< Önceki | İçerik | Sonraki >

Diğer katmanlardaki içeriği göstermek için altını gizleme


image

Altını gizle oluşturma


image

Altını gizle oluşturma

Başa dön


Altını Gizle seçenekleri, diğer katmanlardaki içeriği görüntülemek için hangi katmanların "baskılanacağını" belirlemenize olanak sağlar. Örneğin, renk ayar katmanının altını gizlemek için bir metin katmanı kullanabilir veya orijinal renkleri kullanarak görüntünün bir kısmını açığa çıkarabilirsiniz.

Altını gizle efektinizi planlarken altını gizle şeklini oluşturacak katmanı, baskılanacak katmanı ve açığa çıkarılacak katmanı belirlemelisiniz. Arka Plan haricinde bir katmanı açığa çıkarmak istiyorsanız, grupta veya kırpma maskesinde kullanmak istediğiniz katmanları yerleştirebilirsiniz.


image

Arka Plan katmanına yüzeysel altına gizle ile çiftlik logosu


1. Katmanlar panelinde şunlardan birini yapın:

image

Arka planı açığa çıkarmak için baskılanacak katmanların üzerinde altına gizlemeyi oluşturacak katmanı konumlandırın ve görüntüdeki alt katmanın Arka Plan katmanı olduğundan emin olun. (Normal bir katmanı Arka Plan katmanına dönüştürmek için Katman > Yeni > Katmandan Arka Plan'ı seçin.)

image

Arka planın üzerindeki katmanı açığa çıkarmak için baskılanmasını istediğiniz katmanları grup içine yerleştirin. Gruptaki üst katman, gruplanan katmanlardan geçerek grubun altındaki bir sonraki katmana ulaşır.

image

Kırpma maskesinin temel katmanını açığa çıkarmak için kullanmak istediğiniz katmanları kırpma maskesine yerleştirin. (Bkz. Kırpma maskeleriyle katmanları maskeleme.) Temel katman için Kırpılan Katmanları Grup Olarak Karıştır seçeneğinin seçili olduğundan emin olun. (Bkz. Grup karıştırma efektleri.)

2. Üst katmanı (altına gizlemeyi oluşturacak katman) seçin.

3. Karıştırma seçeneklerini görmek için, ya katmanı (katman adının veya minik resminin dışında herhangi bir yeri) çift tıklatın ya da Katman > Katman Stili > Karıştırma Seçenekleri'ni belirleyin veya Katmanlar paneli menüsünde Karıştırma Seçenekleri'ni belirleyin.

Not: Metin katmanının karıştırma seçeneklerini görmek için Katman > Katman Stili > Karıştırma Seçenekleri'ni belirleyin veya Katmanlar paneli menüsünün altındaki Katman Stili Ekle düğmesinde Karıştırma Seçenekleri'ni belirleyin.

4. Altını Gizle açılan menüsünden bir seçenek belirleyin:

image

Katman grubundan sonraki ilk katman veya kırpma maskesinin temel katmanı gibi olası ilk durma noktasını baskılamak için Yüzeysel'i seçin.

image

Arka planı alta gizlemek için Derin'i seçin. Arka plan yoksa, Derin saydamlığın altını gizler.

Not: Katman grubu veya kırpma maskesi kullanmıyorsanız, Yüzeysel veya Derin arka plan katmanının (veya alttaki katman arka plan katmanı değilse, saydamlığın) altını gizleme oluşturur.

image

5. Altını gizleme efekti oluşturmak için aşağıdakilerden birini yapın: Dolgu opaklığını azaltın.

image

Karışım Modu menüsündeki seçimleri kullanarak altındaki pikselleri açığa çıkarmak için karıştırma modunu değiştirin.

6. Tamam'ı tıklatın.

image

Daha fazla Yardım konusu


image

256

Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


257