< Önceki | İçerik | Sonraki >

Renk modları arasında dönüştürme


image

Bir görüntüyü başka bir renk moduna dönüştürme Bir görüntüyü Bitmap moduna dönüştürme

Renkli fotoğrafı Gri Tonlama moduna dönüştürme

Bitmap modundaki bir görüntüyü Gri Tonlama moduna dönüştürme

Gri tonlamalı veya RGB görüntüyü dizinlenmiş renkli görüntüye dönüştürme


image

Bir görüntüyü başka bir renk moduna dönüştürme

Başa dön


Bir görüntüyü orijinal modundan (kaynak moddan) başka bir moda (hedef moda) dönüştürebilirsiniz. Görüntü için farklı bir renk modu seçtiğinizde, görüntüdeki renk değerlerini kalıcı olarak değiştirmiş olursunuz. Örneğin, bir RGB görüntüyü CMYK moduna dönüştürdüğünüzde, (Renk Ayarları iletişim kutusundaki CMYK çalışma alanı ayarıyla tanımlanmış olan) CMYK gamutunun dışında kalan RGB renk değerleri, gamutun kapsamına girecek şekilde ayarlanır. Dolayısıyla, bazı görüntü verileri kaybolabilir ve görüntüyü CMYK modundan tekrar RGB moduna dönüştürürseniz, kaybolan veriler geri yüklenemez.

Görüntüleri dönüştürmeden önce en iyisi şunları yapmaktır:

image

Düzenleme işlemlerinden mümkün olduğunca çoğunu orijinal görüntü modunda (çoğu tarayıcının veya dijital oluşturduğu görüntüler için çoğunlukla RGB modunda veya geleneksel tamburlu tarayıcıların oluşturduğu veya Scitex sisteminden içe aktarılan görüntüler için CMYK modunda) yapın.

image

Dönüştürme işleminden önce görüntünün yedek kopyasını kaydedin. Görüntünüzün kopyasını, bütün katmanları içerecek şekilde kaydetmeye dikkat edin ki dönüştürmeden sonra görüntünün orijinal kopyasını düzenleyebilin.

image

Dönüştürmeden önce dosyayı düzleştirin. Mod değiştiğinde, renklerin katman karıştırma modları arasındaki etkileşimi de değişir.

Not: Çoğu durumda dosyayı dönüştürmeden önce düzleştirmek istersiniz. Ancak bu şart değildir ve bazı durumlarda istenmeyen bir işlemdir (örneğin dosya vektör metin katmanları içerdiğinde).

image Görüntü > Mod'u seçin ve alt menüden, istediğiniz modu seçin. Etkin görüntüye uygun olmayan modlar menüde soluk görünür.

Çok Kanal, Bitmap veya Dizinlenmiş Renk moduna dönüştürüldüğünde görüntüler düzleştirilir, çünkü bu modlarda katman desteği yoktur.


image

Bir görüntüyü Bitmap moduna dönüştürme

Başa dön


Bir görüntü Bitmap moduna dönüştürüldüğünde, görüntü iki renge indirgenerek, içerdiği renk bilgileri büyük ölçüde basitleştirilmiş ve dosya boyutu küçültülmüş olur.

Renkli bir görüntüyü Bitmap moduna dönüştürürken, önce Gri Tonlama moduna dönüştürün. Böylece ton ve doygunluk bilgileri piksellerden çıkartılıp sadece parlaklık değerleri kalır. Ancak, Bitmap modundaki görüntülerde sadece birkaç düzenleme seçeneği kullanılabildiğinden, çoğunlukla en iyisi görüntüyü Gri Tonlama modunda düzenleyip sonradan Bitmap moduna dönüştürmektir.

Not: Bitmap modundaki görüntüler kanal başına 1 bitliktir. Kanal başına 16 veya 32 bitlik bir görüntüyü Bitmap moduna dönüştürmeden önce 8 bitlik Gri Tonlama moduna dönüştürmeniz gerekir.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

image

Görüntü renkliyse, Görüntü > Mod > Gri Tonlama'yı seçin. Sonra Görüntü > Mod > Bitmap seçin. Görüntü gri tonlamalıysa, Görüntü > Mod > Bitmap seçin.

2. Çıktı için, Bitmap modundaki görüntünün çıktı çözünürlüğü için bir değer girin ve bir ölçü birimi seçin. Varsayılan değer olarak, hem girdi hem de çıktı çözünürlüğü olarak mevcut görüntü çözünürlüğü seçilidir.

3. Kullan açılır menüsünden, aşağıdaki bitmap dönüştürme yöntemlerinden birini seçin:

% 50 Eşik Orta gri düzeyinin (128) üstünde gri değerine sahip pikselleri beyaza, bu düzeyin altında gri değerine sahip pikselleri siyaha dönüştürür. Sonuç, görüntünün son derece yüksek kontrastlı siyah-beyaz versiyonudur.

Desen Renk Taklidi Görüntüyü dönüştürürken, gri düzeylerini siyah ve beyaz noktalardan oluşan geometrik yapılar halinde düzenler.

Dağıtma Renk Taklidi Görüntüyü, sol üst köşedeki pikselden başlayıp hata dağıtma işlemi kullanarak dönüştürür. Pikselin değeri orta grinin

(128) üstündeyse piksel beyaza dönüştürülür; altındaysa siyaha dönüştürülür. Orijinal piksel ender olarak saf beyaz veya saf siyah olacağından, kaçınılmaz şekilde hata oluşur. Bu hata, çevredeki piksellere aktarılır ve tüm görüntü boyunca dağıtılır; böylece ortaya grenli, film benzeri bir doku çıkar.

Yarım Ton Tram Dönüştürülen görüntüde yarım tonlu noktaların görünümünü taklit eder. Yarım Ton Tram iletişim kutusunda gerekli değerleri girin:


188

Sıklık için, tram sıklığı değerini girin ve bir ölçü birimi seçin. Değer aralığı inç başına 1.000 - 999.999 satır, santimetre başına 0,400 - 400,00 satırdır. Ondalık değerler girebilirsiniz. Tram sıklığı, inç başına satır (lpi) cinsinden yarım tonlu tram ayarını belirler. Sıklık, baskıda kullanılan kağıt kaynağına ve baskı türüne bağlıdır. Gazeteler genelde 85 satırlık tram kullanır. Dergilerde 133 lpi ve 150 lpi gibi daha yüksek çözünürlükte tram kullanılır. Gereken tram sıklığı konusunda basımevinize danışın.

image

Tram açısı için derece cinsinden -180 ile +180 arasında bir değer girin. Tram açısı, tramın yönüne işaret eder. Sürekli tonlu ve siyah- beyaz yarım tonlu tramlarda genellikle 45° açı kullanılır.

image

Şekil için, istediğiniz nokta şeklini seçin.

Önemli: Yarım tonlu tram, görüntüyle bütünleştirilir. Görüntüyü yarım tonlu bir yazıcıda yazdırırsanız, yazıcı hem kendi yarım ton tramını hem de görüntüyle bütünleştirilmiş olan yarım tonlu tramı kullanır. Bazı yazıcılarda bunun sonucunda Moire deseni ortaya çıkar.

Özel Desen Dönüştürülen görüntüde özel yarım tonlu tram görünümünü taklit eder. Kalınlık değişikliklerine uygun düşen, tipik olarak çeşitli gri tonlarına sahip bir desen seçin.

Bu seçeneği kullanmak için önce bir desen tanımlar sonra gri tonlamalı görüntüyü bu deseni uygulayarak tramlarsınız. Tüm görüntüyü kaplaması için desenin de görüntü kadar büyük olması gerekir. Yoksa desen döşenir. Photoshop uygulamasıyla birlikte birkaç adet, yarım tonlu tram deseni olarak kullanılabilecek, kendiliğinden döşenen desen gelir.

image Dönüştürme işlemi için siyah-beyaz bir desen hazırlamak üzere önce görüntüyü gri tonlamaya dönüştürün, sonra birkaç kez üst üste Daha Fazla Bulanıklaştır filtresi uygulayın. Bu bulanıklaştırma tekniği, koyu griden beyaza kayan kalın çizgiler oluşturur.


image

Orijinal gri tonlamalı görüntü ve % 50 Eşik değeriyle dönüştürme yöntemi


image

Desen Renk Taklidi dönüştürme yöntemi ve Dağıtma Renk Taklidi dönüştürme yöntemi


image

Renkli fotoğrafı Gri Tonlama moduna dönüştürme

Başa dön


1. Siyah-beyaza dönüştürmek istediğiniz fotoğrafı açın.

2. Görüntü > Mod > Gri Tonlama'yı seçin.

3. İptal'i tıklatın. Photoshop görüntüdeki renkleri siyaha, beyaza ve grinin tonlarına dönüştürür.

Not: Yukarıdaki teknik dosya boyutunu küçültür ancak renk bilgisini atar ve birbirine yakın renkleri grinin aynı tonuna dönüştürebilir. Siyah Beyaz ayarlama katmanını kullanmak dosya boyutunu büyütür ancak renk bilgisini koruyarak renkleri grinin tonlarına eşlemenize izin verir.


image

Bitmap modundaki bir görüntüyü Gri Tonlama moduna dönüştürme

Başa dön


Bitmap modundaki bir görüntüyü düzenlemek için Gri Tonlama moduna dönüştürebilirsiniz. Gri Tonlama modunda düzenlenen Bitmap modundaki bir görüntünün tekrar Bitmap moduna dönüştürüldüğünde aynı görünüme sahip olmayabileceğini unutmayın. Örneğin, Bitmap modunda siyah olan bir pikselin Gri Tonlama modunda bir gri tonuna dönüşecek şekilde düzenlendiğini varsayın. Görüntü tekrar Bitmap moduna dönüştürüldüğünde eğer gri değeri orta gri değerinin (128) üstündeyse o piksel beyaz olarak oluşturulur.

1. Görüntü > Mod > Gri Tonlama'yı seçin.

2. Boyut oranı olarak 1 ile 16 arasında bir değer girin.

Boyut oranı, görüntünün daha küçük bir boyuta ölçeklenmesinde kullanılan çarpandır. Örneğin, gri tonlamalı bir görüntüyü % 50 küçültmek için, boyut oranına 2 girin. 1'den büyük bir sayı girerseniz, program gri tonlamalı görüntüde tek bir pikseli oluşturmak için Bitmap modundaki birden çok pikselin ortalamasını alır. Bu işlem, 1 bitlik bir tarayıcıda taranmış görüntüden, birden çok gri tonu oluşturmanızı sağlar.


image


189

Gri tonlamalı veya RGB görüntüyü dizinlenmiş renkli görüntüye dönüştürme

Başa dön


Dizinlenmiş renkli görüntüye dönüştürme işlemi, görüntüdeki renk sayısını en çok 256 olacak şekilde azaltır; bu sayı, GIF ve PNG-8 formatlarının ve birçok multimedya uygulamasının desteklediği standart renk sayısıdır. Bu dönüştürme, görüntüden renk bilgilerini silerek dosya boyutunu küçültür.

Dizinlenmiş renk moduna dönüştürmek için, kanal başına 8 bitlik, ya Gri Tonlamalı veya RGB modunda olan bir görüntüyle başlamanız gerekir.

1. Görüntü > Mod > Dizinlenmiş Renk'i seçin.

Not: Görünür tüm katmanlar düzleştirilir; gizli tüm katmanlar atılır.

Gri tonlamalı görüntülerde dönüştürme otomatik olarak gerçekleşir. RGB görüntüleri için Dizinlenmiş Renk iletişim kutusu görüntülenir.

2. Dizinlenmiş Renk iletişim kutusunda, değişikliklerin önizlemesini görüntülemek için, Önizleme'yi seçin.

3. Dönüştürme seçeneklerini belirleyin.


Dizine alınmış renk görüntüleri için dönüştürme seçenekleri

Bir RGB görüntüyü dizinlenmiş renkli görüntüye dönüştürürken, Dizinlenmiş Renk iletişim kutusunda bir dizi dönüştürme seçeneği belirleyebilirsiniz.

Palet Türü Bir görüntünün dizinlenmiş renkli görüntüye dönüştürülmesinde kullanılabilecek çeşitli palet türleri vardır. Algısal, Seçici ve Bağdaşık seçeneklerinde, mevcut görüntünün renklerine dayalı yerel bir palet kullanılmasını seçebilirsiniz. Kullanılabilecek palet türleri şunlardır:

Tam Tam olarak RGB görüntüde yer alan renklerin kullanıldığı bir palet oluşturur; bu seçenek sadece görüntüde 256 veya daha az renk kullanılmışsa geçerlidir. Görüntünün paleti görüntüdeki tüm renkleri içerdiğinden, renk taklidine gerek kalmaz.

