< Önceki | İçerik | Sonraki >

Renk modları


image

RGB Renk modu CMYK Renk modu Lab Renk modu Gri Tonlama modu Bitmap modu

Çift ton modu Dizinlenmiş Renk modu Çok Kanal modu


image

RGB Renk modu

Başa dön


Photoshop RGB Renk modunda, her piksele bir yoğunluk değeri atanan RGB modeli kullanılır. Kanal başına 8 bitlik görüntülerde yoğunluk değerleri, renkli bir görüntüdeki her RGB (kırmızı, yeşil, mavi) bileşen için 0 (siyah) ile 255 (beyaz) arasında değişir. Örneğin, açık kırmızı rengin R değeri 246, G değeri 20, B değeri 50'dir. Üç bileşenin değeri de eşit olduğunda sonuç, nötr bir gri tondur. Tüm bileşenlerin değerleri 255 olduğunda sonuç saf beyaz, değerler 0 olduğunda saf siyahtır.

RGB görüntülerde renkleri ekranda oluşturmak için üç renk veya kanal kullanılır. Kanal başına 8 bitlik görüntülerde üç kanal, her piksel için 24 bitlik (8 bit x 3 kanal) renk bilgisine çevrilir. 24 bitlik görüntülerle üç kanal, piksel başına en çok 16,7 milyon renk üretebilir. 48 bitlik (kanal başına 16 bit) ve 96 bitlik (kanal başına 32 bit) görüntülerde piksel başına daha da fazla renk üretilebilir. RGB modeli, yeni Photoshop görüntülerde varsayılan mod olmanın yanı sıra, bilgisayar monitörlerinde renkleri görüntülemekte kullanılır. Bu, Photoshop'un CMYK gibi RGB'den farklı renk modlarında çalışırken CMYK görüntüyü ekranda görüntülenmek üzere RGB'ye dönüştürmesi anlamına gelir.

RGB standart bir renk modeli olmakla birlikte, temsil edilen renklerin kesin aralığı, uygulamaya veya görüntü aygıtına göre değişebilir. Photoshop uygulamasındaki RGB Renk modu, Renk Ayarları iletişim kutusunda belirlediğiniz çalışma alanı ayarlarına göre değişir.


image

CMYK Renk modu

Başa dön


CMYK modunda proses mürekkeplerinin her biri için her piksele birer yüzde değeri atanır. En açık (vurgu) renklere atanan proses mürekkep renkleri yüzdesi düşük, koyu (gölge) renklere atanan yüzde yüksektir. Örneğin, açık bir kırmızı % 2 camgöbeği, % 93 pembe, % 90 sarı ve % 0 siyah içerebilir. CMYK görüntülerde dört bileşen de % 0 değerinde olduğunda saf siyah üretilir.

Proses renkler kullanılarak yazdırılacak bir görüntü hazırlarken CMYK modunu kullanın. Bir RGB görüntünün CMYK görüntüye dönüştürülmesi renk ayrımı oluşturur. RGB görüntüyle başlarsanız, RGB olarak düzenleyip düzenleme işlemleri tamamlandıktan sonra CMYK'ye dönüştürmek en iyi yoldur. RGB modunda asıl görüntü verilerini değiştirmeksizin CMYK dönüştürmenin etkilerinin benzetimini görmek için, Prova Ayarı komutlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca, taranmış veya yüksek teknolojili sistemlerden içe aktarılmış CMYK görüntüler üzerinde doğrudan çalışmak için de CMYK modunu kullanabilirsiniz.

CMYK standart bir renk modeli olmakla birlikte, temsil edilen renklerin kesin aralığı, basımevi ve baskı koşullarına göre değişebilir. Photoshop uygulamasındaki CMYK Renk modu, Renk Ayarları iletişim kutusunda belirlediğiniz çalışma alanı ayarlarına göre değişir.


image

Lab Renk modu

Başa dön


CIE L*a*b* renk modeli (Lab), rengin insan tarafından algılanış şeklini temel alır. Lab modelindeki sayısal değerler, normal görme yeteneğine sahip bir insanın gördüğü tüm renkleri tanımlar. Lab modeli bir aygıtın (sözgelimi monitör, masaüstü yazıcısı veya dijital kamera) renkleri oluşturması için belirli bir renk verici öğeden ne kadar gerektiğinden ziyade rengin nasıl göründüğünü tanımladığından, Lab modeli aygıttan bağımsız bir renk modeli olarak kabul edilir. Renk yönetimi sistemleri Lab modelini, bir rengi bir renk uzayından diğerine, sonuçları önceden tahmin edilebilecek şekilde dönüştürmek için kullanır.

Lab Renk modunda, 0'dan 100'e kadar değişebilen bir açıklık bileşeni (L) vardır. Adobe Renk Seçici'de ve Renk panelinde a bileşeni (yeşil-kırmızı ekseni) ve b bileşeni (mavi-sarı ekseni) +127 ile –128 arasında değişebilir.

