< Önceki | İçerik | Sonraki >

Cetveller


image

Cetveller hakkında

Cetvelin sıfır başlangıcını değiştirme Ölçü birimini değiştirme


image

Cetveller hakkında

Başa dön


Cetveller görüntüleri veya öğeleri tam olarak konumlandırmanıza yardımcı olur. Cetveller görünür olduğunda, etkin pencerenin üst ve sol kenarı boyunca uzanırlar. Cetveldeki işaretleyiciler siz hareket ettirdikçe işaretçinin konumunu gösterir. Cetvelin başlangıcını (üst ve sol cetvellerdeki (0, 0) işareti) değiştirerek, görüntüdeki belirli bir noktadan uzaklığı ölçebilirsiniz. Cetvelin başlangıcı kılavuzun orijin noktasını da belirler.

Cetvelleri göstermek veya gizlemek için Görünüm > Cetveller'i seçin.


image

Cetvelin sıfır başlangıcını değiştirme

Başa dön


1. (İsteğe bağlı) Görünüm > Yaslama Yeri'ni seçin ve alt menüden herhangi bir seçenek bileşimini belirleyin. Bu, cetvel başlangıcını kılavuzlara, dilimlere veya belge sınırlarına yaslar. İsterseniz ızgaraya da yaslayabilirsiniz.

2. İşaretçiyi pencerenin sol üst köşesinde cetvellerin kesişme noktasına getirin ve görüntüye doğru çapraz olarak sürükleyin. Cetvellerin yeni başlangıcına işaret eden bir dizi ince artı şekli gösterilir.

image Cetvel başlangıcının cetvel işaretlerine yaslanması için sürüklerken Shift tuşunu basılı tutabilirsiniz.

Cetvelin başlangıcını varsayılan değerine sıfırlamak için, cetvelin sol üst köşesini çift tıklatın.


image

Yeni cetvel başlangıcı oluşturmak için sürükleme


image

Ölçü birimini değiştirme

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Başa dön

image

Cetveli çift tıklatın.

image

(Windows) Düzen > Tercihler > Birimler ve Cetveller'i seçin veya cetveli sağ tıklatın ve bağlam menüsünde yeni bir birim seçin.

image

(Mac OS) Photoshop > Tercihler > Birimler ve Cetveller'i seçin veya Ctrl tuşunu basılı tutarak cetveli tıklatın ve bağlam menüsünde yeni bir birim seçin.

2. Cetveller için bir ölçü birimi seçin.

Not: Bilgi panelindeki birimlerin değiştirilmesi cetvellerdeki birimlerin de otomatik olarak değiştirilmesine neden olur.

3. Punto/Pika Boyutu için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

PostScript (72 punto/inç) PostScript aygıtlara yazdırmak için uyumlu bir birim boyutu belirler.

Geleneksel Geleneksel olarak baskıda kullanılan 72,27 punto/inç değerini kullanır.

4. Tamam'ı tıklatın.

Daha fazla Yardım konusu


image


image


127

Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi128