< Önceki | İçerik | Sonraki >

3B iş akışı | CC, CS6


image

3B özellikleri | Yalnızca Creative Cloud Video | CS6'da 3B

3B panel hedefleri sahne öğeleri

Özellikler paneli, bağlamsal ayarlar sağlar

Taşıma aracı; nesne ve kamera ayarlamalarını birleştirir Görüntü üzeri kontroller doğrudan öğeleri düzenler

3B yükseltmeler oluşturma ve ayarlama

İçe aktarılan nesneler için taban düzlemlerini tanımlama 3B katmanlardan yollar yapma

Çoklu 3B katmanları birleştirme

Not: Photoshop CS6'da, 3B işlevselliği Photoshop Extended'ın bir parçasıydı. Photoshop Extended'da yer alan tüm özellikler Photoshop CC'nin parçasıdır. Photoshop CC ayrı bir Extended teklifi sunmaz.

Photoshop CS6'dan itibaren, Photoshop birleştirilmiş araçlar ve bağlamsal görüntü üzeri denetimler ile daha sezgisel bir 3B iş akışı sunuyor. Bu yeni özelliklerle ilgili hızlı bir açıklama için bkz. Photoshop CC'deki Yenilikler | 3B görüntüleme ve CS6'daki Yenilikler.


image

3B özellikleri | Yalnızca Creative Cloud

Başa dön


Photoshop CS6'nın Yalnızca Creative Cloud sürümünde ilave 3B özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler aynı zamanda Photoshop CC için de sunulmaktadır:

image

32 bit renk seçiciler artık Tercihler panelinde malzeme, satır, yüzey veya ışıklar için renk belirtilirken kullanılabilir.

image

Dağıtma eşlemelerinden Normal eşlemeler oluşturulabilir. 3B panelinde, etkilenmesini istediğiniz 3B nesnesini seçin ve ardından panelin üst kısmındaki Malzemelere Göre Filtrele seçeneğini tıklatın. Ardından, Özellikler panelinde Normal: seçeneğinin yanındaki klasör simgesini tıklatın ve menüde Dağıtmadan Normal Öğeler Oluştur seçeneğini belirleyin.

image

Görüntü oluşturma işlemini durdurur ve bir ya da birden fazla seçim yaparsanız, devam ettiğinizde görüntü oluşturma tüm bu seçimlere uygulanır. Ayrıca, görüntü oluşturmaya devam etme belgenizi bir PSD olarak kaydetmenizin ardından da çalışır.

image

Kesit artık yansıtıcı yüzeylerde ve Sabit, Karikatür ve Taslak gibi diğer yüzey stillerinde de çalışır.

image

Varsayılan olarak, Görüntü Temelli Işık (IBL) 3B ortamınıza eklenir. Adobe, Adobe® Photoshop® Extended 3B İçeriği alanında indirilmek üzere başka IBL'ler sunar.

image

Işın İzleme döşeme oluşturma boyutunun varsayılan ayarını değiştirebilirsiniz. Bu ayar bilgisayarınızda kaç tane çekirdek olduğuna bağlıdır. Düzenle > Tercihler > 3B (Windows) veya Photoshop > Tercihler > 3B (Mac OS) seçeneğini belirleyin ve ardından Tercihler iletişim kutusunun Işın İzleyici bölümünde Döşeme Oluşturma Boyutu menüsünden bir boyut seçin.

image

Görüntü oluşturma işlemi sırasında hem kalan süre hem de görüntü oluşturma işleminin tamamlanan yüzdesi belge penceresinin alt kısmında Durum Çubuğu'nda görüntülenir.

image

Photoshop şimdi daha iyi OpenGL gölgeleri sunmaktadır. Bilgisayarınızda en iyi çalışan gölge kalitesini belirtmek için Düzenle > Tercihler > 3B (Windows) veya Photoshop > Tercihler > 3B (Mac OS) seçeneğini belirleyin. Ardından, Tercihler iletişim kutusunun Etkileşimli Oluşturma bölümündeki Gölge Kalitesi menüsünden bir seçenek belirleyin.

Photoshop Kıdemli Ürün Yöneticisi Zorana Gee'nin Photoshop'un Creative Cloud sürümündeki yeni 3B özelliklerini sunan bir videosunu görüntülemek için bu bağlantıyı tıklatın.


image

Video | CS6'da 3B

Başa dönimage

Bu hızlı video serisi ile yeni 3B özelliklerinin tümünü keşfedin... Daha Fazla Oku


image

image

Hazırlayan: Daniel Presedo

http://www.youtube.com/user/dramenon/videos


Adobe'nin kurum içi Photoshop 3B uzmanı


Adobe Community HelpNot: Photoshop'un Creative Cloud sürümündeki 3B özellikler için en az 512 MB VRAM gerekir.


806


3B panel hedefleri sahne öğeleri

Elverişli hale getirilmiş 3B panelde, düzenlemek istediğiniz belirli öğeleri seçin:


image

Başa dön

1. 3B panelin üst kısmında Sahne image, Ağlar image, Malzemeler image veya Işıklar image seçeneğini belirleyin.

2. Tek bir öğe seçin (örn. Sahne bölümünde Geçerli Görünüm). Veya birörnek özellikler uygulamak için çoklu öğeler seçin.

3. Özellikler panelinde ayarları yapın veya belge penceresinde sürükleyin. (Belirli bir nesneyi veya ışığı sürüklerseniz, 3B panel o öğeyi seçer.)

Not: Yeni ışıklar eklemek için, Sahne ve Işıklar bölümlerinin en altında belge simgesini image tıklatın. Veya ışık grubunu bir hazır ayar olarak kaydetmek ve yüklemek için panel menüsünü image tıklatın.


image

Özellikler paneli, bağlamsal ayarlar sağlar

Başa dön

3B panelde veya belge penceresinde tek tek öğeleri seçmenizin ardından Özellikler paneli ilgili ayarları görüntüler. Ayarlama yapmayı bitirdiğinizde, panelin alt kısmındaki Görüntü Oluştur simgesini image tıklatın.

Not: Nesneler, kameralar ve ışıklar için tam sayısal konumlar girmek üzere, panelin üst kısmındaki Koordinatlar simgesini image tıklatın. Özellikler ve koordinatlar arasında hızlı şekilde geçiş yapmak için V tuşuna basın.

Ortam ayarları; genel ortam ve görüntü temelli ışıkları ve taban düzlemi gölgelerini ve yansımalarını içerir.

Sahne ayarları; Sınırlayıcı Kutu ve Tel Kafes gibi görüntü oluşturma hazır ayarlarını ve çapraz bölümler, yüzeyler ve noktalar için özel görüntü oluşturma seçeneklerini içerir.

Kamera ayarları; görünüm alanını (FOV), alan derinliğini ve anaglif, merceksi veya yan yana görüntüleme için stereo seçenekleri içerir.

ayarları; gölgeleri yakalayıp yayınlamanızı, 3B yükseltmeleri ayarlamanızı ve kaynak metin ve yolları düzenlemenizi sağlar.


Not: Bir nesneyi gizlemek, ancak 2B görüntülerle birleştirmek üzere gölgelerini saklamak için, Görünmez seçeneğini belirleyin.

Malzemeler ayarları; yeni Kabalık seçeneği gibi doku ve kabartma eşlemi ayarlarını içerir.

Işık ayarları, sonsuz, spot ve nokta türleri arasından seçim yapmanızı ve rengi, yoğunluğu, gölgeleri ayarlamanızı sağlar.


image

Taşıma aracı; nesne ve kamera ayarlamalarını birleştirir.

Taşıma aracı image, nesnelerin ve kameranın yerleşimini ayarlamanızı sağlar:

Başa dön


image

image

image

image

image

image

image

Seçenekler çubuğunda, Döndürme , Yuvarlama , Sürükleme , Kaydırma ve Ölçekleme modları arasından seçim yapın. Bu modlar arasında hızlı şekilde geçiş yapmak için Shift + V tuşlarına basın.

image

Fotoğraf makinesi ve Ortam kontrolleri arasında hızlı şekilde geçiş yapmak için 3B nesnelerin uzağını tıklatın.

Not: Belge penceresinde, altın sarısı belge kenarlığı fotoğraf makinesi kontrolünü, mavi kenarlık Ortam kontrolünü, yeşil kenarlık Sahne kontrolünü, kenarlık olmaması ise Ağ kontrolünü gösterir.


image

Görüntü üzeri kontroller doğrudan öğeleri düzenler

Başa dön


Görüntü üzeri kontroller ile, genellikle herhangi bir çalışma alanı paneline erişmeden 3B sahnenin tamamını düzenleyebilirsiniz. Görünümünüzü büyütmek için, F tuşuna basarak tam ekran ile standart ekran modları arasında geçiş yapın.

