< Önceki | İçerik | Sonraki >

Photoshop ve MATLAB (Photoshop Extended)


image

Photoshop ve MATLAB hakkında Photoshop ve MATLAB kurma

MATLAB'den Photoshop uygulamasına bağlantı kurma/kaldırma MATLAB Yardımı'nı kullanma

MATLAB komutları

MATLAB uygulamasında belge oluşturma


image

Photoshop ve MATLAB hakkında

Başa dön


MATLAB üst düzeyde bir bilgisayar dili olmasının yanı sıra algoritma geliştirme, veri görüntüleme, veri analizi ve sayısal hesaplamayla ilgili etkileşimli bir ortamdır. Photoshop Extended ile MATLAB görüntü işleme sonuçlarını Photoshop'ta görüntüleyebilir, MATLAB komutlarını Photoshop’un görüntü düzenleme özellikleriyle birleştirebilirsiniz.

Photoshop'a MATLAB'den bağlandıktan sonra, komutların MATLAB komut istemine yazılması işlemleri Photoshop'ta gerçekleştirir. MATLAB algoritmalarını çalıştırabilir ve görüntünüzdeki sonuçları Photoshop'ta görüntüleyebilirsiniz.

Not: Photoshop ve MATLAB arasındaki iletişim Photoshop JavaScript arabirimini ve MATLAB kitaplık arabirimini kullanır.


image

Photoshop ve MATLAB kurma

Başa dön


Photoshop ve MATLAB uygulamalarını bilgisayarınıza kurun. Photoshop Extended ve MATLAB uygulamalarını yükledikten sonra MATLAB bütünleştirmesini doğrulamanız gerekir.


64 bit sistemler için uygun derleyiciyi yükleyin.

Photoshop arabirimini 64 bit sistemde kullanmak için bir C derleyicisinin yüklenmesi gerekir:

image

image

Windows'ta, Microsoft Developer Studio'yu yükleyin. Mac OS'ta, XCode'u yükleyin.

Daha fazla bilgi için Photoshop uygulama klasöründeki MATLAB Photoshop Beni Oku dosyasına bakın.

Not: Windows'ta, 64-bit MATLAB ile 64-bit Photoshop'ı ve 32-bit MATLAB ile 32-bit Photoshop'ı kullanın.


MATLAB bütünleştirmesini doğrulama

1. Önce Photoshop Extended'i, sonra da MATLAB'yi başlatın.

2. MATLAB'den alt klasörleri de dahil ederek Photoshop/MATLAB yolunu ekleyin.

3. MATLAB komut isteminde MATLAB klasörünü açın ve Tests klasörünü bulup açın ve testall yazın.

4. Photoshop ve MATLAB, iki program arasında bütünleşmeyi sağlamak ve özet raporu görüntülemek için bir dizi test çalıştırır.


(İsteğe bağlı) MATLAB'den Photoshop'a erişim ayarlama

MATLAB'den Photoshop komutlarına doğrudan erişim sağlamak için Photoshop Extended'e bir yol ayarlayabilirsiniz.

1. MATLAB'den File > Set Path seçeneğini belirleyin.

2. Add Folder seçeneğini tıklatıp Photoshop Extended'ın kurulu olduğu yerde MATLAB klasörünü seçin.

3. Save ve Close'u tıklatın.

4. MATLAB menüsünden File > Preferences'ı seçin.

5. Preferences iletişim kutusunda General ağacını tıklatın (sol üst).

6. Update Toolbox Path Cache düğmesini tıklatın.

7. Apply ve OK'i tıklatın.


image

MATLAB'den Photoshop uygulamasına bağlantı kurma/kaldırma

image MATLAB'de aşağıdakilerden birini yapın:

Başa dön

image

Photoshop'u başlatmak veya bağlanmak için pslaunch yazıp Enter (Windows) veya Return (Mac OS) tuşuna basın.

image

Photoshop'tan bağlantıyı kesmek ve çıkmak için psquit yazıp Enter (Windows) veya Return (Mac OS) tuşuna basın.


825


MATLAB Yardımı'nı kullanma

MATLAB Yardımı sisteminde MATLAB/Photoshop iş akışı örnekleri bulunur.

1. Help > Full Product Family Help seçeneğini belirleyin.


image

Başa dön

Başlatma için Örnekler'in de aralarında olduğu alt menü öğeleriyle birlikti Photoshop Araç Kutusu'nu göreceksiniz. Photoshop Araç Kutusu'nu görmezseniz şu adımları deneyin.

2. Start düğmesini tıklatın.

3. Desktop Tools > View Source Files seçeneğini belirleyin.

4. Refresh Start düğmesini, ardından da Close'u tıklatıp Help menüsünü yeniden deneyin.


image

MATLAB komutları

Başa dön


MATLAB komut satırına komutların yazılması Photoshop bağlantısı kurmanızı veya kesmenizi sağlayıp Photoshop belgesinde görülür pikseller üretir.

Tüm MATLAB Photoshop komutlarının listesi için Photoshop'un kurulu olduğu yerde bulunan MATLAB klasöründe psfunctionscat.html dosyasını bulun. Sözdizimi, bağımsız değişkenler ve örnekler de dahil olmak üzere her komuta ait daha kapsamlı açıklama için MATLAB komut isteminde help (komut adı) girin.

Not: Tüm MATLAB komutları Japonca karakterler için desteklenir. Windows için MATLAB, Japonca WinXP sistemlerinde Japonca kullanıcı arabirimini destekler. MATLAB for Mac OS Japonca Mac OS sistemlerinde yalnızca ABD İngilizcesini destekler. Daha fazla bilgi için MathWorks, Inc. şirketiyle irtibata geçin.


image

MATLAB uygulamasında belge oluşturma

1. MATLAB'de psnewdoc girin.

2. Yeni belgeye ait nitelikleri belirtmek için şunlardan birini girin:

image

Varsayılan değerleri kullanarak belge oluşturmak için psnewdoc() girin. Varsayılan değerler için aşağıya bakın.

Başa dön

image

Belirli bir genişlik ve yükseklikle belge oluşturmak için psnewdoc(W,H) girin. W ve H değerleri Photoshop Tercihler iletişim kutusundaki Birimler ve Cetveller seçeneğinde ayarlı olan geçerli birimleri kullanır. Diğer belge nitelikleri kendi varsayılan değerlerine ayarlanır.

Not: Girdi bağımsız değişkenlerini atlamak için dize olarak “undefined” girin. Yeni belgenin varsayılan boyutu 504 x 360 pikseldir.

image

Belge oluşturmak ve nitelikleri belirtmek için psnewdoc(W,H,R,N,M,F,A,B,P) girin. Yeni belge nitelikleri için aşağıya bakın.

Burada, MATLAB'de belge oluşturma ve tüm nitelikleri belirtme hakkında örnek kodu vardır:psnewdoc(10, 10, 72, 'hi', 'cmyk', 'transparent', 2.5, 16, 'U.S. Web Coated (SWOP) v2')


psnewdoc(10, 10, 72, 'hi', 'cmyk', 'transparent', 2.5, 16, 'U.S. Web Coated (SWOP) v2')


Yeni belge nitelikleri ve varsayılanları

psnewdoc(W,H,R,N,M,F,A,B,P) girilmesi aşağıdaki nitelik değerlerine sahip bir belge oluşturur:

W Photoshop Tercihler iletişim kutusundaki Birimler ve Cetveller seçeneğinde ayarlı olan geçerli birimleri kullanarak belgenin genişliğini belirtir. Varsayılan genişlik 504 pikseldir.

H Photoshop Tercihler iletişim kutusundaki Birimler ve Cetveller panelinde ayarlı olan geçerli birimleri kullanarak belgenin yüksekliğini belirtir. Varsayılan yükseklik 360 pikseldir.

R Çözünürlüğü belirtir. Varsayılan 72 ppi'dir.

N Belge adını belirtir. Varsayılan ad Untitled-X olur; burada X yeni belgelerle ilgili dizindir.

M Renk modunu belirtir: RGB, CMYK, Lab, Bitmap veya Gri tonlu. Varsayılan RGB'dir.

F Yeni belgenin arka plan içeriğini belirtir: Beyaz; Arka Plan Rengi ve Saydam. Varsayılan Beyazdır.

A Piksel boyut oranını belirtir. Varsayılan 1.0'dır (kare).

B Bit derinliğini belirtir: 1, 8, 16 veya 32. Varsayılan 8'dir.

P Renk profilini belirtir. Varsayılan belirli renk modu için çalışan renk uzayıdır. Çalışma alanları Photoshop Renk Ayarları iletişim kutusunda belirtilir.


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


826827