< Önceki | İçerik | Sonraki >

Piksel seçimlerini ayarlama


image

Seçimi taşıma, gizleme ya da ters çevirme Seçimleri elle ayarlayın

Seçimi belirli sayıda piksel kadar genişletme ya da daraltma Seçim kenarlığının çevresinde seçim oluşturun

Seçimi, benzer renkli alanları içerecek şekilde genişletme Renk tabanlı seçimlerdeki ayrık pikselleri temizleme Seçim kenarlarını inceltme

Seçimlerin kenarlarını yumuşatma Seçimden bordür piksellerini kaldırma


image

Seçimi taşıma, gizleme ya da ters çevirme

Başa dön


Seçim kenarlığını görüntüde taşıyabilir, gizleyebilir ve seçimi görüntünün daha önce seçilmemiş olan kısmı seçilecek şekilde ters çevirebilirsiniz.

Not: Seçim kenarlığını değil de seçimin kendisini taşımak için Taşıma aracını kullanın. Bkz. Seçimi taşıyın.


Seçim kenarlığını taşıyın

1. Herhangi bir seçim aracını kullanarak seçenekler çubuğundan Yeni Seçim'i image seçin ve işaretçiyi seçim kenarlığının içine konumlandırın. Seçimi taşıyabileceğinizi belirtmek için işaretçi değişerek image şeklini alır.

2. Görüntünün farklı bir alanını çevrelemek için kenarlığı sürükleyin. Seçim kenarlığını tuval sınırlarının kısmen dışına sürükleyebilirsiniz. Tekrar geri sürüklediğinizde orijinal kenarlık bozulmamış şekilde görünür. Seçim kenarlığını başka bir görüntü penceresine de sürükleyebilirsiniz.

image

Orijinal seçim kenarlığı (solda) ve taşınmış seçim kenarlığı (sağda)

image Seçim kenarlığının şeklini değiştirmek için geometrik dönüşümler de uygulayabilirsiniz. (Bkz. Dönüşüm uygulama.)


Seçimin hareketlerini denetleyin

image

image

Yönü 45 derecenin katlarıyla sınırlamak için sürüklemeye başlayın ve sürüklemeye devam ederken Shift tuşunu basılı tutun. Seçimi 1 piksellik aralıklarla taşımak için ok tuşlarını kullanın.

image

Seçimi 10 piksellik aralıklarla taşımak için Shift tuşunu basılı tutun ve ok tuşlarını kullanın.


Seçim kenarlıklarını gizleyin ya da gösterin

Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Görünüm > Ekstralar'ı seçin. Bu komut seçim kenarlarını, ızgaraları, kılavuzları, hedef yolları, dilimleri, ek açıklamaları, katman kenarlıklarını, sayımı ve akilli kılavuzu gösterir.

image

Görünüm > Göster > Seçim Kenarları'nı seçin. Bu, seçim kenarlarının görünümünü değiştirir ve yalnızca geçerli seçimi etkiler. Farklı bir seçim yaptığınızda seçim kenarları yeniden görünür.


Görüntünün seçili olmayan kısımlarını seçme

image

Seç > Ters Çevir'i seçin.

Bu seçeneği, düz renkli bir arka plana yerleştirilmiş bir nesneyi seçmek için kullanabilirsiniz. Sihirli Değnek aracını kullanarak arka planı seçin ve sonra seçimi ters çevirin.


image

Seçimleri elle ayarlayın

Varolan piksel seçimlerine ekleme ya da çıkarma yapmak için seçim araçlarını kullanabilirsiniz.


283

Başa dön

Seçime elle ekleme ya da çıkarma yapmadan önce, seçenekler çubuğunda geçiş yumuşatma ve kenar yumuşatma değerlerini, orijinal seçimde kullanılanlarla aynı değerlere ayarlamak isteyebilirsiniz.


Seçime ekleme veya ek alan seçme

1. Seçim yapın.

2. Herhangi bir seçim aracını kullanarak aşağıdakilerden birini yapın:

image

Seçenekler çubuğunda Seçime Ekle'yi image seçin ve seçime eklemek için sürükleyin.

image

Shift tuşunu basılı tutun ve seçime eklemek için sürükleyin.