Sistem (Mac OS) Mac OS sisteminin, RGB renklerin yeknesak örneklemesine dayalı olan 8 bitlik varsayılan paletini kullanır.

Sistem (Windows) Windows sisteminin, RGB renklerin yeknesak örneklemesine dayalı olan 8 bitlik varsayılan paletini kullanır.

Web Platform ne olursa olsun, Web tarayıcılarının görüntüleri 256 renkle sınırlı bir monitörde görüntülemek için kullandıkları 216 renkli paleti kullanır. Bu palet, 8 bitlik Mac OS paletinin bir alt kümesidir. Görüntüleri, 256 renkle sınırlı bir monitörde görüntülerken tarayıcının renk taklidi yapmasını önlemek için bu seçeneği kullanın.

Yeknesak RGB renk küpündeki renkleri yeknesak olarak örnekleyerek bir palet oluşturur. Örneğin, Photoshop her biri kırmızı, yeşil ve mavi renkten oluşan eşit aralıklı altı renk düzeyi alırsa, bu kombinasyon, 216 renkli tek tip bir palet üretir (6'nın küpü = 6 x 6 x 6 = 216). Bir görüntüde görüntülenen renklerin toplam sayısı, en yakın mükemmel küpe (8, 27, 64, 125 veya 216) karşılık gelir; bu değer, Renkler metin kutusundaki değerden küçüktür.

Doğal (Algısal) İnsan gözünün daha fazla hassas olduğu renklere öncelik vererek özel bir palet oluşturur.

Doğal (Seçici) Algısal renk tablosundakine benzer bir renk tablosu oluşturur; ancak geniş renk alanlarına ve Web renklerinin korunmasına öncelik tanır. Bu seçenek çoğunlukla, renk bütünlüğü en fazla olan görüntüleri üretir.

Doğal (Bağdaşık) Görüntüde en sık kullanılan tayftaki renkleri örnekleyerek bir palet oluşturur. Örneğin, sadece yeşil ve mavi renklerdeki bir RGB görüntüsü, öncelikle yeşillerden ve mavilerden oluşan bir palet oluşturur. Çoğu görüntüde renkler, tayfın belirli alanlarında yoğunlaşır. Bir paleti daha kesin olarak denetleyebilmek için, önce görüntünün vurgulamak istediğiniz renkleri içeren bölümünü seçin.

Photoshop dönüştürme işlemi sırasında bu renklere ağırlık verir.

Kalıp (Algısal) İnsan gözünün daha hassas olduğu renklere öncelik vererek özel bir palet oluşturur. Birden fazla belge açık olduğunda uygulanır, açık olan belgelerin tümünü hesaba katar.

Kalıp (Seçmeli) Algısal renk tablosundakine benzer bir renk tablosu oluşturur; ancak geniş renk alanlarına ve Web renklerinin korunmasına öncelik tanır. Bu seçenek çoğunlukla, en fazla renk bütünlüğüne sahip görüntüleri üretir. Birden fazla belge açık olduğunda uygulanır, açık olan belgelerin tümünü hesaba katar.

Kalıp (Uyarlanır) Görüntüde en sık kullanılan tayftaki renkleri örnekleyerek bir palet oluşturur. Örneğin, sadece yeşil ve mavi renklerdeki bir RGB görüntüsü, öncelikle yeşillerden ve mavilerden oluşan bir palet oluşturur. Çoğu görüntüde renkler, tayfın belirli alanlarında yoğunlaşır. Bir paleti daha kesin olarak denetleyebilmek için, önce görüntünün vurgulamak istediğiniz renkleri içeren bölümünü seçin.

Photoshop dönüştürme işlemi sırasında bu renklere ağırlık verir. Birden fazla belge açık olduğunda uygulanır, açık olan belgelerin tümünü hesaba katar.

Özel Renk Tablosu iletişim kutusunu kullanarak özel palet oluşturur. Ya renk tablosunu düzenleyip sonradan kullanmak üzere kaydedin ya da önceden oluşturulmuş bir renk tablosunu yüklemek için Yükle'yi tıklatın. Bu seçenek aynı zamanda, mevcut Bağdaşık paleti görüntüler; bu palet, bu görüntüde en sık kullanılmış olan renklerin önizlemesini yapmak için yararlıdır.

