< Önceki | İçerik | Sonraki >

Kare animasyonları oluşturma


image

Kare animasyonu iş akışı Animasyona kare ekleme Animasyon karesi seçme Animasyon karelerini düzenleme

Katman özelliklerini animasyon karelerinde bütünleştirme Katman özellikleri olan kareleri kopyalama

Arayı doldurmayı kullanarak kare oluşturma Her yeni kare için yeni katman ekleme Animasyon karelerindeki katmanları gizleme Kare animasyonlarda gecikme süresi belirtme Bir kare atma yöntemi seçme

Kare animasyonlarda döngü belirtme Tüm animasyonu silme


image

Kare animasyonu iş akışı

Başa dön


Photoshop'ta, animasyon karesi oluşturmak için Animasyon panelini (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelini (CS6) kullanırsınız. Her kare katmanlara ait bir konfigürasyonu temsil eder.

Not: Photoshop Extended CS5 ve Photoshop CS6 uygulamasında animasyonları bir zaman çizelgesi ve anahtar kareler kullanarak da oluşturabilirsiniz. Bkz. Zaman çizelgesi animasyonları oluşturma.

image

Animasyon çizimi. Tek tekerlekli bisiklet kendi katmanındadır; katmanın konumu animasyonun her karesinde değişir.


Photoshop'ta kare tabanlı animasyonlar oluşturmak için aşağıdaki genel iş akışını kullanın.


1. Yeni belge açın.

Görünmüyorlarsa, Animasyon (Photoshop Extended CS5), Zaman Çizelgesi (CS6) ve Katmanlar panellerini açın. Animasyon panelinin (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelinin (CS6) kare animasyon modunda olduğundan emin olun:

image

(Photoshop Extended CS5) Animasyon panelinde, Kare Animasyonuna Dönüştür'ü tıklatın.

image

(CS6) Zaman çizelgesi panelinin ortasında, Kare Animasyonu Oluştur'u seçmek için aşağıyı işaret eden oku tıklatın ve ardından okun yanındaki düğmeyi tıklatın.


2. Katman ekleyin veya arka plan katmanını dönüştürün.

Arka plan katmanına animasyon uygulanamadığından yeni katman ekleme ya da arka plan katmanını dönüştürme işlemini normal katmana uygulayın. Bkz. Arka planı ve katmanları dönüştürme.


3. Animasyonunuza içeriği ekleyin.

Animasyonunuzda bağımsız animasyonlu birçok nesne varsa ya da nesne rengini veya kare içeriğini tamamen değiştirmek istiyorsanız nesneleri ayrı katmanlarda oluşturun.


4. Animasyon paneline (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi paneline (CS6) bir kare ekleyin.

Bkz. Animasyona kare ekleme.


5. Kare seçin.

Bkz. Animasyon karesi seçme.


6. Seçili kare için katmanları düzenleyin.


627

Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Farklı katmanlar için görünürlüğü açın veya kapatın.

image

Katman içeriğinin taşınabilmesi için nesnelerin ya da katmanların konumunu değiştirin.

image

image

İçeriğin solması veya netleşmesi için katman opaklığını değiştirin. Katmanlara ait karıştırma modunu değiştirin.

image

Katmanlara stil ekleyin.

Photoshop, karelerde karenin aynı kaldığı özellikleri korunması için araçlar sağlar. Bkz. Katman özelliklerini animasyon karelerinde bütünleştirme.


7. Gerektikçe, daha fazla kare ekleyin ve katman düzenleyin.

Oluşturabileceğiniz kare sayısı yalnızca Photoshop'ta kullanılabilir sistem belleği miktarıyla sınırlıdır.

Arayı Doldur komutunu kullanarak, panelde varolan iki kare arasındaki ara değişikliklerle yeni karelere oluşturabilirsiniz. Nesnenin ekranda hareket etmesi ya da solması veya netleşmesi için hızlı bir yoldur. Bkz. Arayı doldurmayı kullanarak kare oluşturma.