Seçime eklerken işaretçinin yanında bir artı işareti görünür.


Seçimden çıkarma

1. Seçim yapın.

2. Herhangi bir seçim aracını kullanarak aşağıdakilerden birini yapın:

image

Seçenekler çubuğunda Seçimden Çıkar'ı image seçin ve diğer seçimlerle kesiştirmek için sürükleyin.

image

Alt (Windows) tuşunu ya da Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun ve başka bir seçimi çıkarmak için sürükleyin.

Seçimden çıkarırken işaretçinin yanında bir eksi işareti görünür.


Yalnızca diğer seçimlerin kesiştiği alanı seçme

1. Seçim yapın.

image

2. Herhangi bir seçim aracını kullanarak aşağıdakilerden birini yapın: Seçenekler çubuğunda Seçimle Kesiştir'i image seçin ve sürükleyin.

image

Alt+Shift (Windows) ya da Option+Shift (Mac OS) tuşunu basılı tutun ve seçmek istediğiniz orijinal seçimin üzerinde sürükleyin.

Kesişen bir alanı seçerken işaretçinin yanında bir "x" görünür.


image

Kesişen seçimlerimage

Seçimi belirli sayıda piksel kadar genişletme ya da daraltma

1. Seçim yapmak için bir seçim aracını kullanın.

2. Seç > Değiştir > Genişlet ya da Daralt'ı seçin.

3. Genişletme Miktarı ya da Daraltma Miktar için 1 - 100 arasında bir piksel değeri girin ve Tamam'ı tıklatın.

Başa dön

Kenarlık, belirlenen piksel sayısı kadar genişler ya da daralır. (Seçim kenarlığının tuval kenarı boyunca yer alan hiçbir parçası Genişlet komutundan etkilenmez.)


image

Seçim kenarlığının çevresinde seçim oluşturun

Başa dön


Kenarlık komutu varolan bir seçim kenarlığının içinde ve dışında bir piksel genişliği seçmenizi sağlar. Bu komut, görüntü alanının kendisi yerine alanın çevresindeki kenarlığı ya da bir piksel grubunu seçmeniz gerektiğinde, örneğin yapıştırılan bir nesnenin etrafındaki hale efektini temizlemek için kullanışlıdır.


284


image

Orijinal seçim (solda) ve Kenarlık komutundan sonra: 5 piksel (sağda)


1. Seçim yapmak için bir seçim aracını kullanın.

2. Seç > Değiştir > Kenarlık'ı seçin.

3. Yeni seçimin kenarlık genişliği için 1 - 200 piksel arasında bir değer girin ve Tamam'ı tıklatın.

Yeni seçim orijinal olarak seçilen alanı çerçeveler ve orijinal seçim kenarlığında ortalanır. Örneğin 20 piksellik bir kenarlık genişliği, orijinal seçimin içinde 10 ve dışında 10 piksellik yeni, yumuşak kenarlı bir seçim oluşturur.


image

Seçimi, benzer renkli alanları içerecek şekilde genişletme

Başa dön


Aşağıdakilerden birini yapın:

image

image

Sihirli değnek seçeneklerinde belirlenen tolerans aralığında kalan tüm bitişik pikselleri dahil etmek için Seç > Büyüt öğelerini belirleyin. Tolerans aralığında bulunan ve yalnızca bitişik olanları değil tüm görüntüdeki pikselleri dahil etmek için Seç > Benzer'i seçin.

Seçimi belli aralıklarla artırmak için komutlardan herhangi birini bir defadan fazla seçin.

Not: Büyüt ve Benzer komutlarını Bitmap modundaki görüntülerde ya da kanal başına 32 bitlik görüntülerde kullanamazsınız.


image

Renk tabanlı seçimlerdeki ayrık pikselleri temizleme

1. Seç > Değiştir > Düzgünleştir'i seçin.

2. Örnek Yarıçap için 1 - 100 arasında bir piksel değeri girin ve Tamam'ı tıklatın.

