< Önceki | İçerik | Sonraki >

Katman bileşenleri


image

Katman kompozisyonları hakkında katman Kompozisyonu oluşturma

Katman kompozisyonlarını uygulama ve görüntüleme Katman kompozisyonunu değiştirme ve güncelleştirme Katman kompozisyonu uyarılarını temizle

Katman kompozisyonunu silme

Katman kompozisyonlarını dışa aktarma


image

Katman kompozisyonları hakkında

Başa dön


Tasarımcılar müşterilerine göstermek için sayfa mizanpajının çok çeşitli kompozisyonlarını sıklıkla oluştururlar. Katman kompozisyonları kullanarak tek bir Photoshop dosyasında mizanpaj oluşturabilir, yönetebilir ve çeşitli sürümlerini görüntüleyebilirsiniz.

image

Katman kompozisyonu, Katmanlar panelinin durumunun anlık görüntüsüdür. Katman kompozisyonları üç tür katman seçeneği kaydedebilir: Katman görünürlüğü katmanın görüntülendiğini mi, yoksa gizlendiğini mi belirtir.

image

Belgedeki katman konumu.

image

Katman görünümü katman stilinin katmana uygulanıp uygulanmadığını ve katman karıştırma modunu belirtir.

Not: Katman efektlerinden farklı olarak Akıllı Filtre ayarları katman kompozisyonları genelinde değiştirilemez. Akıllı Filtre katmana uygulandıktan sonra görüntünün tüm katman kompozisyonlarında görüntülenir.

image

Katman Kompozisyonları paneli

A. Katman Kompozisyonu Uygula simgesi B. Son Belge Durumu C. Seçili kompozisyonlar D. Katman Kompozisyonu Tamamen Geri Yüklenemiyor simgesi


image

katman Kompozisyonu oluşturma

Başa dön


1. Katman Kompozisyonu panelini görüntülemek için Pencere > Katman Kompozisyonları öğelerini belirleyin.

2. Katman Kompozisyonları panelinin altındaki Yeni Katman Kompozisyonu Oluştur düğmesini tıklatın. Yeni kompozisyon, Katmanlar panelindeki katmanların geçerli durumunu yansıtır.

3. Yeni Katman Kompozisyonu iletişim kutusunda kompozisyonu adlandırın, açıklayıcı yorumlar ekleyin ve katmanlara uygulanacak seçenekleri belirleyin: Görünürlük, Konum ve Görünüm.

4. Tamam'ı tıklatın. Belirlediğini seçenekler bir sonraki kompozisyonunuz için varsayılan değerler olarak saklanır.

image Kompozisyonu çoğaltmak için Katman Kompozisyonları panelinde kompozisyonu seçin ve bunu Yeni Kompozisyon düğmesine sürükleyin.


image


254

Katman kompozisyonlarını uygulama ve görüntüleme

image Katman Kompozisyonu panelinde aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Başa dön

image

Bir katman kompozisyonunu görüntülemek için önce uygulamalısınız. Seçili grubun yanındaki Katman Kompozisyonu Uygula simgesini image tıklatın.

image

Tüm katman kompozisyonları arasında dolaşmak için panelin altındaki Geri image ve İleri image düğmelerini kullanın. (Belirli kompozisyonlar arasında geçiş yapmak için önce bu kompozisyonları seçin.)

image

Belgeyi, katman kompozisyonu seçmeden önceki durumuna geri döndürmek için panelin üstünde bulunan Son Belge Durumu'nun yanındaki Katman Kompozisyonu Uygula simgesini image tıklatın.


image

Katman kompozisyonunu değiştirme ve güncelleştirme

Katman kompozisyonunun yapılandırmasını değiştirirseniz, güncelleştirmeniz gerekir.

1. Katman Kompozisyonları panelindeki katman kompozisyonunu seçin.

Başa dön

2. Katmanın görünürlüğünde, konumunda veya stilinde değişiklikler yapın. Bu değişiklikleri kaydetmek için katman kompozisyonu seçeneklerini değiştirmeniz gerekir.

3. Kompozisyon seçeneklerinizi değiştirmek için panel menüsünde Katman Kompozisyonu Seçenekleri'ni belirleyin ve katman konumunu ve stili kaydetmek için ek seçenekleri belirleyin.

4. Panelin altındaki Katman Kompozisyonunu Güncelleştir düğmesini image tıklatın.


image

Katman kompozisyonu uyarılarını temizle

Başa dön

Bazı eylemler, katman kompozisyonunun artık tam olarak geri yüklenemeyeceği bir durum oluşturur. Bu durum bir katmanı sildiğinizde, birleştirdiğinizde veya arka plana dönüştürdüğünüzde gerçekleşir. Bu gibi durumlarda, katman kompozisyonunun adının yanında bir dikkat simgesi image görüntülenir.

image Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Bir veya daha fazla katmanın kaybıyla sonuçlanabilecek uyarıyı yok sayın. Diğer kaydedilen parametreler korunur.

image

Kompozisyonu güncelleştirin, bu daha önce yakalanan parametrelerin kaybıyla sonuçlanabilir, ancak kompozisyonu güncel hale getirir.

image

Katman kompozisyonunun doğru olarak geri yüklenemeyeceğini açıklayan mesajı görmek için dikkat simgesini çift tıklatın. Uyarı simgesini kaldırmak için Temizle'yi seçin ve diğer katmanları değişmeden bırakın.

image

Katman Kompozisyonu Uyarısını Temizle veya Tüm Katman Kompozisyonu Uyarılarını Temizle seçeneklerinden birini belirlemenize olanak sağlayan açılır menüyü görmek için dikkat simgesini sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp (Mac OS) tıklatın.


image

Katman kompozisyonunu silme

image Aşağıdakilerden birini yapın:

Başa dön

image

Katman Kompozisyonları panelinde katman kompozisyonunu seçin ve paneldeki Sil simgesini image tıklatın veya panel menüsünden Katman Kompozisyonunu Sil'i seçin.

image

Bunu panelde Sil simgesine sürükleyin.


image

Katman kompozisyonlarını dışa aktarma

Başa dön


Katman kompozisyonlarını ayrı dosya olarak dışa aktarabilirsiniz.

image Dosya > Komut Dosyaları > Katman Kompozisyonlarından Dosya seçeneğini belirledikten sonra dosya türü ve hedef seçin.

Not: Web Photo Gallery (Web Fotoğraf Galerisi) (WPG) eklentisine de aktarma yapabilirsiniz ancak bunun için isteğe bağlı Web Fotoğraf Galerisi eklentisinin bilgisayarınızda yüklü olması gerekir. Bu eklentiyi yükleme diskinizin Goodies klasörünün içinde bulabilirsiniz.


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


255