< Önceki | İçerik | Sonraki >

Katmanları taşıma, yığınlama ve kilitleme


image

Katmanların ve grupların yığın sırasını değiştirme Katmanların içeriğini taşıma

Katmanı döndürme Katmanları kilitleme


image

Katmanların ve grupların yığın sırasını değiştirme

Başa dön


image Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Katmanlar panelinde katmanı veya grubu yukarı veya aşağı sürükleyin. Vurgulanan satır, katmanı veya grubu yerleştirmek istediğiniz yerde görüntülendiğinde farenin düğmesini serbest bırakın.

image

Katmanı gruba taşımak için katmanı grup klasörüne image sürükleyin. Grup kapalıysa, katman grubun altına yerleştirilir.

image

Katman veya grubu seçip Katman > Yerleştir'i belirleyin ve alt menüden bir komut seçin. Seçili öğe bir gruptaysa, komut grup içindeki yığınlama sırasına uygulanır. Seçili öğe bir grupta değilse, komut Katmanlar panelindeki yığınlama sırasına uygulanır.

image

Seçili katmanların sırasını tersine çevirmek için Katman > Yerleştir > Tersine Döndür'ü seçin. Seçili en az iki katmanınız yoksa, bu seçenekler soluk olarak görüntülenir.

Not: Tanım olarak arka plan katmanı her zaman yığınlama sırasının altındadır. Bu nedenle En Alta Gönder komutu seçili öğeyi doğrudan arka plan katmanının üstüne yerleştirir.


image

Katmanların içeriğini taşıma

Başa dön


1. Katmanlar panelinden taşımak istediğiniz nesnelerin bulunduğu katmanları seçin.

2. Taşıma aracını image seçin.

image Taşımak istediğiniz katmanları doğrudan belge penceresinde seçebilirsiniz. Taşı aracındaki seçenekler çubuğunda Otomatik Seç'i, ardından da açılan menüden Katman'ı seçin. Birden fazla katmanı seçmek için Shift tuşunu basılı tutarak tıklatın. Gruptaki bir katmanı seçtiğinizde tüm grubu seçmek için Otomatik Seç'i, ardından da Grup'u seçin.

3. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Belge penceresinde herhangi bir nesneyi seçili katmanlardan birine sürükleyin. (Katmandaki tüm nesneler birlikte taşınır.)

image

Nesneleri 1 piksel kaydırmak için klavyedeki bir ok tuşuna basın.

image

Nesneleri 10 piksel kaydırmak için Shift tuşunu basılı tutun ve klavyedeki bir ok tuşuna basın.


image

Katmanı döndürme

Başa dön


1. Katmanlar panelinde döndürmek istediğiniz katmanı seçin.

2. Görüntüde seçili bir şey varsa, Seç > Seçimi Kaldır'ı belirleyin.

3. Düzen > Dönüştür > Döndür'ü seçin. Katmanın kenarlarını tanımlayan bir kutu (sınırlayıcı kutu olarak adlandırılır) görüntülenir.

4. İşaretçiyi sınırlayıcı kutunun dışına taşıyın (işaretçi eğri, çift taraflı ok olur) ve ardından sürükleyin. Dönüşü 15 derecelik artışlarla sınırlamak için Shift tuşunu basılı tutun.

5. Sonuçtan memnun olduğunuzda, Enter (Windows) veya Return (Mac OS) tuşuna basın veya seçenekler çubuğunda onay işaretini tıklatın. Döndürme işlemini iptal etmek için Esc tuşuna basın veya seçenekler çubuğunda Dönüştürmeyi İptal Et'i tıklatın.


image

Katmanları kilitleme

Başa dön


İçeriklerini korumak için katmanları tamamen veya kısmi olarak kilitleyebilirsiniz. Örneğin, bitirdiğiniz zaman bir katmanı tamamen kilitleyebilirsiniz. Katman doğru saydamlık ve stillere sahipse ve konumlandırma üzerinde çalışmaya devam ediyorsanız, katmanı kısmi olarak kilitleyebilirsiniz.

Katman kilitlendiğinde katmanın adının sağında kilit simgesi image görüntülenir. Katman tam olarak kilitlendiğinde kilit simgesi katı olarak, kısmi

kilitlendiğinde oyuk olarak görüntülenir.


Katman veya grubun tüm özelliklerini kilitleme

1. Katman veya grubu seçin.


242

2. Katmanlar panelinde Tümünü Kilitle image seçeneğini tıklatın.

Not: Kilitli gruptaki katmanlar soluk kilit simgesi image görüntülenir.


Katmanı kısmi kilitleme

1. Bir katman seçin.

2. Katmanlar panelinde bir veya daha fazla kilit seçeneğini tıklatın.

Saydam Pikselleri Kilitle image Katmanın opak kısımlarını düzenlemeyi sınırlar. Bu seçenek, Photoshop'un önceki sürümlerindeki Saydamlığı Koru seçeneğinin eşdeğeridir.

Görüntü Piksellerini Kilitle image Boyama araçlarını kullanarak katmanın piksellerinde değişikliği engeller.

Konumu Kilitle image Katmanın piksellerinin taşınmasını engeller.

Not: Tür ve şekil katmanları için Saydamlığı Kilitle ve Görüntüyü Kilitle varsayılan olarak seçilidir ve seçimleri kaldırılamaz.


Seçili katmanlara veya bir gruba kilit seçeneklerini uygulama

1. Birden fazla katman veya bir grup seçin.

2. Katmanlar menüsünde veya Katmanlar paneli menüsünde Katmanları Kilitle'yi veya Gruptaki Tüm Katmanları Kilitle'yi seçin.

3. Kilit seçeneklerini belirleyin ve Tamam'ı tıklatın. Daha fazla Yardım konusu


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


243