< Önceki | İçerik | Sonraki >

Görüntü bilgisi


image

Bilgi paneliyle çalışma

Belge penceresinde dosya bilgilerini görüntüleme


image

Bilgi paneliyle çalışma

Başa dön


Bilgi panelinde işaretçinin üzerinde durduğu noktanın renk değerleri gösterilir ve kullanımdaki araca bağlı olarak başka kullanışlı bilgiler verilir. Bilgi panelinde ayrıca, seçili aracı kullanma konusunda bir ipucu gösterilir, belge durumu bilgileri verilir ve 8-bit, 16-bit veya 32-bit değerleri görüntülenebilir.

Bilgi paneli aşağıdaki bilgileri görüntüler:

image

Belirttiğiniz seçeneğe bağlı olarak, Bilgi paneli 8-bit, 16-bit veya 32-bit değerleri görüntüler.

image

CMYK değerleri görüntülenirken, işaretçinin altındaki renk veya renk örnekleyici yazdırılabilir CMYK renk gamutu dışındaysa Bilgi paneli CMYK değerlerinin yanında bir ünlem işareti gösterir.

image

Seçim çerçevesi aracı kullanılırken, siz seçim çerçevesini sürükledikçe Bilgi panelinde işaretçi konumunun x ve y koordinatlarıyla seçim çerçevesinin genişliği (W) ve yüksekliği (H) gösterilir.

image

Kırpma aracı veya Yakınlaştırma aracı kullanılırken, siz seçim çerçevesini sürükledikçe Bilgi panelinde seçim çerçevesinin genişliği (W) ve yüksekliği (H) gösterilir. Panelde ayrıca kırpma seçim çerçevesinin dönüş açısı da görüntülenir.

image

Çizgi aracı, Kalem aracı veya Degrade aracı kullanılırken ya da seçim taşınırken, siz sürükledikçe Bilgi panelinde başlangıç konumunuzun x ve y koordinatları, X'teki değişim (DX), Y'deki değişim (DY), açı (A) ve uzunluk (D) gösterilir.

image

İki boyutlu bir dönüşüm komutu kullanılırken, Bilgi panelinde genişlik (W) ve yükseklikteki (H) değişiklik oranı, dönüş açısı (A) ve yatay eğriltme (H) veya dikey eğriltme (V) açısı gösterilir.

image

Renk ayarlama iletişim kutularından biri (örneğin, Eğriler) kullanılırken, Bilgi panelinde işaretçinin ve renk örnekleyicilerin altındaki piksellerin önceki ve sonraki renk değerleri gösterilir.

image

Araç İpuçlarını Göster seçeneği etkinleştirildiyse, araç kutusunda seçilen aracın kullanımıyla ilgili ipuçlarını görürsünüz.

image

Seçili durumdaki seçeneklere bağlı olarak, Bilgi panelinde belge boyutu, belge profili, belge boyutları, çalışma dosyası boyutları, etkinlik, zamanlama ve geçerli araç gibi durum bilgileri görüntülenir.


Bilgi panelini kullanma

Bilgi paneli görüntü hakkındaki dosya bilgilerini gösterdiği gibi, siz görüntünün üzerinde araç işaretçisini taşırken renk değerleri hakkında da geri bildirim sağlar. Görüntünün üzerinde sürüklerken bilgileri görmek istiyorsanız, çalışma alanınızda Bilgi panelinin görünür durumda olduğundan emin olun.

image

1. (İsteğe bağlı) Bilgi panelini görüntülemeniz gerekiyorsa aşağıdakilerden birini yapın: Diğer panellerle birlikte sabitlendiyse Bilgi panelini tıklatın.

image

Pencere > Bilgi'yi seçin. Görüntü hakkındaki dosya bilgileri Bilgi panelinin alt kısmında görüntülenir. Panelin sağ üst köşesindeki üçgeni tıklatıp panel menüsünde Panel Seçenekleri'ni belirleyerek, görüntülenen bilgileri değiştirebilirsiniz.

2. Aşağıdakilerden birini yaparak Bilgi Paneli'nde görüntülenmesini istediğiniz bilgilerin seçeneklerini ayarlayın:

image

Bilgi paneli menüsünde Panel Seçenekleri'ni seçin ve Bilgi Paneli Seçenekleri iletişim kutusunda seçeneklerinizi belirtin.

image

Bir damlalık simgesini tıklatın ve açılır menüden görüntü seçeneklerini belirleyin. Bilgi panelinin 8-bit, 16-bit ve 32-bit değerlerinden hangisi görüntüleyeceğini belirtmek için de açılır menüyü kullanabilirsiniz.

image

İmleç koordinatları simgesini image tıklatın ve bir ölçü birimi seçin.

3. Araç seçin.

4. Aracı kullanmak için işaretçiyi görüntüde taşıyın veya sürükleyin. Kullandığınız araca bağlı olarak aşağıdaki bilgiler gösterilebilir: image İşaretçinin altındaki rengin sayısal değerlerini görüntüler.

image İşaretçinin x ve y koordinatlarını görüntüler.

image Siz sürükledikçe seçim çerçevesinin veya şeklin genişliğini (W) ve yüksekliğini (H) ya da etkin seçimin genişliğini ve yüksekliğini görüntüler.


175

Bilgi paneli seçeneklerini değiştirme

1. Sağ üst köşedeki üçgeni tıklatarak Bilgi paneli menüsünü açın ve Panel Seçenekleri'ni seçin.

2. Panel Seçenekleri iletişim kutusunda, İlk Renk Göstergesi için aşağıdaki görüntü seçeneklerinden birini belirleyin:

Gerçek Renk Görüntünün geçerli renk modunda değerleri görüntüler. Prova Rengi Görüntünün çıktı rengi alanının değerlerini görüntüler. Renk modu Bu renk modundaki renk değerlerini görüntüler.

Toplam Mürekkep CMYK Ayarı iletişim kutusunda ayarlanan değerler temelinde, işaretçinin geçerli konumundaki tüm CMYK mürekkebinin toplam yüzdesini görüntüler.

Opaklık Geçerli katmanın opaklığını görüntüler. Bu seçenek arka plana uygulanmaz.

image Bilgi panelinde damlalık simgesini tıklatarak gösterge seçeneklerini de ayarlayabilirsiniz. İlk Renk Göstergesi seçeneklerine ek olarak, 8 bit, 16 bit veya 32 bit değerlerini de görüntüleyebilirsiniz.

3. İkinci Renk Göstergesi için 2. adımda listeden bir görüntü seçeneği belirtin. Ayrıca ikinci gösterge için, Bilgi panelinde damlalık simgesini tıklatıp açılır menüden de gösterge seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

image

Damlalık simgesini tıklatma ve açılır menüden gösterge modu seçme


4. Cetvel Birimleri için bir ölçü birimi seçin.

5. Durum bilgilerinin altında, Bilgi panelinde dosya bilgilerini görüntülemek üzere aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Belge Boyutları Görüntüdeki verilerin miktarı hakkında bilgi görüntüler. Soldaki sayı görüntünün yazdırma boyutunu temsil eder; bu yaklaşık olarak Adobe Photoshop biçiminde kaydedilmiş, düzleştirilmiş dosyanın boyutudur. Sağdaki sayı dosyanın katmanlar ve kanallarla birlikte yaklaşık boyutunu gösterir.

Belge Profili Görüntü tarafından kullanılan renk profilinin adını görüntüler.

Belge Boyutları Görüntünün boyutlarını gösterir.

Çalışma Dosyası Boyutu Görüntüyü işlemek için kullanılan RAM ve çalışma diski miktarı hakkında bilgi görüntüler. Soldaki sayı, tüm açık görüntülerin gösterilmesi için program tarafından kullanılmakta olan bellek miktarını temsil eder. Sağdaki sayı, görüntüleri işlerken kullanılabilecek toplam RAM miktarını temsil eder.

Etkinlik Çalışma diskinden okumak veya buraya yazmak yerine bir işlemi gerçekleştirmek için harcanan sürenin oranını görüntüler. Değer

%100'ün altındaysa, Photoshop çalışma diskini kullanıyor ve bu nedenle daha yavaş çalışıyor demektir.