Başa dön

Seçimdeki her piksel için Photoshop o pikselin çevresindeki belirttiğiniz yarıçap ayarına kadar olan pikselleri inceler. Bu çevreleyen piksellerin yarısından fazlası seçilmişse piksel seçimde kalır ve çevresindeki seçilmemiş pikseller seçime eklenir. Çevreleyen piksellerin yarısından azı seçilmişse piksel seçimden kaldırılır. Genel etki olarak, seçimdeki lekeli görünümü ve düz keskin köşeleri ve pürüzlü çizgileri azaltmayı amaçlar.


image

Seçim kenarlarını inceltme

Başa dön


image

Kenarı İyileştir seçeneği seçim kenarlarının kalitesini iyileştirir ve nesneleri kolaylıkla ayıklamanıza olanak verir. Kenarı İncelt seçeneğini, Katman maskesini inceltmek için de kullanabilirsiniz. (Bkz. Maske opaklığı veya kenarları ayarlama.)


Adobe'nin önerdikleri Paylaşmak istediğiniz bir eğitim mi var?Video eğitimi: Extracting objects in Photoshop CS5 (Photoshop CS5'te nesne

image ayıklama)

Russell Brown

Kenarı İyileştir öğesini kullanarak hızlı ve kesin ayıklama yapın.


image

Video eğitimi: Precisely selecting portraits (Portreleri tam olarak seçme)

Deke McClelland

Portreleri yeni arka planlara yerleştirmek için saç tutamlarını kolayca seçin.


Video eğitimi: Quickly creating refined selections (Hızla iyileştirilmiş seçimler

image oluşturma)

Martin Evening

Verimliliğinizi en iyi duruma getirmek için Hızlı Seçim ve kenar iyileştirme araçlarını birleştirin.

Video eğitimi: Using improved selecting and masking (İyileştirilmiş seçme ve maskeleme

image kullanma)

Jan Kabili

Seçimler ve maskelerin tüm geliştirmelerini içeren bir gezinti yapın.


1. Herhangi bir seçim aracıyla seçim oluşturun.


285

2. Seçenekler çubuğunda Kenarı İncelt'i tıklatın veya Seç > Kenarı İncelt öğesini seçin. Daha sonra aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:

Görünüm Modu Açılır menüden, seçimin nasıl görüntülendiğini değiştirmek için bir mod seçin. Her modla ilgili bilgi için, bir araç ipucu görüntülenene kadar işaretçiyi modun üzerinde gezdirin. Orijinali Göster seçeneği kıyaslama için orijinal seçimi gösterir. Yarıçapı Göster, kenar inceltmesinin görüldüğü seçim kenarlığını görüntüler.

Yarıçap İyileştirme image ve İyileştirmeleri Silme image araçları Kenar inceltmesinin görüldüğü kenarlık alanını doğru bir şekilde ayarlamanıza izin verir. Bir araçtan diğerine hızla geçmek için, Shift tuşuna basarken E tuşuna basın. Fırça boyutunu değiştirmek için parantez tuşlarına bazın.

image Fırçayı saç veya tüy gibi yumuşak bölgelere sürerek seçime ince ayrıntılar ekleyin.

Akıllı Yarıçap Kenarlık alanında bulunan sert ve yumuşak kenarlar için yarıçapı otomatik olarak ayarlar. Kenarlık, tek biçimde sert veya yumuşak kenarlıysa veya Yarıçap ayarını ve iyileştirme fırçasını daha iyi bir şekilde denetlemek istiyorsanız bu seçeneğin seçimini kaldırın.

Yarıçap Kenar inceltmesinin görüldüğü seçim kenarlığının boyutunu belirler. Keskin kenarlar için küçük bir yarıçap, daha yumuşak kenarlar içinse daha büyük bir yarıçap kullanın.

Düzgünleştir Daha düzgün bir anahat oluşturmak için seçim kenarlığındaki düzensiz alanları (“tepeler ve ovalar”) azaltır.