Belge penceresinde, doğrudan şu öğelerle etkileşim kurabilirsiniz:

Sahne, Ağ ve Işık ayarları Belge penceresinde Sahne özelliklerine hızlı şekilde erişmek için 3B nesnelerden uzakta tuvali sağ tıklatın. Veya özelliklerine erişmek için ağları ve ışıkları sağ tıklatın.

Gölgeler Shift tuşunu basılı tutarak bunları tıklatın ve sonra sürükleyerek ilgili ışığı yeniden konumlandırın.

Nesne sınırlayıcı kutu kontrolleri Etkinleştirmek için nesneyi bir defa tıklatın, ardından çeşitli düzlemlerde fareyi konumlandırın; bir düzlem sarı gölgeli olduğunda, nesneyi o eksen boyunca ayarlamak için sürükleyin. Veya X ya da Y ekseninde döndürmek için köşeleri sürükleyin.


image

3B yükseltmeler oluşturma ve ayarlama

3B yükseltme yazım, seçim, kapalı yol, şekil ve görüntü katmanlarını üç boyutlu olarak genişletmenize olanak tanır.

1. Yol, şekil katmanı, yazma katmanı, görüntü katmanı veya belirli piksel alanı seçin.

2. 3B > Seçili Yoldan Yeni 3B Yükseltme, Katman veya Geçerli Seçim seçeneğini belirleyin.

Başa dön

Not: Yazım aracıyla düzenleme yaparken yazmayı hızlı bir şekilde yükseltmek için seçenekler çubuğundaki 3B düğmesini image tıklatın.


807

3. 3B panelde ağ seçili durumdayken, Özellikler panelinin üst kısmından Deforme Et image veya Başlık image simgelerini seçin.

4. Özellikler panelinde sayısal ayarları düzenleyin veya belge penceresinde etkileşimli yükseltme kontrollerini sürükleyin.

Orijinal yolu, yazımı veya görüntü katmanını düzenlemek için, 3B panelde ilgili ağı seçin ve Özellikler panelinde Kaynağı Düzenle seçeneğini tıklatın.


image

İçe aktarılan nesneler için taban düzlemlerini tanımlama

Başa dön


Ufuk Noktası filtresi ile hızlı bir şekilde perspektif düzlemler oluşturun ve içe aktarılan bir nesneyi bu düzlemlere yerleştirin.

1. Bir görüntü katmanı seçin ve Filtre > Ufuk Noktası seçeneklerini belirleyin.

2. Düzlem Oluştur ve Düzlemi Düzenle araçlarını kullanarak, taban düzlemini tanımlayan bir ızgara oluşturun. Sonra Tamam düğmesini tıklatın.

3. 3B > Dosyadan Yeni 3B Katmanı seçeneklerini belirleyin. İçe aktarılan nesne, tanımladığınız taban düzlemine yerleştirilir.


image

3B katmanlardan yollar yapma

Başa dön


Geçerli görüntü oluşturmayı bir Çalışma Yoluna dönüştürmek için, 3B > 3B Katmandan Çalışma Yolu Yap seçeneklerini belirleyin. Bu komut, katmanın alfa kanalı üzerinden bir yolu izler.

Tel kafes modunda görüntü oluşturur ve bazı gereksiz çizgileri ortadan kaldırmak için kırışma eşiği değerini ayarlarsanız, Photoshop fırçası ile kontur verildiğinde elle çizilmiş gibi görünen bir görüntü oluşturabilirsiniz.


image

Çoklu 3B katmanları birleştirme

Başa dön


Performansı artırmak, birden fazla nesne için gölgelerle ve yansımalarla etkileşim kurmak üzere dilediğiniz sayıda 3B katmanını birleştirin. (Önceki Photoshop sürümleri, aynı anda iki 3B katmanı birleştirmenizi gerektiriyordu.)

3B katmanlarını birleştirmeden önce ağları maksimum kesinliğe sahip olacak şekilde konumlandırmak için Ortografik kamera görünümünü kullanın:

1. 3B panelinin en üstünde bulunan Sahne simgesini image tıklatın ve Geçerli Görünüm öğesini seçin.

2. Özellikler panelinde Ortografik öğesini seçin.image


image Twitter™ and Facebook posts are not covered under the terms of Creative Commons. Yasal Uyarılar | Çevrimiçi Gizlilik İlkeleri


808