Zamanlama Son işlemin ne kadar sürede tamamlandığını görüntüler.

Geçerli Araç Etkin aracın adını görüntüler.

Ölçü Ölçeği Belgenin ölçeğini görüntüler.

6. (İsteğe bağlı) Bilgi panelinin alt kısmında seçili aracın kullanımıyla ilgili bir ipucu görüntülemek için Araç İpuçlarını Göster'i seçin.

7. Tamam'ı tıklatın.

image

Ölçü birimlerini değiştirmek için, Bilgi panelinde çarpı simgesini tıklatın ve menüden seçim yapın.


image

Belge penceresinde dosya bilgilerini görüntüleme

Başa dön


Durum çubuğu her belge penceresinin en altında yer alır; burada etkin görüntünün geçerli büyütme ve dosya boyutu, etkin aracı kullanma yönergeleri gibi yararlı bilgiler görüntülenir.

Not: Ayrıca, dosyaya eklenmiş olan telif hakkı ve yazarlık bilgilerini de görebilirsiniz. Bu bilgiler, standart dosya bilgilerini ve Digimarc filigranlarını içerir. Photoshop, Digimarc Filigran Algılama eklentisini kullanarak açık belgelerde otomatik olarak filigran taraması yapar. Filigran algılanırsa, Photoshop görüntü penceresinin başlık çubuğunda bir telif hakkı simgesi görüntüler ve Dosya Bilgileri iletişim kutusunun Telif Hakkı alanlarını güncelleştirir.

1. Belge penceresinin alt sınırındaki üçgeni tıklatın.


176


image

Version Cue etkinleştirildiğinde dosya bilgilerini gösterme seçenekleri


2. Açılır menüden bir görünüm seçeneği belirtin:

Not: Version Cue'yu etkinleştirdiyseniz, Göster alt menüsünden seçim yapın.

Version Cue Belgenizin Version Cue çalışma grubu durumunu (açık, yönetilmeyen, kaydedilmeyen gibi) görüntüler. Bu seçenek ancak Version Cue'yu etkinleştirdiğinizde kullanılabilir.

Belge Boyutları Görüntüdeki verilerin miktarı hakkında bilgi. Soldaki sayı görüntünün yazdırma boyutunu temsil eder; bu yaklaşık olarak Adobe Photoshop biçiminde kaydedilmiş, düzleştirilmiş dosyanın boyutudur. Sağdaki sayı dosyanın katmanlar ve kanallarla birlikte yaklaşık boyutunu gösterir.

Belge Profili Görüntü tarafından kullanılan renk profilinin adı.

Belge Boyutları Görüntünün boyutları.

Ölçü Ölçeği Belgenin ölçeği.

Çalışma Dosyası Boyutu Görüntüyü işlemek için kullanılan RAM ve çalışma diski miktarı hakkında bilgi. Soldaki sayı, tüm açık görüntülerin gösterilmesi için program tarafından kullanılmakta olan bellek miktarını temsil eder. Sağdaki sayı, görüntüleri işlerken kullanılabilecek toplam RAM miktarını temsil eder.

Etkinlik Çalışma diskinden okumak veya buraya yazmak yerine bir işlemi gerçekleştirmek için harcanan sürenin oranı. Değer %100'ün altındaysa, Photoshop çalışma diskini kullanıyor ve bu nedenle daha yavaş çalışıyor demektir.

Zamanlama Son işlemin tamamlanma süresi.

Geçerli Araç Etkin aracın adı.

32-bit Pozlama Bilgisayarınızın monitöründe kanal başına 32 bit yüksek dinamik aralık (HDR) görüntülerini göstermek için önizleme görüntüsünü ayarlama seçeneği. Yalnızca belge penceresi bir HDR görüntüsünü gösterirken sürgü kullanılabilir.

image Belge genişliği, yüksekliği, kanalları ve çözünürlüğünü görüntülemek için durum çubuğundaki dosya bilgisi alanını tıklatın. Döşeme genişliği ve yüksekliğini görüntülemek için Control tuşunu (Windows) veya Command tuşunu (Mac OS) tıklatın.

Daha fazla Yardım konusu


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


177