Geçiş Yumuşatma Seçimle etrafındaki pikseller arasındaki geçişi bulanıklaştırır.

Kontrast Arttırıldığında, seçim kenarlığındaki yumuşak kenarlı geçişler daha sert hale gelir. Genel olarak Akıllı Yarıçap seçeneği ve iyileştirme araçları daha etkilidir.

Kenar Kaydırma Yumuşak kenarlı kenarlıkları negatif değerlerle içe, pozitif değerlerle dışa doğru taşır. Bu kenarlıkları içe doğru kaydırmak, seçim kenarlarından istenmeyen arka plan renklerini kaldırmaya yardımcı olabilir.

Renkleri Arındırma Renk şeritlerini yanındaki tam seçilmiş piksellerin renkleriyle değiştirir. Renk değiştirmenin kuvveti seçim kenarlarının yumuşaklığıyla doğru orantılıdır.

Önemli: Bu seçenek piksel rengini değiştirdiği için, yeni bir katmana veya belgeye çıktı gerektirir. Gerekirse geri döndürebilmek için orijinal katmanı saklayın. (Piksel rengindeki değişiklikleri kolay bir şekilde görmek için, Görünüm Modu için Katmanı Göster'i seçin.)

Miktar Arındırma ve bordür değiştirme düzeyini değiştirir.

Çıktının Yeri İyileştirilmiş bölümün geçerli katmanda bir seçim veya maske mi olduğunu ya da yeni bir katman veya belge oluşturup oluşturmadığını belirler.


image

Seçimlerin kenarlarını yumuşatma

Başa dön


Seçimin sert kenarlarını, kenar yumuşatma ve geçiş yumuşatmayla düzleştirebilirsiniz.

Kenar Yumuşatma Seçimin pürüzlü kenarlarını, kenar pikseller ve arka plan pikseller arasında renk geçişini yumuşatarak düzleştirin. Yalnızca kenar pikselleri değiştiği için hiçbir ayrıntı kaybedilmez. Kenar yumuşatma, bileşik görüntüler oluşturmak için seçimleri keserken, kopyalarken ve yapıştırırken kullanışlıdır.

Kenar yumuşatma Kement aracı, Çokgen Kement aracı, Mıknatıslı Kement aracı, Oval Seçim Çerçevesi aracı ve Sihirli Değnek aracıyla kullanılabilir. (Seçenekler çubuğunu görüntülemek için bir araç seçin.)

Not: Bu seçeneği, bu araçları kullanmadan önce belirlemelisiniz. Seçim yapıldıktan sonra kenar yumuşatma ekleyemezsiniz.

Geçiş Yumuşatma Seçim ve çevreleyen pikseller arasında bir geçiş sınırı oluşturarak kenarları bulanıklaştırır. Bu bulanıklaştırma, seçimin kenarında biraz ayrıntı kaybına neden olabilir.

Geçiş yumuşatmayı Seçim Çerçevesi araçları, Kement aracı, Çokgen Kement aracı ya da Mıknatıslı Kement aracı için, o aracı kullanırken tanımlayabilirsiniz ya da varolan bir seçime geçiş yumuşatma ekleyebilirsiniz.

Not: Geçiş yumuşatma yalnızca seçimi taşıdıktan, kestikten, kopyaladıktan ya da doldurduktan sonra görünür.


image

Adobe'nin önerdikleri Paylaşmak istediğiniz bir eğitim mi var?image

Video eğitimi: Flexible feathering (Esnek geçiş yumuşatma) video2brain - Tim Grey

Daha iyi sonuçlar için, seçimler yerine maskelerde geçiş yumuşatma yapın.Kenar yumuşatma kullanarak piksel seçin

1. Kement aracı, Çokgen Kement aracı, Mıknatıslı Kement aracı, Oval Seçim Çerçevesi aracı ya da Sihirli Değnek aracını seçin.

