< Önceki | İçerik | Sonraki >

DICOM dosyaları (Photoshop Extended)


image

DICOM dosyaları hakkında (Photoshop Extended) DICOM dosyaları (Photoshop Extended)

DICOM karelerinden bir 3B birim oluşturma (Photoshop Extended)

DICOM karelerini JPEG dosyaları olarak dışa aktarma (Photoshop Extended) DICOM meta verileri (Photoshop Extended)

DICOM dosyalarına animasyon uygulama (Photoshop Extended)


image

DICOM dosyaları hakkında (Photoshop Extended)

Başa dön

image DICOM dosyaları hakkındaki bir video için bkz. www.adobe.com/go/vid0028_tr.

DICOM (Tıpta Dijital Görüntüleme ve İletişim) medikal tarama gönderimi ve alımı için en çok kullanılan standarttır. Photoshop Extended DICOM (.dc3, .dcm, .dic veya uzantısız) dosyalarını açmanızı veya düzenlemenizi sağlar. DICOM dosyalarında taramanın farklı katmanlarını temsil eden birden fazla “dilim” bulunabilir.

Photoshop DICOM dosyasına ait tüm kareleri okur ve bunları Photoshop katmanlarına dönüştürür. Photoshop ayrıca tüm DICOM karelerini bir katmanda bir ızgara içine yerleştirebilir ve kareleri 3B alanda döndürebileceğiniz bir 3B cilt halinde açar. Photoshop 8, 10, 12 veya 16 bit DICOM dosyalarını okuyabilir. (Photoshop 10 ve 12 bit dosyaları 16 bit dosyalara dönüştürür.)

DICOM dosyasını Photoshop'ta açtıktan sonra dosyayı ayarlamak, işaretlemek veya not eklemek için istediğiniz Photoshop aracını kullanabilirsiniz. Örneğin, dosyaya açıklama eklemek için Not aracını, taramanın belli bir alanını işaretlemek için Kurşun Kalem aracını, taramadan toz veya çizgileri kaldırmak için de Toz ve Çizikler filtresini kullanın. Görüntü içeriğinde ölçüm yapmak için Cetvel'i veya seçim araçlarını kullanın.

Not: Bir DICOM dosyasında bulunan ölçüm ölçeği otomatik olarak dosya ile birlikte içe aktarılır. Herhangi bir ölçek yoksa, 1 piksel = 1 mm varsayılan ölçeği özel ölçüm ölçeği olarak eklenir. Bkz. Ölçü ölçeği ayarlama (Photoshop Extended).

8 bit DICOM dosyalarını istediğiniz dosya formatı Photoshop desteğinde kaydedebilirsiniz (16 bit dosyaların DICOM, Büyük Belge Formatı, Photoshop, Photoshop PDF, Photoshop Raw, PNG veya TIFF dosyası olarak kaydedilmesi gerekir).

Önemli: Dosyayı DICOM olarak kaydettiğinizde katman stilleri, ayarlamalar, karıştırma modları veya maskeler atılır.

DICOM dosyalarıyla ilgili meta verileri Bridge veya Photoshop Dosya Bilgileri iletişim kutusunda da görüntüleyebilirsiniz. DICOM dosyaları komut dosyası oluşturmada dış otomasyonu destekler (bkz. Komut Dosyası Oluşturma).


image

DICOM dosyaları (Photoshop Extended)

Başa dön


DICOM dosyasını açmadan önce, DICOM karelerinin nasıl açılacağını (katman olarak mı, ızgara biçiminde mi yoksa 3B cilt olarak mı) ve hasta meta verilerini genelleştiren ayar seçeneklerini (DICOM Dosya İçe Aktarma iletişim kutusu) belirtebilirsiniz. İçe aktarma sırasında ayrıca yana kaydırma, yakınlaştırma ve dengeleme işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz.