8. Kare gecikmesi ve döngü seçeneklerini ayarlayın.

Her kareye gecikme süresi atayabilir ve döngü belirtebilirsiniz; böyleci animasyon bir kez, belirli bir sayıda veya sürekli çalışabilir. Bkz. Kare animasyonlarda gecikme süresi belirtme ve Kare animasyonlarda döngü belirtme.


9. Animasyonun önizlemesini görüntüleyin.

Animasyonu oluştururken oynatmak için Animasyon panelindeki (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelindeki (CS6) kontrolleri kullanın. Ardından, web tarayıcınızda animasyonun önizlemesini görüntülemek için Web ve Aygıtlar için Kaydet komutunu kullanın. Bkz. En iyileştirilmiş görüntülerin web tarayıcısında önizlemesini görüntüleme.


10. Kullanışlı indirme için animasyonu en iyileştirin.

Bkz. Animasyon karesini en iyileştirme.


11. Animasyonu kaydedin.

Kare animasyonunuzu kaydetmeniz için farklı seçenekler bulunur:

image

Web ve Aygıtlar İçin Kaydet (Photoshop Extended CS5) veya Web İçin Kaydet (CS6) komutunu kullanarak bir hareketli GIF'i farklı kaydedin.

image

Animasyon üzerinde sonradan daha fazla çalışabilmek için Photoshop (PSD) formatında kaydedin.

image

Görüntü sırası, QuickTime filmi veya ayrı dosyalar olarak kaydedin. Ayrıca bkz. Video dosyalarını veya görüntü sıralarını dışa aktarma


image

Animasyona kare ekleme

Başa dön


Kare eklenmesi animasyon oluşturmanın ilk adımıdır. Bir görüntünüz açıksa Animasyon panelinde (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelinde (CS6) bu görüntü, yeni animasyonun ilk karesi olarak görüntülenir. Eklediğiniz her kare önceki karenin kopyası olarak başlar. Bundan sonra Katmanlar panelini kullanarak karede değişiklik yaparsınız.

1. Animasyon panelinin (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelinin (CS6) kare animasyon modunda olduğundan emin olun.

2. Animasyon panelinde Seçili Kareleri Çoğalt düğmesini image tıklatın.


image

Animasyon karesi seçme

Başa dön


Kareyle çalışmadan önce bunu geçerli kare olarak seçmeniz gerekir. Geçerli karenin içeriği belge penceresinde görüntülenir.

Animasyon panelinde (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelinde (CS6) geçerli kare, kare minik resmi etrafında dar bir kenarlık (gölgeli seçim vurgusu içinde) ile gösterilir. Seçili kareler kare minik resmi çevresinde gölgeli vurguyla belirtilir.


Tek animasyon karesi seçme

image Animasyon panelinde (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelinde (CS6) şunlardan birini yapın:

image

Bir kareyi tıklatın.

image

image

image

Geçerli kare olarak serideki bir sonraki kareyi seçmek için Sonraki Kareyi Seçer düğmesini imagetıklatın. Geçerli kare olarak serideki bir önceki kareyi seçmek için Önceki Kareyi Seçer düğmesini imagetıklatın. Geçerli kare olarak serideki ilk kareyi seçmek için İlk Kareyi Seçer düğmesini imagetıklatın.


Birdin fazla animasyon karesi seçme

image Animasyon panelinde (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelinde (CS6) şunlardan birini yapın:


628

image

Birden fazla bitişik kare seçmek için ikinci bir kareyi Shift-tıklatın. İkinci karenin yanı sıra ilk ve ikinci kare arasında kalan tüm kareler seçime eklenir.

image

Bitişik olmayan birden fazla kare seçmek için, seçime eklemek amacıyla Ctrl tuşunu (Windows) veya Command tuşunu (Mac OS) basılı tutarak eklenecek kareleri tıklatın.

image

Tüm kareleri seçmek için panel menüsünden Tüm Kareleri Seç'i belirleyin.

image

Çok kareli seçimde karenin seçimini kaldırmak için Ctrl (Windows) ya da Command (Mac OS) tuşunu basılı tutarak tıklatın.


image

Animasyon karelerini düzenleme

Başa dön


1. Animasyon panelinde (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelinde (CS6) bir veya daha fazla kare seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Animasyon karelerinde nesne içeriğini düzenlemek için, kareyi etkileyen görüntüdeki katmanları değiştirmek amacıyla Katmanlar panelini kullanın.

image

Animasyon karesinde nesne konumunu değiştirmek için Katmanlar panelinde nesnenin bulunduğu katmanı seçip yeni konuma sürükleyin.