2. Seçenekler çubuğunda Kenar Yumuşatma'yı seçin.


Seçim aracı için geçiş yumuşatma uygulanmış kenar tanımlama


286

1. Kement ya da seçim çerçevesi araçlarından herhangi birini seçin.

2. Seçenekler çubuğunda bir Geçiş Yumuşatma değeri girin. Bu değer geçiş yumuşatma uygulanmış kenarın genişliğini tanımlar ve 0 - 250 piksel arasında olabilir.


Varolan bir seçim için geçiş yumuşatma uygulanmış bir kenar tanımlayın

1. Seç > Değiştir > Geçiş Yumuşatma'yı seçin.

2. Geçiş Yumuşatma Yarıçapı için bir değer girin ve Tamam'ı tıklatın

Not: Geniş bir geçiş yumuşatma yarıçapıyla yapılan küçük bir seçim, kenarları görülemeyecek ve bu nedenle seçilemeyecek kadar belirsiz olabilir. "%50'den fazla piksel seçilmedi" iletisini görürseniz, geçiş yumuşatma yarıçapını küçültün ya da seçimin boyutunu büyütün. Veya maskeyi geçerli ayarıyla kabul etmek ve kenarları göremeyeceğiniz bir seçim oluşturmak için Tamam'ı tıklatın.

image

Geçiş yumuşatma uygulanmamış ve uygulanmış seçim.

A. Geçiş yumuşatma uygulanmamış seçim, aynı seçimin desenle doldurulmuş hali B. Geçiş yumuşatma uygulanmış seçim, aynı seçimin desenle doldurulmuş hali


image

Seçimden bordür piksellerini kaldırma

Başa dön


Kenar yumuşatma uygulanmış bir seçimi taşıdığınızda ya da yapıştırdığınızda, seçim kenarlığını çevreleyen piksellerden bazıları seçime dahil edilir. Bu, yapıştırılan seçimin çevresinde bordür ya da hale oluşmasına neden olabilir. Bu Katman > Örtüleme komutları istenmeyen pikselleri düzenlemenizi sağlar:

image

Renk Arındırma özelliği saçılmış pikseller halindeki arka plan renklerini yanındaki tam seçili piksellerle değiştirir.

image

Bordür Kaldır komutu, tüm bordür piksellerinin rengini, seçimin kenarından içerde bulunan ve arka plan rengini içermeyen piksellerin rengiyle değiştirir.

image

Siyah Örtüyü Kaldır ve Beyaz Örtüyü Kaldır komutları, bir seçime beyaz ya da siyah arka planda kenar yumuşatma uygulandığında ve bu seçimi farklı bir arka plana yapıştırmak istediğinizde kullanışlıdır. Örneğin, beyaz bir arka planda bulunan kenar yumuşatma uygulanmış siyah metnin kenarlarında, renkli bir arka planda görülebilecek gri pikseller vardır.

image Ayrıca bir katmandaki bazı alanları kaldırmak ya da saydamlaştırmak için Katman Stilleri iletişim kutusundaki Gelişmiş Karıştırma kaydırıcılarını kullanarak da bordür alanlarını kaldırabilirsiniz. Bu durumda, siyah ya da beyaz alanları saydamlaştırmış olursunuz. Kaydırıcıları ayırmak için Alt tuşu (Windows) ya da Option tuşu (Mac OS) basılıyken kaydırıcıları tıklatın; kaydırıcıları ayırmak bordür piksellerini kaldırmanızı ve düz bir kenar elde etmenizi sağlar.


Seçimdeki bordürü azaltın

1. Katman > Örtüleme > Bordür Kaldır'ı seçin.

2. Değiştirilecek piksellerin aranacağı alanı belirlemek için Genişlik kutusuna bir değer girin. Çoğu zaman 1 ya da 2 piksellik bir mesafe yeterlidir.

3. Tamam'ı tıklatın.


Seçimden örtüyü kaldırın


image


287

Katman > Örtüleme > Siyah Örtüyü Kaldır ya da Katman > Örtüleme > Beyaz Örtüyü Kaldır'ı seçin.

Daha fazla Yardım konusu


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


288