DICOM içe aktarma iletişim kutusu DICOM üstbilgi bilgilerini de görüntüler; bunlar boyutları, veri çözünürlüğü ve verilerin sıkıştırılıp sıkıştırılmadığı gibi dosya hakkında metin bilgileridir.

image Dosya Kaynaklı Yeni Video Katmanı komutunu kullanarak bir dizi birden çok kareli, tek kareli DICOM dosyasını çok katmanlı Photoshop

dosyasına aktarabilirsiniz. Bkz. Görüntü sıralarını içe aktarma.

1. Dosya > Aç'ı seçtikten sonra DICOM dosyasını belirleyin ve Aç'ı tıklatın.

2. Açmak istediğiniz kareleri seçin. Bitişik kareleri seçmek için Shift tuşunu basılı tutarak tıklatın. Bitişik olmayan görüntüleri seçmek için Ctrl (Windows) ya da Command (Mac OS) tuşunu basılı tutarak tıklatın. Tüm kareleri seçmek için Tümünü Seç'i tıklatın.

image Karelerde hızlı dolaşmak için farenin kaydırma tekerleğini kullanın (Windows) ya da büyük önizleme alanının altındaki Sağ veya Sol Ok

düğmelerini tıklatın.

3. Aşağıdaki seçeneklerden seçim yapıp Aç'ı tıklatın.

Kare İçe Aktarma Kareleri Katman Olarak İçe Aktar DICOM karelerini katmanlara yerleştirir. N-Kez Yapılandırması birden çok kareyi ızgara biçiminde görüntüler (ızgaranın yüksekliğini ve genişliğini belirtmek için Satırlar ve Sütunlar kutularına değerleri girin). Cilt olarak kaydet seçeneği DICOM karelerini cilt olarak açarken z-mesafesi DICOM ayarları ile belirlenir ve kareler arasında veri, kareler arasında paylaşılır. Cildi verileri vurgulamak için çeşitli oluşturma modları kullanarak istediğiniz açıdan görüntüleyebilirsiniz.

DICOM Veri Kümesi Anonimleştir, “anonimleştirmeyle” hasta meta verilerinin üzerine yazar. Kaplamaları Göster ek not, eğri veya metin gibi kaplamaları görüntüler.

Pencereleme Karenin kontrastını (Pencere Genişliği) ve parlaklığını (Pencere Düzeyi) ayarlamak için Pencereleme Seçeneklerini Göster'i tıklatın. Bunun yerine Pencere Düzeyi aracını düzey ayarlamak için yukarı-aşağı, genişlik ayarlama için de sağa-sola sürükleyebilirsiniz. Pencere Hazır Ayarı menüsünden de (Varsayılan, Akciğer, Kemik veya Karın) ortak radyoloji hazır ayarlarını seçebilirsiniz. Karenin parlaklık değerlerini ters çevirmek için Görüntüyü Ters Çevir'i seçin.

image Yakınlaştırmak için, Yakınlaştırma Düzeyini Seç menüsünden bir yakınlaştırma düzeyi seçin (veya büyütmek ya da küçültmek için artı ve


836

eksi işaretlerini tıklatın). Yatay kaydırma yapmak için iletişim kutusunun üstündeki El simgesini tıklatıp karede sürükleyin.


image

DICOM karelerinden bir 3B birim oluşturma (Photoshop Extended)

Başa dön


1. Dosya > Aç'ı seçtikten sonra DICOM dosyasını belirleyin ve Aç'ı tıklatın.

2. 3B cilt haline getirmek istediğiniz kareleri seçin. Bitişik kareleri seçmek için Shift tuşunu basılı tutarak tıklatın. Bitişik olmayan görüntüleri seçmek için Ctrl (Windows) ya da Command (Mac OS) tuşunu basılı tutarak tıklatın. Tüm kareleri seçmek için Tümünü Seç'i tıklatın.

3. Kare İçe Aktarma Seçenekleri'nde Cilt olarak içe aktar'ı seçtikten sonra Aç düğmesini tıklatın.

Photoshop DICOM karelerinin 3B cildini oluşturur ve Katmanlar panelinde bir 3B katman üzerine yerleştirir. 3B cildi istediğiniz açıdan görüntülemek için Photoshop'un 3B konumlandırma araçlarını kullanabilir veya verileri daha iyi görmek için oluşturma ayarlarını değiştirebilirsiniz.

image

Orijinal DICOM dosyası 3B cilt katmanıyla ilişkili bir Dağıtma dokusu katmanı olarak korunur. 3B dokularla ilgili daha fazla bilgi için bkz. 3B doku düzenleme (Photoshop Extended).

image

DICOM dosyasını kendi belge penceresinde Akıllı Nesne olarak açmak için doku katmanını çift tıklatın. DICOM kareleri Katmanlar panelinde ayrı birer katman olarak görünür.

image

Akıllı Nesne'yi kaydederek kapattığınızda, katmanlar üzerinde yaptığınız değişiklikler 3B cilde uygulanır.

3B cildi kaydetmek için 3B katmanı dışa aktarabilir veya dosyayı PSD formatında kaydedebilirsiniz. Bkz. 3B dosyaları kaydetme ve dışa aktarma (Photoshop Extended).

image DICOM karelerinden 3B içerik oluşturma hakkındaki bir video için bkz. www.adobe.com/go/lrvid_ps_tr. (DICOM kareleriyle ilgili bölüm 1:30 işaretinde başlar.)


3B cildi farklı açılardan görüntüleme

1. Katmanlar panelinden DICOM cildi içeren 3B katmanı seçin.

2. Araçlar panelinden 3B Konumlandırma aracını image veya 3B fotoğraf makinesi araçlarından birini image seçin.

3. 3B cildi döndürmek, taşımak veya ölçeklemek için seçenekler çubuğundaki konumlandırma veya fotoğraf makinesi araçlarını kullanın. Bkz. 3B nesne ve kamera araçları (Photoshop Extended)

image Sisteminizde OpenGL desteği etkinse, 3B birimi döndürmek, taşımak veya ölçeklemek için 3B Eksen'i de kullanabilirsiniz. Bkz. 3B Ekseni

(Photoshop Extended).


3B cildi farklı oluşturma modlarında görüntüleme

1. Katmanlar panelinden DICOM cildi içeren 3B katmanı seçin.

2. 3B panelini açmak için Pencere > 3B seçin.

3. 3B panelinin alt kısmındaki Hazır Ayar menüsünden bir oluşturma modu seçin.

Not: Aktarma işlevi kullanan oluşturma modları cilt içindeki değerleri oluşturmak için bir Photoshop degradesi kullanır. Degradenin renk ve opaklık değerleri farklı içerik türlerini en iyileştirmek veya vurgulamak için ciltteki gri tonlama değerleriyle birleştirilir. Aktarma işlevi oluşturma modları yalnızca gri tonlamalı DICOM görüntülerle kullanılabilir.

Geliştirilmiş Sınırlar Homojen bölgelerin opaklık değerini azaltırken sınırların opaklık değerlerini aynı bırakır. Ayrıca ciltteki paraziti de azaltabilir.

Tam Renk Ölçeği Tam “gökkuşağı” Photoshop renk degradesi kullanan aktarma işlevi.

Yüksek Aralık Vurgular Düşük aralık değerleri için sıfır opaklık, yüksek aralık değerleri için yüksek opaklık olmak üzere tüm değer aralığı için beyaz renk kullanan aktarma işlevi.

Düşük Aralık Vurgular Yüksek aralık değerleri için sıfır opaklık, düşük aralık değerleri için yüksek opaklık olmak üzere tüm değer aralığı için beyaz renk kullanan aktarma işlevi.

Maksimum Yoğunluk Projeksiyonu Cilt yapısının hızlı önizlemesini sunmak için ciltte maksimum değerleri gösterir. Herhangi bir derinlik ipucu vermez.

Kırmızı-Mavi Renk Ölçeği Tam kırmızı-mavi renk degradesi kullanan aktarma işlevi.

İnce Eşdeğer Çizgileri Sabit renk kullanan ve opaklık bileşeni, eşdeğerleri görüntülemek için çoklu değişiklik gösteren aktarma işlevi.

