< Önceki | İçerik | Sonraki >

Katman opaklığı ve karıştırma


image

Seçili katmanlar için genel opaklığı ve dolgu opaklığını belirtin Katman veya grup için bir karıştırma modu belirleyin.

Grup karıştırma efektleri Karıştırmada kanalları dışlama

image

Karıştırma katmanları için ton aralığını belirleme Yeni katmanları nötr renkle doldurma


Adobe'nin önerdikleri Paylaşmak istediğiniz bir eğitim mi var?Blending Modes 101 (Karıştırma Modları 101)

image

Andy Anderson

Karıştırma modları bir katmandaki piksellerin temeldeki piksellerle nasıl

karıştığını belirler. Infinite Skills yazarı Andy Anderson, sizi karıştırma modları ve katmanları ile çalışma konusunda bir tura çıkarıyor.


image

Seçili katmanlar için genel opaklığı ve dolgu opaklığını belirtin

Başa dön


Katmanın genel opaklığı, altındaki katmanı ne kadar engellediğini veya görünür kıldığını belirler. %1 opaklığı olan bir katman neredeyse saydam olarak görünürken, %100 opaklığı olan katman tamamen opak görünür.

Katmana uygulanan katman stillerini ve karıştırma modlarını etkileyen ayar opaklığına ek olarak katmanlar için dolgu opaklığını da belirleyebilirsiniz. Dolgu opaklığı gölge bırakma gibi katman efektlerinin opaklığını etkilemeden yalnızca bir katman üzerindeki pikselleri, şekilleri veya metni etkiler.

Not: Arka plan katmanının veya kilitli katmanın opaklığını değiştiremezsiniz. Bir arka plan katmanını şeffaflığı destekleyen normal bir katmana dönüştürmek için, bkz. Arka planı ve katmanları dönüştürme.

1. Katmanlar panelinde bir veya daha fazla katman ya da grup seçin.

2. Opaklık ve Dolgu değerlerini değiştirin. (Bir grup seçtiyseniz, yalnızca Opaklık mevcuttur.)

image

Katmanlar panelinin altındaki Katman Stili Ekle simgesinden Karıştırma Seçenekleri'ni belirleyin.


image

Katman veya grup için bir karıştırma modu belirleyin.

Başa dön


Katmanın karıştırma modu, piksellerinin görüntüdeki alt piksellerle nasıl karışacağını belirler. Karıştırma modlarını kullanarak çeşitli özel efektler oluşturabilirsiniz.

Varsayılan olarak katman grubunun karıştırma modu, grubun kendisine ait karıştırma özelliklerinin olmadığı anlamına gelen Geç'tir. Grup için farklı bir karıştırma modu seçtiğinizde, görüntü bileşenlerinin bir araya getirilme sırasını etkin olarak değiştirirsiniz. Önce gruptaki tüm katmanlar bir araya getirilir. Ardından bileşik grup tek bir görüntü olarak işlenir ve seçili karıştırma modu kullanılarak görüntünün geri kalanıyla karıştırılır. Bu nedenle, grup için Geç'ten farklı bir karıştırma modu seçerseniz, grup içindeki ayar katmanlarından veya katman karıştırma modlarından hiç biri grup dışındaki katmanlara uygulanmaz.

Not: Katmanlar için Temizle karıştırma modu yoktur. Lab görüntüleri için Renk Soldurma, Renk Yanması, Koyulaştır, Açıklaştır, Fark, Dışlama, Çıkart ve Böl modları mevcut değildir. HDR görüntüleri için bkz. 32 bpc HDR görüntüleri destekleyen özellikler.

1. Katmanlar panelinde bir katman veya grup seçin.

2. Karıştırma modu seçme:

image

Katmanlar panelindeki Karışım Modu açılır menüsünde bir seçenek belirleyin.

image

Katman > Katman Stili > Karıştırma Seçenekleri'ni seçin ve Karışım Modu açılan menüsünden bir seçenek belirleyin. Karıştırma modlarını kullanmayla ilgili video için bkz. www.adobe.com/go/vid0012_tr.


image


244

Grup karıştırma efektleri

Başa dön


Varsayılan olarak kırpma maskesindeki katmanlar, grubun en altındaki karıştırma modu kullanılarak alttaki katmanlarla karıştırılır. Bununla birlikte, en alttaki katmanın karıştırma modunu yalnızca bu katmana uygulanmasını seçebilirsiniz; bu, kırpılan katmanların orijinal karıştırma görünümünü korumanıza olanak sağlar. (Bkz. Kırpma maskeleriyle katmanları maskeleme.)

Ayrıca, Dış Işıma veya Alt Gölge gibi yalnızca saydam pikselleri değiştiren katman efektlerini değiştirmeden İç Işıma veya Renk Kaplama gibi opak pikselleri değiştiren katman efektlerine de katmanın karıştırma modunu uygulayabilirsiniz.

1. Etkilemek istediğiniz katmanı seçin.

2. Bir katmanın minik resmini çift tıklayarak Katmanlar paneli menüsünde Karıştırma Seçenekleri'ni belirleyin veya Katman > Katman Stili > Karıştırma Seçenekleri'ni belirleyin.

Not: Metin katmanının karıştırma seçeneklerini görmek için Katman > Katman Stili > Karıştırma Seçenekleri'ni belirleyin veya Katmanlar paneli menüsünün altındaki Katman Stili Ekle düğmesinde Karıştırma Seçenekleri'ni belirleyin.

3. Karıştırma seçeneklerinin kapsamını belirleyin:

image

İç Işıma, Saten, Renk Kaplama ve Degrade Kaplama gibi opak pikselleri değiştiren katman efektlerine katmanın karıştırma modunu uygulamak için İç Efektleri Grup Olarak Karıştır'ı seçin.

image

Temel katmanının karıştırma modunu kırpma maskesindeki tüm katmanlara uygulamak için Kırpılan Katmanları Grup Olarak Karıştır'ı seçin. Bu seçeneğin seçimini kaldırma (bu her zaman varsayılan olarak seçilidir), gruptaki katmanların orijinal karıştırma modunu ve görünümünü korur.


image

Gelişmiş karıştırma seçenekleri

A. Her biri kendi karıştırma moduna sahip Çiftlik Logosu ve Boya Konturu katmanları B. İç Efektleri Grup Olarak Karıştır seçeneği belirlenmiş C. Kırpılan Katmanları Grup Olarak Karıştır seçeneği belirlenmiş


image

Katman efektlerini ve altına gizlemeyi katmanın opak alanlarıyla sınırlamak için Saydam Şekiller Katmanları'nı seçin. Bu öğenin seçimini kaldırma (her zaman varsayılan olarak seçilidir) bu efektleri katmanın geneline uygular.

image

Katman efektlerini katman maskesiyle tanımlanan alanla sınırlamak için Katman Maskesi Efektleri Saklar'ı seçin.

image

Katman efektlerini vektörel maskeyle tanımlanan alanla sınırlamak için Vektörel Maske Efektleri Saklar'ı seçin.

4. Tamam'ı tıklatın.


image

Karıştırmada kanalları dışlama

Başa dön


Bir katman veya grubu karıştırdığınızda, karıştırma efektlerini belirli bir kanalla sınırlayabilirsiniz. Varsayılan olarak tüm kanallar dahildir. Örneğin bir RGB görüntüsü kullanırken kırmızı kanalı dışarıda bırakmayı seçebilirsiniz; bileşik görüntüde yalnızca yeşil ve mavi kanalların bilgileri etkilenebilir.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:


245

Katman minik resmini çift tıklatın.

image

Katman > Katman Stili > Karıştırma Seçenekleri'ni belirleyin.

image

Katmanlar panelinin altındaki Katman Stili Ekle simgesinden image Karıştırma Seçenekleri'ni belirleyin.

Not: Metin katmanının karıştırma seçeneklerini görmek için Katman > Katman Stili > Karıştırma Seçenekleri'ni belirleyin veya Katmanlar paneli menüsünün altındaki Katman Stili Ekle düğmesinde Karıştırma Seçenekleri'ni belirleyin.

2. Katman Stili iletişim kutusunun Gelişmiş Karıştırma alanında, katman karıştırıldığında dahil olmasını istemediğiniz kanalların seçimini kaldırın.


image

Karıştırma katmanları için ton aralığını belirleme

Başa dön


Karıştırma Seçenekleri iletişim kutusundaki kaydırıcılar, son görüntüde etkin katmandan ve alttaki görünür katmanlardan görüntülenecek pikselleri belirler. Örneğin, etkin katmanın koyu renkli piksellerini bırakabilir veya alttaki katmanların açık renkli piksellerin gösterilmesine zorlayabilirsiniz.

Ayrıca, karışan ve karışmayan alanlar arasında yumuşak geçişi sağlamak için kısmi karışan piksellerin aralığını tanımlayabilirsiniz.

1. Katman minik resmini çift tıklatın, Katman > Katman Stili > Karıştırma Seçenekleri'ni belirleyin veya Katmanlar paneli menüsünden Katman Stili Ekle > Karıştırma Seçenekleri'ni belirleyin.

Not: Metin katmanının karıştırma seçeneklerini görmek için Katman > Katman Stili > Karıştırma Seçenekleri'ni belirleyin veya Katmanlar paneli menüsünün altındaki Katman Stili Ekle düğmesinde Karıştırma Seçenekleri'ni belirleyin.

2. Katman Stili iletişim kutusunun Gelişmiş Karıştırma alanında Bu Koşulda Karıştır açılan menüsünden bir seçenek belirleyin.

image

Tüm kanallar için karıştırma aralığı belirlemek üzere Gri'yi seçin.

image

Bu kanalda karıştırmayı belirlemek için bağımsız bir renk kanalı (örneğin, RGB görüntüsünde kırmızı, yeşil veya mavi) seçin.

3. Karıştırılan piksellerin parlaklık aralığını (0'dan (siyah) 255'e (beyaz) kadar olan ölçekle ölçülür) ayarlamak için Bu Katman ve Alttaki Katmanlar'ı seçin. Aralığın yüksek değerini ayarlamak için beyaz kaydırıcıyı sürükleyin. Aralığın alt değerini ayarlamak için siyah kaydırıcıyı sürükleyin.

image Kısmi karıştırılmış piksellerin aralığını tanımlamak için Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun ve kaydırıcı üçgeninin

yarısını kaydırın. Bölünen kaydırıcının üzerinde görüntülenen iki değer kısmi karıştırma aralığını belirtir.

Karıştırma aralıklarını belirlerken aşağıdaki yönergelere dikkat edin:

image

Etkin katmanda karıştırılacak ve böylece son görüntüde görüntülenecek piksel aralığını belirtmek için Bu Katman kaydırıcılarını kullanın. Örneğin, beyaz kaydırıcıyı 235'e sürüklerseniz, 235'ten büyük parlaklık değerlerine sahip pikseller karıştırılmamış olarak kalır ve son görüntüye dahil edilmez.

image

Son görüntüde karıştırılacak alttaki görünür katmanlardaki piksel aralığını belirtmek için Alttaki Katman kaydırıcılarını kullanın. Karıştırılan pikseller, bileşik pikseller oluşturmak için etkin katmandaki piksellerle birleştirilir; karıştırılmamış pikseller etkin katmanın üstte bulunan alanlarında görüntülenir. Örneğin, siyah kaydırıcıyı 19'a sürüklerseniz, 19'dan küçük parlaklık değerlerine sahip pikseller karıştırılmamış olarak kalır ve son görüntüde yer alır.


image

Yeni katmanları nötr renkle doldurma

Başa dön


Pikseli olmayan katmanlara bazı filtreleri (Işık Efektleri filtresi gibi) uygulayamazsınız. Yeni Katman iletişim kutusunda Bununla Doldur (Mod) - Nötr Renk seçeneğinin belirlenmesi, katmanı ilk önce hazır ayar olan bir nötr renk ile doldurup bu sorunu çözer. Bu görünmez, nötr renk katmanın karıştırma moduna göre atanır. Efekt uygulanmamışsa, nötr renkle doldurmanın diğer katmanlar üzerinde bir etkisi olmaz. Nötr Renkle Doldur seçeneği, Normal, Erime, Katı Karışım, Ton, Doygunluk, Renk veya Renk Parlaklığı modlarını kullanan katmanlarda kullanılamaz.

Daha fazla Yardım konusu


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


246