Geri Önceki dönüştürmenin özel paletini kullanarak, aynı özel paletle birkaç görüntü birden dönüştürmeyi kolaylaştırır.

Renk Sayısı Yeknesak, Algısal, Seçici veya Bağdaşık paletinde, Renkler için bir değer girerek, görüntülenecek tam renk sayısını (en çok 256) belirleyebilirsiniz. Renkler metin kutusu, sadece dizinlenmiş renk tablosunun nasıl oluşturulacağını denetler. Adobe Photoshop hala görüntüyü 8 bitlik, 256 renkli görüntü olarak ele alır.

Renk Kapsama Ve Saydamlık Dizinlenmiş renk tablosuna dahil edilecek renkleri belirlemek veya görüntüdeki saydamlığı belirlemek için, aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

Zorlanmış Belirli renklerin renk tablosunda içerilmesini zorlayan seçenekler sunar. Siyah-Beyaz seçeneği, renk tablosuna saf siyah ve saf beyazı ekler; Ana Renkler kırmızıyı, yeşili, maviyi, camgöbeğini, pembeyi, sarıyı, siyahı ve beyazı ekler; Web seçeneği Web'de sorunsuzca görüntülenebilen 216 rengi ekler; Özel seçeneği, eklenecek özel renkler tanımlamanıza olanak verir.

Saydamlık Dönüştürme sırasında görüntünün saydam alanlarının korunup korunmayacağını belirler. Bu seçenek kullanıldığında, renk tablosuna saydam renkler için özel bir dizin girişi eklenir. Bir seçenekteki işaretin kaldırılması, saydam alanları örtü rengiyle veya örtü rengi seçilmemişse beyazla doldurur.

Örtü Görüntünün saydam alanlarına bitişik olan yumuşatılmış kenarları doldurmakta kullanılan arka plan rengini belirler. Saydamlık


190

seçildiğinde, kenarların aynı renkteki Web arka plan rengiyle bütünleşmesine yardımcı olmak için, kenar alanlarına örtü rengi uygulanır. Saydamlık seçeneğindeki işaret kaldırılırsa, saydam alanlara örtü rengi uygulanır. Örtü için Yok seçildiğinde, Saydamlık seçildiyse katı kenarlı saydamlık oluşturulur, seçilmediyse tüm saydam alanlar % 100 beyazla doldurulur. Örtü seçeneklerinin kullanılabilmesi için görüntüde saydamlık bilgisinin bulunması gerekir.

Renk Taklidi Tam renk tablosu seçeneğini kullanmadığınız sürece, renk tablosu görüntüde kullanılan tüm renkleri içermeyebilir. Renk tablosunda bulunmayan renklerin benzetimini yapmak için, renk taklidi kullanabilirsiniz. Renk taklidi, eksik renklerin benzetimini yapmak için, mevcut renklerin piksellerini karıştırarak kullanır. Menüden bir renk taklidi seçeneği belirleyin ve taklit miktarı için yüzde değeri girin. Daha yüksek miktar, daha fazla sayıda rengi taklit eder ama dosya boyutunu büyütebilir. Aşağıdaki renk taklidi seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz:

Yok Renk taklidi yapmak yerine, eksik renge en yakın rengi kullanır. Bu seçenek, görüntüdeki renk tonları arasında keskin geçişlere neden olarak posterleştirme efekti oluşturabilir.

Dağıtma Desen seçeneğine göre daha belirsiz şekilli bir renk taklidi üreten hata dağıtma yöntemini kullanır. Görüntüdeki, renk tablosunda bulunan girişleri içeren renklerin taklit edilmekten korumak için, Tam Renkleri Koru seçeneğini işaretleyin. Bu seçenek, Web görüntülerinde ince çizgilerin ve metnin korunması için yararlıdır.

Desen Renk tablosunda olmayan renklerin benzetiminin yapılması için, yarım ton benzeri kare desen kullanır.

Parazit Görüntü dilimlerinin kenarlarındaki ek yeri izlerinin azaltılmasına yardımcı olur. Görüntüyü HTML tablosuna yerleştirmek üzere dilimlemeyi düşünüyorsanız bu seçeneği kullanın.

Daha fazla Yardım konusu

image Renk çalışma alanları hakkında


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


191