< Önceki | İçerik | Sonraki >

Katmanları ve grupları oluşturma ve yönetme


image

Katmanlar ve gruplar oluşturma

Grup içindeki katmanları ve grupları görüntüleme Katmanı, grubu veya stili görüntüleme ya da gizleme


image

Katmanlar ve gruplar oluşturma

Yeni katman, Katmanlar panelinde seçili katmanın üstünde veya seçili grubun içinde görüntülenir.


Yeni katman veya grup oluşturma

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Başa dön

image

Varsayılan seçenekleri kullanarak yeni bir katman veya grup oluşturmak için Katmanlar panelinde Yeni Katman Oluştur düğmesini image veya Yeni Grup düğmesini image tıklatın.

image

image

Katman > Yeni > Katman'ı veya Katman > Yeni > Grup'u seçin. Katmanlar panel menüsünden Yeni Katman'ı veya Yeni Grup'u seçin.

image

Yeni Katman iletişim kutusunu görüntülemek ve katman seçeneklerini ayarlamak için Alt tuşunu (Windows) veya Option tuşunu (Mac OS) basılı tutarak Katmanlar panelinde Yeni Katman Oluştur düğmesini veya Yeni Grup düğmesini tıklatın.

image

Seçili katmanın altına bir katman eklemek için Ctrl tuşunu (Windows) veya Command tuşunu (Mac OS) basılı tutarak Katmanlar panelinde Yeni Katman Oluştur düğmesini veya Yeni Grup düğmesini tıklatın.

2. Katman seçeneklerini ayarlayın ve Tamam'ı tıklatın.

Ad Katman veya grup için bir ad belirler.

Kırpma Maskesi Oluşturmak için Bir Önceki Katmanı Kullanma Bu seçenek gruplar için kullanılamaz. (Bkz. Kırpma maskeleriyle katmanları maskeleme.)

Renk Katmanlar panelinde katmana veya gruba bir renk atar.

Mod Katman veya grup için bir karıştırma modu belirler. (Bkz. Karıştırma modları.)

Opaklık Katman veya grup için opaklık düzeyi belirler.

Bununla Doldur Modu - Nötr Renk Katmanı hazır ayar, nötr renkle doldurur.

Not: Seçili katmanları yeni bir gruba eklemek için Katman > Katmanlar > Grup Katmanları'nı seçin veya Katmanlar Paneli'nin altındaki Yeni Grup'u Shift tuşuyla tıklatın.


Mevcut bir dosyadan katman oluşturma

1. Windows veya Mac OS'den açık bir Photoshop görüntüsünün üzerine dosya simgesini sürükleyin.

2. İçe aktarılan görüntüyü taşıyın, ölçekleyin veya döndürün. (Bkz. Photoshop'a dosya yerleştirme.)

3. Enter veya Return tuşuna basın.

Varsayılan olarak, Photoshop bir Akıllı Nesne katmanı oluşturur. Sürüklenen dosyalardan standart katmanlar oluşturmak için, Genel tercihler bölümündeki Raster Görüntülerini Akıllı Nesne Olarak Yerleştir veya Sürükle seçimini kaldırın.

image Yerleştirilen dosya çok katmanlı bir görüntüyse, yeni katmanda düzleştirilmiş bir sürüm görünür. Ayrı katmanları kopyalamak yerine, bunları başka bir görüntüde çoğaltın. (Bkz. Katmanları çoğaltma.)


Başka bir katmandan efektlerle yeni katman oluşturma

1. Katmanlar panelinde varolan katmanı seçin.

2. Katmanı, Katmanlar panelinin altındaki Yeni Katman Oluştur düğmesine sürükleyin. Yeni oluşturulan katman, mevcut katmanın tüm efektlerini içerir.


Seçimi yeni katmana dönüştürme

1. Seçim yapın.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:


258

Seçimi yeni katmana kopyalamak için Katman > Yeni > Kopyala İle Katman'ı seçin.

image

Seçimi kesmek ve yeni katmana yapıştırmak için Katman > Yeni > Kesme İle Katman'ı seçin.

Not: Bu komutları etkinleştirmek için Akıllı Nesneleri veya şekil katmanlarını rasterleştirmelisiniz.


image

Grup içindeki katmanları ve grupları görüntüleme

image Grubu açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

Başa dön

image

Klasör simgesinin solundaki üçgeni image tıklatın.

image

Klasör simgesinin solundaki üçgeni sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşunu (Mac OS) basılı tutarak tıklatın ve Bu Grubu Aç'ı seçin.

image

Bir grubu ve bu grubun içinde yuvalanan grupları açmak veya kapatmak için üçgeni Alt tuşuyla (Windows) veya Option tuşuyla (Mac OS) tıklatın.


image

Katmanı, grubu veya stili görüntüleme ya da gizleme

image Katmanlar panelinde şunlardan birini yapın:

Başa dön

image

image

imageBelge penceresinde katmanın, grubun veya katman efektinin içeriğini gizlemek için yanındaki göz simgesini tıklatın. İçeriği yeniden görüntülemek için sütunu yeniden tıklatın. Stillerin ve efektlerin göz simgesini görüntülemek için Efektleri Panelde Göster simgesini tıklatın.

image

Katmanlar menüsünden Katmanları Göster'i veya Katmanları Gizle'yi seçin.

image

imageYalnızca bu grubun veya katmanın içeriğini görüntülemek için Alt tuşunu (Windows) veya Option tuşunu basılı tutarak (Mac OS) göz simgesini tıklatın. Photoshop, tüm katmanların gizlemeden önceki görünürlük durumlarını hatırlar. Diğer katmanın görünürlüğünü değiştirmediyseniz, aynı göz simgesini Alt tuşunu (Windows) veya Option tuşunu (Mac OS) basılı tutup tıklattığınızda orijinal görünürlük ayarları geri yüklenir.

image

Katmanlar panelindeki birden fazla öğenin görünürlüğünü değiştirmek için göz sütunu boyunca sürükleyin.

Not: Yalnızca görünür katmanlar yazdırılır.

Daha fazla Yardım konusu


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi259