< Önceki | İçerik | Sonraki >

Zaman çizelgesi animasyonları oluşturma


image

Zaman çizelgesi animasyon iş akışı

Katman özelliklerine animasyon uygulamak için anahtar kareleri kullanma Elle çizilmiş animasyonlar oluşturma

Boş video karelerini ekleme, silme veya çoğaltma Soğan zarı ayarlarını belirtme

Çok katmanlı animasyon açma


image

Zaman çizelgesi animasyon iş akışı

Başa dön


Zaman çizelgesi modunda katman içeriğine animasyon uygulamak için geçerli saat göstergesini farklı bir zamana/kareye taşıdığınızda Animasyon panelinde (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelinde (CS6) anahtar kareleri ayarlar, ardından katman içeriğinin konumunu, opaklığını veya stilini değiştirirsiniz. Photoshop otomatik olarak katman özelliklerini (konum, opaklık ve stiller) hareket görünümü oluşturmak veya dönüşüm için eşit olarak yeni kareler arasında değiştirerek varolan iki kare arasına bir dizi kareyi otomatik olarak ekler ya da bunları değiştirir.

Örneğin, bir katmanı soldurmak isterseniz katman opaklığını başlangıç karesinde %100 olarak ayarlayın ve katman Opaklık kronometresini tıklatın. Ardından geçerli saat göstergesini bitiş karesiyle ilgili zamana/kareye taşıyın ve aynı katman için opaklığı %0 olarak ayarlayın. Photoshop uygulaması otomatik olarak başlangıç ve bitiş kareleri arasında karelere enterpolasyon uygular ve katman opaklığı yeni karelerde eşit olarak azalır.

Photoshop'u animasyonda enterpolasyon uygulaması için bırakmaya ek olarak boş video katmanına boyayarak elde çizilmiş kare kare animasyonda oluşturabilirsiniz.

image SWF formatında animasyon oluşturmak isterseniz Adobe Flash, Adobe After Effects veya Adobe Illustrator uygulamasını kullanın.

Zaman çizelgesi tabanlı animasyon oluşturmak için aşağıdaki genel iş akışını kullanın.


1. Yeni bir belge oluşturun.

Boyut ve arka plan içeriğini belirtin. Piksel boyut oranı ve boyutların animasyon çıkışına uygun olduğundan emin olun. Renk modunun RGB olması gerekir. Değişiklik yapmak için özel gerekçeleriniz olmadıkça çözünürlüğü 72 piksel/inç, bit derinliğini 8 bpc ve piksel boyut oranını kare olarak bırakın.

image

(Photoshop Extended CS5) Animasyon panelinin açık olduğundan emin olun. Animasyon paneli kare animasyon modundaysa, panelin sağ alt köşesindeki Zaman Çizelgesi Animasyonuna Dönüştür simgesini tıklatın.

image

(CS6) Zaman Çizelgesi panelinin açık olduğundan emin olun. Gerekirse panelin ortasındaki aşağıyı işaret eden oku tıklatın, menüden Video Zaman Çizelgesi Oluştur'u seçin ve ardından okun solundaki düğmeyi tıklatın. Zaman Çizelgesi paneli kare animasyon modundaysa, panelin sol alt köşesindeki Video Zaman Çizelgesine Dönüştür simgesini tıklatın.


2. Panel menüsünde, Belge Zaman Çizelgesi Ayarları'nı (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi Kare Hızını Ayarla'yı (CS6) belirleyin.

Süreyi (yalnızca Photoshop Extended CS5) ve kare hızını belirtin. Bkz. Zaman çizelgesi süresini veya kare hızını belirtme.


3. Katman ekleyin.

Arka plan katmanlarına animasyon uygulanamaz. İçeriğe animasyon uygulamak istiyorsanız, arka plan katmanını normal bir katmana dönüştürün veya şunlardan birini ekleyin:

image

İçerik ekleme için yeni katman.

image

Video içeriği ekleme için yeni video katmanı.

image

İçeriğin çoğaltılması veya elde çizim animasyonlarının oluşturulması için boş yeni bir video katmanı.


4. Katmana içeriği ekleyin.


5. (İsteğe bağlı) Katman maskesi ekleyin.