Not: Birden fazla kare seçip bunların konumunu değiştirebilirsiniz. Ancak, bitişik olmayan birden fazla kareyi sürüklerseniz bu kareler yeni konumda bitişik yerleşir.

image

Animasyon karelerinin sırasını tersine çevirmek için panel menüsünden Kareleri Ters Çevir'i seçin.

Not: Ters çevirmek istediğiniz karelerin bitişik olması gerekmez; seçili karelerden istediğinizi ters çevirebilirsiniz.

image

Seçili kareleri silmek için Animasyon paneli menüsünden Kareyi Sil'i seçin veya Sil simgesini image tıklatın, ardından da silmeyi onaylamak amacıyla Evet'i tıklatın. Seçili kareyi Sil simgesine de sürükleyebilirsiniz.


image

Katman özelliklerini animasyon karelerinde bütünleştirme

Başa dön


Katmanlar panelindeki bütünleştirme düğmeleri (Katman Konumunu Bütünleştir, Katman Görünürlüğünü Bütünleştir, Katman Stilini Bütünleştir) etken animasyon karesindeki niteliklerde yaptığınız değişikliklerin aynı katmanda yer alan diğer tüm karelere nasıl uygulanacağını saptar.

Bütünleştirme düğmelerinden biri seçildiğinde bu nitelik etkin katmandaki tüm karelerde değişir; bu düğme seçili olmadığında değişiklikler sadece etkin kareye uygulanır.

Katmanlar panelindeki Kare 1'i Yay seçeneği de ilk karedeki niteliklerde yaptığınız değişikliklerin aynı katmandaki diğer kareleri nasıl etkileyeceğini saptar. Seçili olduğunda ilk karede nitelikte değişiklik yapabilirsiniz; buna bağlı olarak etkin katmanda bulunan izleyen tüm kareler ilk kareye göre değişecektir (ve önceden oluşturduğunuz animasyonu koruyacaktır).


Katman özelliklerini bütünleştirme

1. Animasyon panelinde (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelinde (CS6), bir karenin niteliğini değiştirin.

2. Katmanlar panelinde, etkin katmanda bulunan diğer tüm karelere değiştirilen niteliğin uygulanması için Katman Konumunu Bütünleştir image, Katman Görünürlüğünü Bütünleştir image veya Katman Stilini Bütünleştir image seçeneğini tıklatın.


Kare 1'i Yay

1. Katmanlar panelinde Kare 1'i Yay seçeneğini belirleyin.

2. Animasyon panelinde (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelinde (CS6), ilk karenin niteliğini değiştirin. Değiştirilen nitelik (bağlantılı olarak) katmanda izleyen diğer tüm karelere uygulanır.

image Kareleri, katmandaki arka arkaya kareler grubunu Shift tuşuna basılı tutarak seçip seçilen bu karelerden herhangi birinde nitelik değişikliği yaparak da yayabilirsiniz.


Katmanları Bütünleştir düğmelerini gösterme veya gizleme

image Katmanlar paneli menüsünden Animasyon Seçenekleri'ni seçip şunlardan birini belirleyin:

Otomatik Animasyon paneli açık olduğunda katmanları bütünleştirme düğmelerini görüntüler. Photoshop Extended uygulamasında Animasyon panelinin kare animasyon modunda olması gerekir.

Her Zaman Göster Animasyon paneli açık veya kapalı olduğunda katmanları bütünleştirme düğmelerini görüntüler.

Her Zaman Gizle Animasyon paneli açık veya kapalı olduğunda katmanları bütünleştirme düğmelerini gizler.


image

Katman özellikleri olan kareleri kopyalama

Başa dön


Kare kopyalayıp yapıştırdığınızda neler olduğunu anlamak için karenin verilen katman konfigürasyonuna sahip görüntünün çoğaltılmış bir çeşidi olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Kare kopyaladığınızda katmanlara ait konfigürasyonları da (her katmanın görünürlük ayarı, konumu ve diğer özellikleriyle birlikte) kopyalarsınız. Kare yapıştırdığınızda bu tatmana ait konfigürasyonu hedef kareye uygularsınız.


629

1. Animasyon panelinde (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelinde (CS6) kopyalamak istediğiniz bir veya birden fazla kare seçin.

2. Panel menüsünden Kareleri Kopyala'yı seçin.

3. Geçerli animasyonda veya başka bir animasyonda hedef kare ya da kareleri seçin.

4. Panel menüsünden Kareleri Yapıştır'ı seçin.

5. Yapıştırma yöntemini seçin:

Kareleri Değiştir Seçili kareleri kopyalanan karelerle değiştirir. Yeni katman eklenmez. Hedef karelerde varolan her katmana ait özellikler kopyalanan her katmana ait olanlarla değiştirilir. Kareleri görüntüler arasına kopyalarsanız görüntüye yeni katmanlar eklense de hedef karelerde yalnızca yapıştırılan katmanlar görünür (varolan katmanlar gizlidir).

Seçimin Üzerine Yapıştır Yapıştırılan kare içeriğini görüntüye yeni katman olarak ekler. Kareleri aynı görüntüye yapıştırdığınızda bu seçeneğin kullanılması görüntüdeki katman sayısını iki kat artırır. Hedef karelerde yeni yapıştırılan katmanlar görünürken orijinal katmanlar gizlidir. Hedef dışı karelerde yeni yapıştırılan katmanlar gizlidir.

Seçimden Önce Yapıştır veya Seçimden Sonra Yapıştır Kopyalanan kareleri hedef çerçevenin önüne veya ardına yapıştırır. Kareleri görüntüler arasına kopyalarsanız görüntüye yeni katmanlar eklense de yeni karelerde yalnızca yapıştırılan katmanlar görünür (varolan katmanlar gizlidir).

6. (İsteğe bağlı) Katmanlar panelinde yapıştırılan katmanlara bağlanmak için Eklenmiş Katmanları Bağla'yı seçin.

Bu seçenek yalnızca kareler başka bir belgeye yapıştırıldığında kullanılabilir. Yapıştırılan katmanları bir birim olarak yeniden konumlandırmak istediğinizde bu seçeneği belirleyin.

7. Tamam'ı tıklatın.


image

Arayı doldurmayı kullanarak kare oluşturma

Başa dön


Arayı doldurma(tweening) işlemi tanımlamak üzere geleneksel “in betweening” teriminden türetilmiştir. Arayı doldurma işlemi (enterpolasyon uygulama olarak da adlandırılır) soldurma veya netleştirme ya da karede öğe taşıma gibi animasyon efektlerini oluşturmak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır. Arayı dolduran karelere oluşturduktan sonra tek tek düzenleyebilirsiniz.

Katman özelliklerini (konum, opaklık veya efekt parametreleri) hareket görünümü oluşturmak için eşit olarak yeni kareler arasında değiştirerek varolan iki kare arasına bir dizi kareyi otomatik olarak eklemek ya da bunları değiştirmek için Arayı Doldur komutunu kullanırsınız. Örneğin, bir katmanı soldurmak isterseniz katman opaklığını başlangıç karesinde %100 olarak ayarlayın; ardından, aynı katman opaklığını bitiş karesinde %0 olarak ayarlayın. İki kare arasını doldurduğunuzda katman opaklığı yeni karelerde eşit olarak azalır.


image

Metin konumuna animasyon uygulamak için arayı doldurmayı kullanma


1. Belirli bir katmana arayı doldurma uygulamak için katmanı Katmanlar panelinde seçin.

2. Tek kare veya birden çok bitişik kare seçin.

image

image

Tek kare seçerseniz önceki kareyle veya sonraki kareyle arasını doldurmayı seçersiniz. Art arda iki kareyi seçerseniz yeni kareler bu karalar arasına eklenir.

image

İki kareden fazla seçerseniz, seçili ilk ve son kareler arasında varolan kareler arayı doldurma işlemiyle değiştirilir.

image

Animasyonda ilk ve son kareleri seçtiğinizde, bu kareler bitişik olarak davranır ve arayı dolduran kareler son karenin ardına eklenir. (Bu arayı doldurma yöntemi animasyon birden çok kez dönmeye ayarlandığında kullanışlıdır.)

3. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

image

Animasyon panelinde (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelinde (CS6) Arayı Doldur düğmesini image tıklatın. Panel menüsünden Arayı Doldur'u seçin.

4. Eklenen karelerde değiştirilecek katman veya katmanları seçin:

Tüm Katmanlar Seçili kare veya karelerde tüm katmanları değiştirir.

Seçilmiş Katman Seçili kare veya karelerde yalnızca geçerli olarak seçilmiş katmanları değiştirir.

5. Değiştirilecek katman özelliklerini belirtin:

Konum Yeni karelerde katman içeriği konumunu eşit olarak başlangıç ve bitiş kareleri arasında değiştirir.

Opaklık Yeni karelerde opaklığı eşit olarak başlangıç ve bitiş kareleri arasında değiştirir.

Efektler Katman efektlerine ait parametre ayarlarını eşit olarak başlangıç ve bitiş kareleri arasında değiştirir.


630

6. 2. adımda tek kare seçiliyse Arayı Bununla Doldur menüsünden karelerin nereye ekleneceğini seçin:

Sonraki Çerçeve Seçili kare ve bunu izleyen kare arasına kareler ekler. Bu seçenek, Animasyon (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi (CS6) panelinde son kareyi seçtiğinizde kullanılamaz.

İlk Çerçeve Son kare ve ilk kare arasına kareler ekler. Bu seçenek, yalnızca Animasyon (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi (CS6) panelinde son kareyi seçtiğinizde kullanılabilir.

Önceki Çerçeve Seçili kare ve bunun öncesindeki kare arasına kareler ekler. Bu seçenek, Animasyon (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi (CS6) panelinde ilk kareyi seçtiğinizde kullanılamaz.

Son Çerçeve İlk kare ve son kare arasına kareler ekler. Bu seçenek, yalnızca Animasyon (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi (CS6) panelinde ilk kareyi seçtiğinizde kullanılabilir.

7. Eklenecek Kareler kutusunda bir değer girin veya kare numaralarını seçtirmek için Yukarı veya Aşağı Ok tuşunu kullanın. (Bu seçenek iki kareden fazla seçtiğinizde kullanılamaz.)

8. Tamam'ı tıklatın.


image

Her yeni kare için yeni katman ekleme

Başa dön


Her Yeni Kare İçin Yeni Katman Oluştur komutu otomatik olarak öteki karelerde gizlenen ancak yeni karede görünebilir bir katman ekler. Bu seçenek, her kareye yeni görsel öğeler eklemenizi gerektiren bir animasyon oluşturduğunuzda zaman kazandırır.

image Animasyon paneli menüsünden (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi paneli menüsünden (CS6) Her Yeni Kare için Yeni Katman Oluştur seçeneğini belirleyin.

Onay işareti, seçeneğin açık olduğunu gösterir.


image

Animasyon karelerindeki katmanları gizleme

Yeni bir katman oluşturduğunuzda, bu katman varsayılan olarak tüm animasyon karelerinde görünür.

Başa dön

image

Yeni kareleri yalnızca etkin karelerde göstermek için, Animasyon paneli menüsünden (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi paneli menüsünden (CS6) Yeni Katmanlar Tüm Karelerde Görünür seçeneğinin seçimini kaldırın.

image

Belirli bir karedeki katmanı gizlemek için söz konusu kareyi seçip Katmanlar panelinde istediğiniz katmanı gizleyin.


image

Kare animasyonlarda gecikme süresi belirtme

Başa dön


Animasyonda tek kareler ya da çok kareler için gecikme(karenin görüntülendiği süre) belirtebilirsiniz. Gecikme süresi saniye cinsinden görüntülenir. Saniye bölümleri ondalık değerler olarak görüntülenir. Örneğin, saniyenin dörtte biri .25 olarak belirtilir. Geçerli kareye gecikme ayarladıysanız bundan sonra oluşturduğunuz her kare hatırlanıp bu gecikme değerine uygulanacaktır.

