< Önceki | İçerik | Sonraki >

Seçilen pikselleri taşıma, kopyalama ve silme


image

Seçimi taşıyın Seçimleri kopyalayın

Uygulamalar arasında kopyalama Seçili piksellerin seçimini kaldırın


image

Seçimi taşıyın

Başa dön

1. Taşıma aracını image seçin.

2. İşaretçiyi seçim kenarlığının içinde taşıyın ve seçimi yeni bir konuma sürükleyin. Birden fazla alan seçtiyseniz, sürüklerken hepsi taşınır.


image

Orijinal seçim (solda) ve seçim Taşıma aracıyla taşındıktan sonra (sağda)


image

Seçimleri kopyalayın

Başa dön


Seçimleri görüntülerin içinde ya da arasında taşırken kopyalamak için Taşıma aracını kullanabilirsiniz ya da Kopyalama, Birleştirilmiş Kopyala, Kes ve Yapıştır komutlarını kullanarak seçimleri kopyalayabilir ve taşıyabilirsiniz. Pano kullanılmadığı için Taşıma aracıyla sürükleme işlemi bellek alanı kazandırır.

Seçim ya da katman farklı çözünürlüklerdeki görüntüler arasında yapıştırıldığında, yapıştırılan veriler piksel boyutlarını korur. Bu, yapıştırılan bölümün yeni görüntüde orantısız görünmesine neden olabilir. Kopyalamadan ve yapıştırmadan önce kaynak ve hedef görüntüleri aynı çözünürlüğe getirmek için Görüntü Boyutu komutunu kullanın veya yapıştırılan içeriği yeniden boyutlandırmak için Serbest Dönüştürme komutunu kullanın.

Not: Dosyayla (ya da içe aktarılan verilerle) ilişkili renk yönetimi ayarlarınıza ve renk profiline bağlı olarak, dosyadaki (ya da içe aktarılan verilerdeki) renk bilgilerinin nasıl işleneceğini belirlemeniz istenebilir.


Kopyala ve yapıştır komutlarını anlama

Kopyala Etkin katmandaki seçili alanı kopyalar

Birleştirilmiş Kopyala Seçili alandaki tüm görünür katmanları birleştirilmiş halde kopyalar.

Yapıştır Kopyalanmış seçimi, görüntünün başka bir kısmına veya başka bir görüntüye yeni bir katman olarak yapıştırır. Seçiminiz varsa, Yapıştır komutu kopyalanan seçimi geçerli seçimin üzerine kopyalar. Etkin bir seçim yoksa, Yapıştır komutu kopyalanan seçimi görüntüleme alanının ortasına kopyalar.

Yerine Yapıştır Pano başka bir Photoshop belgesinden kopyalanmış pikseller içeriyorsa, seçimi kaynakta bulunduğu konumla aynı göreli hedef konuma yapıştırır.

İçeri Yapıştır veya Dışarı Yapıştır Kopyalanmış bir seçimi herhangi bir görüntüdeki başka bir seçimin içine ya da dışına yapıştırır. Kaynak seçim yeni bir katmana yapıştırılır ve hedef seçim kenarlığı bir katman maskesine dönüştürülür.


Seçimi kopyalayın

1. Kopyalamak istediğiniz alanı seçin.

2. Düzen > Kopyala ya da Düzen > Birleştirilmiş Kopyala'yı seçin.


Seçimi sürüklerken kopyalama

1. Taşıma aracını image seçin ya da Taşıma aracını etkinleştirmek için Ctrl (Windows) ya da Command (Mac OS) tuşunu basılı tutun.

2. Alt (Windows) ya da Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun ve kopyalamak ve taşımak istediğiniz seçimi sürükleyin.

Görüntülerin arasında kopyalarken, seçimi etkin görüntü penceresinden hedef görüntü penceresine sürükleyin. Hiçbir seçim yapılmamışsa etkin katmanın tamamı kopyalanır. Seçimi başka bir görüntü penceresinin üzerinde sürüklerken, seçimi bırakabileceğinizi belirtmek için


289

pencere bir kenarlıkla vurgulanır.


image

Seçimi başka bir görüntünün içine sürükleme


Görüntüdeki seçimin birden fazla kopyasını oluşturma

1. Taşıma aracını image seçin ya da Taşıma aracını etkinleştirmek için Ctrl (Windows) ya da Command (Mac OS) tuşunu basılı tutun.

2. Seçimi kopyalayın:

image

Alt (Windows) ya da Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun ve seçimi sürükleyin.

image

Seçimi kopyalamak ve çoğaltılmış kopyayı 1 piksel kaydırmak için Alt ya da Option tuşunu basılı tutun ve bir ok tuşuna basın.

image

Seçimi kopyalamak ve çoğaltılmış kopyayı 10 piksel kaydırmak için Alt+Shift (Windows) ya da Option+Shift (Mac OS) tuşunu basılı tutun ve bir ok tuşuna basın.

Alt ya da Option tuşunu basılı tuttuğunuz sürece ok tuşuna her basışınızda seçimin bir kopyası oluşturulur ve son olarak çoğaltılan kopyadan belirlenen mesafe kadar kaydırılır. Bu durumda kopyalama aynı katmana yapılır.


Bir seçimi başka bir seçimin içine veya dışına yapıştırma

1. Görüntünün yapıştırmak istediğiniz parçasını kesin ya da kopyalayın.

2. Aynı görüntü ya da bir başkasında içine veya dışına yapıştırmak istediğiniz alanı seçin.

Not: Dışına yapıştırıyorsanız, kopyalanmış seçimden daha küçük bir alan seçin.

3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

image

Düzenle> Özel Yapıştır> İçeri Yapıştır'ı seçin. Kaynak seçimin içeriği hedef seçimin içinde görünür.

image

Düzenle> Özel Yapıştır> Dışarı Yapıştır'ı seçin. Kaynak seçimin içeriği hedef seçimin etrafında görünür.

İçeri Yapıştır ve Dışarı Yapıştır komutu görüntüye bir katman ve katman maskesi ekler. Katmanlar panelinde, yeni katman, katman maskesi minik resminin yanında, yapıştırılan seçimin katman küçük resmini içerir. Katman maskesi içine yapıştırdığınız seçime bağlıdır: seçim maskelenmemiştir (beyaz), katmanın geri kalanı maskelenmiştir (siyah). Katman ve katman maskesi bağlantılı değildir, diğer bir deyişle her birini ayrı ayrı taşıyabilirsiniz.


290


image

İçine Yapıştır komutunu kullanma

A. Pencere bölmeleri seçili B. Kopyalanan görüntü C. İçine Yapıştır komutu D. Katmanlar panelindeki katman minik resimleri ve katman maskesi E. Yapıştırılan görüntünün yeniden konumlandırılmış hali


4. Taşıma aracını image seçin ya da Taşıma aracını etkinleştirmek için Ctrl (Windows) ya da Command (Mac OS) tuşunu basılı tutun. Sonra istediğiniz parça maskenin içinden görünene kadar kaynak içeriğini sürükleyin.

5. Alttaki görüntünün ne kadarının görünür olacağını belirlemek için Katmanlar panelinde katman maskesi minik resmini tıklatın, bir boyama aracı seçin ve maskeyi düzenleyin:

image

image

Katmanın altındaki görüntüyü daha fazla gizlemek için maskeyi siyaha boyayın. Alttaki görüntüyü daha fazla göstermek için maskeyi beyaza boyayın.

image

Alttaki görüntüyü kısmen göstermek için maskeyi griye boyayın.

6. Sonuçlarınız istediğiniz gibi olduğunda yeni katmanı ve katman maskesini alttaki katmanla birleştirmek ve değişiklikleri kalıcı yapmak için Düzen > Aşağıda Birleştir'i seçebilirsiniz.


image

Uygulamalar arasında kopyalama

Başa dön


Seçimleri Photoshop'tan kopyalamak ve diğer uygulamalara yapıştırmak ya da diğer uygulamalardaki resimleri Photoshop'a kopyalamak için Kes, Kopyala ya da Yapıştır komutlarını kullanabilirsiniz. Kesilen ya da kopyalanan seçim, başka bir seçimi kesene ya da kopyalayana kadar panoda kalır. Sürükleyip bırakarak Photoshop ve Illustrator arasında da resim kopyalayabilirsiniz.

Bazı durumlarda panonun içeriği raster görüntüye dönüştürülür. Vektör resmi rasterleştirileceği zaman Photoshop sizi uyarır.

Not: Görüntü, yapıştıracağınız dosyanın çözünürlüğünde rasterleştirilir. Vektör Akıllı Nesneleri rasterleştirilmez.


Başka bir uygulamadan PostScript resmi yapıştırma

1. Destekleyen uygulamada, resmi seçin ve Düzen > Kopyala'yı seçin.

2. Seçimi içine yapıştıracağınız görüntüyü seçin.

3. Düzen > Yapıştır'ı seçin.

4. Yapıştır iletişim kutusunda aşağıdaki Farklı Yapıştır seçenekleri arasından seçim yapın:

Akıllı Nesne Resmi yeni bir katmana akıllı nesne olarak yerleştirir.

Pikseller Resmi yapıştırıldığında rasterleştirir. Rasterleştirme işlemi, matematiksel olarak tanımlanan vektör resmini piksellere dönüştürür.

Yollar Kopyayı Yollar paneline yol olarak yapıştırır. Illustrator'dan kopyalarken, önce bunu anahatlara dönüştürmeniz gerekir.


291

Şekil Katmanı Yolu vektörel maske olarak kullanan yeni bir şekil katmanı oluşturur.

Not: Adobe Illustrator'dan resim kopyalarken, Illustrator'daki varsayılan pano tercihleri Photoshop'taki Yapıştır iletişim kutusunun görünmesini engelleyebilir. Resmi Photoshop'a yapıştırdığınızda Yapıştır seçeneklerinin görünmesini istiyorsanız Illustrator'daki Tercihler iletişim kutusunun Dosya İşleme ve Pano alanında AICB'yi seçin.

5. Önceki adımda Piksel Olarak Yapıştır'ı seçtiyseniz, seçimin kenarları ve çevreleyen pikseller arasında düz bir geçiş sağlamak için seçenekler çubuğunda Kenar Yumuşatma'yı seçebilirsiniz.

Not: Verileri birleştirdiyseniz ve rasterleştirilmiş verileri yeniden ayıklamaya çalışıyorsanız Örtüleme komutlarını kullanabilirsiniz.


Photoshop'tan çıkarken pano içeriğini kaydetme

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

(Windows) Düzen > Tercihler > Genel'i seçin.

image

(Mac OS) Photoshop > Tercihler > Genel'i seçin.

2. Photoshop'tan çıkarken panodaki tüm Photoshop içeriğini kaydetmek için Panoyu Dışa Aktar'ı seçin.


Sürükleyip bırakarak resim kopyalayın

image Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Bir ya da daha fazla Illustrator nesnesini Photoshop'ta açık bir görüntüye sürükleyin. Bu, görüntüde bir vektör Akıllı Nesne katmanı oluşturur. İçeriği düzenlemek üzere Illustrator'da yeniden açmak için Katman > Akıllı Nesneler > İçerik Düzenle'yi seçin.

image

Vektörü Photoshop'a yol olarak kopyalamak için, Illustrator'dan sürüklerken Ctrl (Windows) ya da Command (Mac OS) tuşunu basılı tutun.

image

Photoshop'ta seçili olan katmanın içeriğini Illustrator'a kopyalamak için, içeriği Photoshop penceresinden Illustrator belgesine sürüklemek üzere Taşıma aracını kullanın.


image

Seçili piksellerin seçimini kaldırın

Başa dön


image Düzen > Temizle'yi seçin ya da Geri (Windows) ya da Sil (Mac OS) tuşuna basın. Seçimi panoya kesmek için Düzen > Kes'i seçin.

Arka plan katmanında bir seçimi silmek orijinal rengi arka plan rengiyle değiştirir. Standart katmanda bir seçimi silmek orijinal rengi katman saydamlığıyla değiştirir.

Daha fazla Yardım konusu

image Renk yönetimini ayarlama


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


292