Röntgen Röntgen ışımasını X-ışını geçiren bir ortamdan yakınlaştırır. Bu efekt bir CT taramasından aynı nesnenin röntgeni gibi görünen bir görüntüsünü oluşturmak için kullanılabilir.

Siyah-Beyaz Renk Ölçeği Siyah-beyaz renk bileşeni kullanan aktarma işlevi.

4. (İsteğe bağlı) Özel bir oluşturma modu düzenlemek için 3B panelindeki Oluşturma Ayarları öğesini tıklatarak 3B Oluşturma Ayarları iletişim kutusunu açın. İletişim kutusunun Cilt Stilleri kısmından istediğiniz seçenekleri belirleyin. Bkz. Oluşturma ayarlarını özelleştirme


image

DICOM karelerini JPEG dosyaları olarak dışa aktarma (Photoshop Extended)

Başa dön


1. DICOM dosyasını açıp DICOM Dosya İçe Aktarma iletişim kutusunda seçenekleri ayarlayın (bkz. DICOM dosyaları (Photoshop Extended)).


837

2. DICOM dosya İçe Aktarma iletişim kutusunda kareleri seçin: Bitişik kareleri seçmek için Shift tuşunu basılı tutarak, bitişik olmayan kareleri seçmek için Ctrl tuşunu (Windows) veya Command tuşunu (Mac OS) basılı tutarak tıklatın; tüm kareleri seçmek için de Tümünü Seç'i tıklatın.

3. Dışa Aktarma Seçenekleri alanında Önek kutusuna değer girin.

4. Sunumu Dışarı Aktar (JPEG) düğmesini tıklatıp bir klasör seçin ve Seç'i tıklatın.

JPEG dosyaları dosya adlarına önek eklenmiş olarak belirtilen konuma kaydedilir. Birden fazla kare seçtiyseniz Photoshop her dosya adının sonuna artan bir sayı ekler (örneğin, DICOM karesi 1, DICOM karesi 2, DICOM karesi 3).


image

DICOM meta verileri (Photoshop Extended)

Başa dön


DICOM meta verilerine ait birçok kategoriyi Photoshop Dosya Bilgileri iletişim kutusunda da görüntüleyebilirsiniz.

Hasta verileri Hasta adı, kimliği, cinsiyeti ve doğum tarihi bulunur.

Araştırma verileri Araştırma kimliği, öneren doktor, araştırma tarihi ve saati, araştırma açıklaması bulunur.

Seri verileri Seri numarası, şekil, seri tarihi ve saati ve seri açıklaması bulunur.

Donatı verileri Donatı kuruluşu ve üreticisi bulunur.

Görüntü verileri Aktarım sözdizimi, fotometrik yorum, görüntü genişliği ve yüksekliği, bit / piksel ve kareler bulunur. (Bu alanlar düzenlenemez.)


image

DICOM dosyalarına animasyon uygulama (Photoshop Extended)

Başa dön


DICOM dilimlerine veya karelerine animasyon uygulamak için tüm DICOM katmanlarını seçip Animasyon (Zaman Çizelgesi) paneli menüsünden Katmanlardan Kareler Oluştur'u seçin.

(Animasyon) Zaman Çizelgesi panelinde kareleri oluşturduktan sonra DICOM dosyalarını QuickTime filmleri olarak kaydedebilirsiniz (gri tonlu DICOM dosyalarını RGB olarak değiştirip video haline getirin). Kareleri animasyonlu GIF dosyaları olarak da kaydedebilirsiniz (Dosya > Web ve Aygıtlar için Kaydet'i seçin).

Ayrıca bir DICOM dosyasından oluşturulan 3B cilt ile animasyon oluşturmak için Zaman Çizelgesi panelini de kullanabilirsiniz. Bkz. 3B nesneler ve animasyonlar oluşturma (Photoshop Extended)

image DICOM dosyalarının animasyonu hakkındaki bir video için bkz. www.adobe.com/go/vid0028_tr. (Animasyonla ilgili açıklama 2:30 işaretinde başlar.)

Daha fazla Yardım konusu


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


838