1. Animasyon panelinde (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelinde (CS6) bir veya birden fazla kare seçin.

2. Açılır menüyü görüntülemek için seçili kare altındaki Geciktir değerini tıklatın.

3. Gecikmeyi belirtin:

image

Açılan menüden bir değer seçin. (Kullanılan son değer menünün altında görüntülenir.)

image

Diğer'i seçin, Kare Gecikmesini Ayarla iletişim kutusunda bir değer girip Tamam'ı tıklatın. Birden çok kare seçtiyseniz, biri için belirttiğiniz gecikme değeri tüm karelere uygulanır.


image

Bir kare atma yöntemi seçme

Başa dön


Kare çıkarma yöntemi sonraki kare görüntülenmeden önce geçerli karenin atılıp atılmayacağını belirtir. Geçerli karenin sonraki kareye ait saydam alanlardan görünüp görünmeyeceğini belirtmek için arka plan saydamlığının da bulunduğu animasyon çıkarma yöntemini seçersiniz.


image

Kare çıkarma yöntemleri

A. Arka plan saydamlığına sahip karede Arka Plana Geri Yükle seçeneği B. Arka plan saydamlığına sahip karede Atma seçeneği


image image


631

Çıkarma Yöntemi simgesi karenin Atma mı , yoksa At mı olarak ayarlandığını belirtir. (Çıkarma Yöntemi Otomatik olarak ayarlandığında simge görüntülenmez.)

1. (Photoshop Extended) Animasyon panelinin kare animasyon modunda olduğundan emin olun.

2. Çıkarma yöntemini seçmek istediğiniz kare veya kareleri seçin.

3. Çıkarma Yöntemi bağlam menüsünü görüntülemek için kare minik resmini sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşu basılı olarak (Mac OS) tıklatın.

4. Çıkarma yöntemi seçin:

Otomatik Geçerli kare için, sonraki karede katman saydamlığı varsa geçerli kareyi atarak otomatik olarak çıkarma yöntemini saptar. Çoğu animasyon için Otomatik seçeneği (varsayılan) istenen sonuçları verir.

Not: Saydamlığın bulunduğu kareleri korumak için, Gereksiz Piksel Silinmesi en iyileştirme seçeneğini kullandığınızda Otomatik çıkarma seçeneğini belirleyin.

Atma Görüntüye sonraki kare eklendiğinde geçerli kareyi korur. Geçerli kare (ve önceki kareler) sonraki karenin saydam alanlarından gösterilebilir. Atma seçeneğini kullanarak animasyonun tam bir önizlemesini görmek için tarayıcı kullanın.

At Sonraki kare görüntülenmeden geçerli kareyi görüntüden atar. Her seferinde yalnızca tek kare görüntülenir (geçerli kare sonraki karenin saydam alanlarından görüntülenmez).


image

Kare animasyonlarda döngü belirtme

Başa dön


Oynatıldığında animasyon sırasının kaç kez yineleneceğini belirtmek için döngü seçeneğini seçersiniz.

1. Animasyon panelinin (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi (CS6) panelinin sol alt köşesindeki Döngü Seçeneği Seçim kutusunu tıklatın.

2. Bir döngü seçeneği belirleyin: Bir Kez, 3 Kez, Sürekli, Diğer.

3. Diğer'i seçmişseniz, Döngü Sayısını Ayarla iletişim kutusunda bir değer girip Tamam'ı tıklatın.

Not: Döngü seçenekleri Web ve Aygıtlar İçin Kaydet (Photoshop Extended CS5) veya Web İçin Kaydet (CS6) iletişim kutusunda da ayarlanabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Web ve Aygıtlar İçin Kaydet özelliğine genel bakış.


image

Tüm animasyonu silme

image Animasyon paneli menüsünden (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi paneli menüsünden (CS6) Animasyonu Sil'i seçin. Daha fazla Yardım konusu

Başa dön


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi632