< Önceki | İçerik | Sonraki >

Nesneyi arka planından ayıklama


image

Daha etkili ve esnek Kenarı İncelt komutunu kullanma

Eski, isteğe bağlı Extract (Ayıklama) eklentisini kullanma (yalnızca Windows)

Bir nesneyi ayıkladığınızda Photoshop nesnenin arka planını saydam hale gelene kadar siler. Nesnenin kenarındaki pikseller arka plandan türetilen renk bileşenlerini kaybeder, böylece renk halesi oluşturmadan yeni bir arka planla karıştırılabilirler.


image

Daha etkili ve esnek Kenarı İncelt komutunu kullanma

Başa dön


Daha üstün sonuçlar ve geri dönüşlü işleme için Seç > Kenarı İncelt komutunu kullanın. Talimatlar ve ek faydalı eğitim bağlantıları için bkz. Seçim kenarlarını inceltme.

Kenarı İncelt komutu, saç tutamı gibi son derece karmaşık kenar içeriklerinde özellikle etkileyici sonuçlar verir. Kenarı İncelt komutu, piksel verilerini kalıcı olarak silen eski Extract (Ayıklama) eklentisinin aksine, daha sonra yeniden düzenleyebileceğiniz ve rötuşlayabileceğiniz seçim maskeleri oluşturur.


image

Eski, isteğe bağlı Extract (Ayıklama) eklentisini kullanma (yalnızca Windows)

Başa dön


Not: Extract (Ayıklama) eklentisi, Mac OS işletim sisteminin son sürümleriyle uyumlu olmadığından bu işletim sisteminde kullanılmamaktadır ve Kenarı İncelt komutu daha iyi ayıklamalar sağlamaktadır.

image

Vurgulanmış ve doldurulmuş seçili alan ve ayıklanmış nesne


1. Kenarı İncelt komutu daha üstün bir komut olduğundan, Extract (Ayıklama) eklentisi Photoshop'ta yüklü değildir. İsteğe bağlı Windows eklentisini buradan indirin.

2. Katmanlar paletinde, ayıklamak istediğiniz nesneyi içeren katmanı seçin. Arka plan katmanı seçerseniz, ayıklama işleminden sonra normal bir katman haline gelir. Katman seçim içeriyorsa, ayıklama işlemi yalnızca seçili alandaki arka planı siler.

image Orijinal görüntü bilgilerini kaybetmeyi önlemek için katmanı çoğaltın ya da orijinal görüntü durumunun anlık görüntüsünü alın.

3. Filtre > Extract (Ayıkla) öğesini seçin ve sonra araç seçeneklerini belirleyin:

Fırça Boyutu Kenar Vurgulama aracının image genişliğini belirlemek için bir değer girin ya da kaydırıcıyı sürükleyin. Silgi, Temizleme ve Kenar Rötuşu araçlarının genişliğini belirlemek için de Fırça Boyutu seçeneğini kullanabilirsiniz.

Vurgulama Kenar Vurgulama aracını kullanırken nesnelerin çevresinde görünecek vurgulama rengi için bir hazır renk seçeneği belirleyin ya da vurgulama için özel bir renk seçmek üzere Diğer'i seçin.

Dolgu Hazır renk ayarı belirleyin ya da Dolgu aracı tarafından kaplanan alan için özel bir renk seçmek üzere Diğer'i seçin.

Akıllı Vurgulama Net görünen bir kenarı vurguluyorsanız bu seçeneği kullanın. Bu seçenek vurguyu kenarda tutmanıza yardımcı olur ve geçerli fırça boyutundan bağımsız olarak, kenarı tam olarak kaplamaya yetecek kalınlıkta bir vurgu uygular.

Not: Kenarı başka bir kenara bitişik olan bir nesneyi işaretlemek için Akıllı Vurgulama aracını kullanırsanız, çakışan kenarlar vurgulamayı nesne kenarında engelliyorsa fırça boyutunu küçültün. Nesne kenarının bir tarafında tek tip renk ve diğer tarafında yüksek kontrastlı kenarlar varsa, nesne kenarını fırça alanının içinde tutun ancak fırçayı tek tip renkte ortalayın.

Ayıklama seçeneklerini belirleyin:

Dokulu Görüntü Bu seçeneği, görüntünüzün arka planı ve ön planı çok miktarda doku içeriyorsa kullanın.

Düzgünleştir Anahattın düzgünlüğünü artırmak ya da azaltmak için bir değer girin ya da kaydırıcıyı sürükleyin. Ayrıntıların istenmeyen şekilde bulanıklaşmasını önlemek için sıfırla ya da küçük bir değerle başlamak genellikle en iyi yöntemdir. Ayıklama sonuçlarında keskin dışlayıcılar varsa, bunların bir sonraki ayıklamada giderilmesine yardımcı olmak için Düzgünleştir değerini artırabilirsiniz.

Kanal Vurgulamanın bir alfa kanalına kaydedilmiş seçimi temel almasını sağlamak için Kanal menüsünden alfa kanalını seçin. Bu alfa kanalı bir kenar sınırı seçimini temel almalıdır. Kanalı temel alan bir vurgulamada değişiklik yaparsanız, menüdeki kanal adı Özel olarak değişir.

Kanal seçeneğinin kullanılabilir olması için görüntünüz bir alfa kanalına sahip olmalıdır.


301

Önplanı Zorla Özellikle nesne belirsizse ya da içi net değilse bu seçeneği kullanın.

4. Kenar vurgulama aracını image seçin ve ayıklamak istediğiniz nesnenin kenarını tanımlamak için çizin. Vurgulama, hem önplan nesnesiyle hem de onun arka planıyla bir miktar üst üste binecek kadar sürükleyin. Örneğin saçlar ya da ağaçlarda olduğu gibi önplanın arka plana karıştığı yerlerdeki çok ince, belirsiz kenarları kapsaması için büyük bir fırça kullanın.

image Görüntüyü gerektiği şekilde ayarlamak için Yakınlaştırma aracını ya da El aracını kullanın.

Vurgulamayı silmeniz gerekiyorsa Silgi aracını image seçin ve vurgulamanın üzerinde sürükleyin. Tüm vurguyu silmek için Alt+Geri Tuşu (Windows) ya da Option+Delete (Mac OS) tuşlarına basın.

Nesnenin içi iyi tanımlanmışsa, vurgulamanın nesneyi tam olarak kapsadığından emin olun. Nesnenin görüntü sınırlarıyla temas ettiği alanları vurgulamanız gerekmez. Nesnenin içi net şekilde görünmüyorsa tüm nesneyi vurgulayın.

Not: Dokulu Görüntü ya da Önplanı Zorla'yı seçtiyseniz tüm nesneyi vurgulayamazsınız.

5. Aşağıdakilerden birini yaparak önplan alanını tanımayın:

image

Nesnenin içi net şekilde görünüyorsa Dolgu aracını image seçin. İçini doldurmak için nesnenin içinde tıklatın. Doldurulmuş bir alan Dolgu aracıyla yeniden tıklatıldığında dolgu kaldırılır.

image

Ön Planı Zorla'yı seçtiyseniz, Damlalık aracını image seçin ve ön plan rengini örneklemek için nesnenin içini tıklatın ya da Renk metin kutusunu tıklatın ve ön plan rengini seçmek için bir Renk Seçici kullanın. Bu teknik, tek bir rengin tonlarını içeren nesnelerde en iyi sonucu verir.

6. (İsteğe bağlı) Ayıklanan nesneyi önizlemek için Önizle'yi tıklatın. Gerektiği şekilde yakınlaştırın.

Göster Orijinal ve ayıklanan görüntüler arasında geçiş yapmak için bir menü seçeneği belirleyin.

Göster Ayıklanan nesneyi renkli örtü arka planında ya da gri tonlamalı bir arka planda önizlemek için bir menü seçeneği belirleyin. Saydam bir arka plan görüntülemek için Yok'u seçin.

7. (İsteğe bağlı) Aşağıdakilerden birini yaparak ayıklamayı geliştirin:

image

Vurgulama ve Dolgu seçeneklerini belirleyin ve Kenar Vurgulama aracıyla yeniden çizin. Arka plan alanını bir defa daha tanımlayın ve sonra ayıklanan nesneye önizleme uygulayın.

image

Ayıklama ayarlarını belirleyin (Düzgünleştir Önplanı Zorla ya da Renk) ve sonra ayıklanan nesneye önizleme uygulayın.

Ayıklama istediğiniz gibi olduğunda son rötuşları yapabilirsiniz.

8. Aşağıdakilerden birini yaparak ayıklama sonuçlarını rötuşlayın:

image

Ayıklanan alandaki arka plan izlerini silmek için Temizleme aracını image kullanın. Bu araç opaklığı çıkarır ve kümülatif bir etkiye sahiptir. Temizleme aracını ayrıca ayıklanan nesnedeki boşlukları doldurmak için de kullanabilirsiniz. Arkaya opaklık eklemek için, sürüklerken Alt (Windows) ya da Seçenek (Mac OS) tuşunu basılı tutun.

image

Ayıklanan nesnenin kenarını düzenlemek için Kenar Rötuşu aracını image kullanın. Bu araç kenarları keskinleştirir ve kümülatif bir etkiye sahiptir. Temiz bir kenar yoksa, Kenar Rötuşu aracı nesneye opaklık ekler ya da arka plandan opaklığı çıkarır.

image Arka Plan Silgisi ve Geçmişe Dönme Fırçası araçlarını kullanarak görüntüyü ayıklama işleminden sonra da temizleyebilirsiniz.

9. Son ayıklamayı uygulamak için Tamam'ı tıklatın. Katmanda, ayıklanan nesnenin dışında kalan tüm pikseller silinerek saydam hale getirilir.

image Ayıklama işleminden sonra, Düzenle > Ayıklamayı Soldur'u seçerek arka plana opaklık kazandırabilir ve başka efektler oluşturabilirsiniz.


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


302