Photoshop uygulamasında Lab görüntüleri Photoshop EPS, Large Document Format (PSB), Photoshop PDF, Photoshop Raw, TIFF, Photoshop DCS 1.0 veya Photoshop DCS 2.0 formatlarında kaydedilebilir. Photoshop uygulamasında 48 bitlik (kanal başına 16 bit) Lab görüntülerini Large Document Format (PSB), Photoshop PDF, Photoshop Raw veya TIFF formatlarında kaydedebilirsiniz.

Not: DCS 1.0 ve DCS 2.0 formatlarında dosya, açıldığı zaman CMYK renge dönüştürülür.


image

Gri Tonlama modu

Başa dön


192

Gri Tonlama modunda, bir görüntüde grinin farklı tonları kullanılır. 8 bitlik görüntülerde grinin en çok 256 tonu bulunabilir. Gri tonlamalı görüntünün her pikselinin parlaklık değeri 0 (siyah) ile 255 (beyaz) arasında değişir. 16 ve 32 bitlik görüntülerdeki ton sayısı, 8 bitlik görüntülerdekinden çok daha fazladır.

Gri ton değerleri, siyah mürekkep kapsamının yüzdesiyle de ölçülebilir (% 0 beyaza, % 100 siyaha eşittir).

Gri Tonlama modunda, Renk Ayarları iletişim kutusunda belirlediğiniz çalışma alanı ayarlarıyla tanımlanan aralık kullanılır.


image

Bitmap modu

Başa dön


Bitmap modunda, bir görüntüdeki pikselleri temsil etmek için iki renk değerinden (siyah veya beyaz) biri kullanılır. Bitmap modundaki görüntüler, bit derinlikleri 1 olduğundan, bit eşlemli 1 bitlik görüntüler olarak adlandırılır.


image

Çift ton modu

Başa dön


Çift ton modu, birden dörde kadar özelleştirilmiş mürekkep kullanarak, tek tonlu, çift tonlu (iki renkli), üç tonlu (üç renkli) ve dört tonlu (dört renkli) gri tonlamalı görüntüler oluşturur.


image

Dizinlenmiş Renk modu

Başa dön


Dizinlenmiş Renk modu, en çok 256 renkli 8 bitlik görüntü dosyaları üretir. Photoshop, dizinlenmiş renge dönüştürürken, görüntüdeki renkleri saklayan ve dizinleyen bir Renk Arama Tablosu (CLUT) oluşturur. Asıl görüntüdeki bir renk tabloda yoksa program en yakın rengi seçer veya mevcut renklerden yararlanarak o rengin benzetimini yapmak için renk taklidi kullanır.

Renk paleti sınırlı olmakla birlikte, dizinlenmiş renk modu, dosya boyutunu küçültebilir, yine de multimedya sunumları, Web sayfaları ve benzerleri için gereken görsel kaliteyi korur. Bu modda yapılabilecek düzenleme işlemleri sınırlıdır. Kapsamlı düzenleme için, geçici olarak RGB moduna dönüştürmeniz gerekir. Dizinlenmiş renk dosyaları Photoshop uygulamasında, BMP, DICOM (Tıpta Dijital Görüntüleme ve İletişim), GIF, Photoshop EPS, Large Document Format (PSB), PCX, Photoshop PDF, Photoshop Raw, Photoshop 2.0, PICT, PNG, Targa® veya TIFF formatlarında kaydedilebilir.


image

Çok Kanal modu

Başa dön


Çok Kanal modundaki görüntüler her kanalda grinin 256 düzeyini içerir ve özel baskılar için kullanışlıdır. Photoshop uygulamasında Çok Kanal modundaki görüntüler Large Document Format (PSB), Photoshop 2.0, Photoshop Raw veya Photoshop DCS 2.0 formatlarında kaydedilebilir.

image

Görüntüler Çok Kanal moduna dönüştürülürken şu ilkeler geçerlidir: Katmanlar desteklenmez ve bu yüzden düzleştirilir.

image

Orijinal görüntüdeki renk kanalları, dönüştürülen görüntüde spot renk kanallarına dönüşür.

image

image

CMYK görüntü Çok Kanal moduna dönüştürüldüğünde, camgöbeği, pembe, sarı ve siyah spot renk kanalları oluşturulur. RGB görüntü Çok Kanal moduna dönüştürüldüğünde, camgöbeği, pembe ve sarı spot renk kanalları oluşturulur.

image

RGB, CMYK veya Lab görüntüsünden bir kanalı silmek katmanları düzleştirerek otomatik olarak görüntüyü Çok Kanallı moda dönüştürür.

image

Çok kanallı bir görüntüyü dışa aktarmak için, Photoshop DCS 2.0 formatında kaydedin.

Not: İndekslenmiş Renk ve 32 bit görüntüler Çok Kanallı moda dönüştürülemez.

Daha fazla Yardım konusu

image Renk çalışma uzayları hakkında image Yazılımla prova renkleri


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


193