Katman maskesi, katman içeriğinin bir bölümünün gösterilmesi için kullanılabilir. Zamanla katman içeriğinin farklı bölümlerini de göstermek için katman maskesine animasyon uygulayın. Bkz. Katman maskeleri ekleme.


6. Geçerli saat göstergesini ilk ana karenin ayarlanmasını istediğiniz zaman veya kareye taşıyın.

Bkz. Katman özelliklerine animasyon uygulamak için anahtar kareleri kullanma.


7. Katman özelliğiyle ilgili ana kare oluşturmayı açın.

Katman adının yanındaki üçgeni tıklatın. Aşağı doğru üçgen katman özelliklerini görüntüler. Ardından, animasyon uygulamak istediğiniz katman


618

özelliğiyle ilgili ilk ana kareyi ayarlamak için kronometreyi tıklatın. Aynı anda birden fazla katman özelliği için ana kare ayarlayabilirsiniz.


8. Geçerli saat göstergesini taşıyıp katman özelliğini değiştirin.

Geçerli saat göstergesini katman özelliğinin değiştiği zamana veya kareye taşıyın. Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yapabilirsiniz:

image

image

Katman içeriğinin taşınabilmesi için katmanların konumunu değiştirin. İçeriğin solması veya netleşmesi için katman opaklığını değiştirin.

image

Katmanın farklı bölümlerini göstermek için katman maskesinin konumunu değiştirin.

image

Katman maskesini açın veya kapatın.

Nesne rengini değiştirme ya da karedeki içeriği tümüyle değiştirme gibi bazı türden animasyonlar için yeni içerikle birlikte ek katmanlar gerekir.

Not: Şekillere animasyon uygulamak için, Zaman Ayarlı kronometreyi Vektörel Maske Konumu veya Vektörel Maskeyi Etkinleştir için kullanarak şekil katmanına değil vektörel maskeye animasyon uygularsınız.


9. İçeriği olan katmanlar ekleyip gerektiğinde bunların katman özelliklerini düzenleyin.


10. Animasyonda katmanın ne zaman görüntüleneceğini belirtmek için katman süresi çubuğunu taşıyın veya kesin.

Bkz. Video veya animasyonda katmanın ne zaman görüntüleneceğini belirtme ve Önizlemesi görüntülenecek zaman çizelgesi alanını ayarlama.


11. Animasyonun önizlemesini görüntüleyin.

Animasyonu oluştururken oynatmak için Animasyon panelindeki (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelindeki (CS6) kontrolleri kullanın. Sonra da, animasyonun önizlemesini web tarayıcınızda görüntüleyin. Animasyonun önizlemesini Web ve Aygıtlar İçin Kaydet (Photoshop Extended CS5) veya Web İçin Kaydet (CS6) iletişim kutusunda da görüntüleyebilirsiniz. Bkz. Video veya zaman çizelgesi animasyonları önizlemesi görüntüleme.


12. Animasyonu kaydedin.

Animasyonu, Web ve Aygıtlar İçin Kaydet (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi paneli (CS6) komutunu kullanarak hareketli GIF olarak ya da Video Görüntüsü Oluştur komutunu kullanarak görüntü sırası veya video olarak da kaydedebilirsiniz. Adobe After Effects uygulamasına dışa aktarılabilen PSD formatında da kaydedebilirsiniz.


image

Katman özelliklerine animasyon uygulamak için anahtar kareleri kullanma

Başa dön


Konum, Opaklık ve Stil gibi farklı katman özelliklerine animasyon uygulayabilirsiniz. Her değişiklik diğer değişikliklerden bağımsız ya da bunlarla birlikte oluşur. Farklı nesnelere bağımsız olarak animasyon uygulamak istiyorsanız bunları farklı katmanlarda oluşturmak en iyi yöntemdir.

image Katman özelliklerinin animasyonu hakkındaki bir video için bkz. www.adobe.com/go/vid0024_tr.

Burada, katman özelliklerine nasıl animasyon uygulanabileceğiyle ilgili bazı örnekler verilmiştir:

image

Konum özelliğine ana kare ekleyip geçerli saat göstergesini taşıyarak ve katmanı belge penceresine sürükleyerek konuma animasyon uygulayabilirsiniz.

image

Opaklık özelliğine ana kare ekleyip geçerli saat göstergesini taşıyarak ve Katmanlar panelinde katman opaklığını değiştirerek katman opaklığına animasyon uygulayabilirsiniz.

image

Nesne ve fotoğraf makinesi konumu gibi 3B özellikleri hareket ettirebilirsiniz. (Daha fazla bilgi için bkz. 3B animasyon oluşturma (Photoshop Extended).)

Ana kareleri kullanarak özelliğe animasyon uygulamak için özellik için en az iki ana kare ayarlamanız gerekir. Aksi halde, katman özelliğinde yaptığınızı değişiklikler katman süresince etkin kalır.

Her katman özelliğinde, animasyonu başlatmak için tıklattığınız Zaman Ayarlı kronometre simgesi imagevardır. Kronometre belirli bir özellik için etkin olduğunda, geçerli saati veya özellik değerini her değiştirişinizde Photoshop otomatik olarak yeni ana kareleri ayarlar. Kronometre özellikle ilgili olarak etkin olmadığında özellikte ana kare olmaz. Kronometre etkin olmadığında katman özelliği için değer yazarsanız katman süresince değer etkin kalır. Kronometre seçimini kaldırırsanız bu özellikle ilgili ana karelerin tümünü kalıcı olarak silersiniz.


Enterpolasyon yöntemi seçme

Enterpolasyon (arayı doldurma olarak da adlandırılır) iki bilinen değer arasındaki bilinmeyen değerleri doldurma işlemidir. Dijital video ve filmlerde enterpolasyon çoğunlukla iki ana kare arasında yeni değerler oluşturma anlamındadır. Örneğin, bir grafik öğesini 15 karede elli piksel sola doğru taşımak için grafik konumunu ilk ve 15. karelerde ayarlayıp her ikisini de ana kare olarak işaretlersiniz. Photoshop iki ana kare arasında karelere enterpolasyon uygular. Ana kareler arasındaki enterpolasyon harekete, opaklığa, stile ve genel aydınlatmaya animasyon uygulamak için kullanılabilir.

Animasyon panelinde (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelinde (CS6), bir anahtar karenin görünümü anahtar kareler arasındaki aralık için seçtiğiniz enterpolasyon yöntemine bağlıdır.

Doğrusal ana kare image Animasyon uygulanmış özelliği bir ana kareden diğerine değiştirir. (Tek istisna, etkin ve devre dışı durumlar arasında hemen geçiş yapan Katman Maskesi Konumu özelliğidir.)

Tutulan ana kareimage Geçerli özellik ayarını saklar Bu enterpolasyon yöntemi yanıp sönen efektler veya katmanların hızla görüntülenmesi veya


619

kaybolması için yararlıdır.

Bir ana karenin enterpolasyon yöntemini belirlemek için aşağıdakilerden birini yapın:

1. Animasyon panelinde (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelinde (CS6) bir veya daha fazla anahtar kare seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Seçili ana kareyi sağ tıklatıp Bağlam menüsünden Doğrusal Enterpolasyon veya Enterpolasyonu Tut'u seçin.

image

Animasyon paneli menüsünü açıp Ana Kare Enterpolasyonu > Doğrusal veya Ana Kare Enterpolasyonu > Tut'u seçin.


Geçerli saat göstergesini anahtar kareye taşıma

Özellik için başlangıç ana karesini ayarlamanızdan sonra Photoshop ana kareden ana kareye dolaşmanız ya da ana kareleri ayarlamanız veya kaldırmanız için kullanabildiğiniz ana kare gezginini görüntüler. Ana kare gezgin baklavası etkin olduğunda (sarı) geçerli saat göstergesi tam olarak bu katman özelliğiyle ilgili ana karede bulunur. Ana kare gezgin baklavası devre dışı olduğunda (gri) geçerli saat göstergesi katmanlar arasında bulunur. Ana kare gezgin kutusunun iki yanında oklar görüntülendiğinde geçerli zamanın her iki tarafında da bu özellikle ilgili başka ana kareler vardır.

image Animasyon panelinde (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelinde (CS6), anahtar kare gezgini okunu tıklatın. Soldaki ok geçerli saat göstergesini önceki ana kareye taşır. Sağdaki ok geçerli saat göstergesini sonraki ana kareye taşır.


Anahtar kareleri seçme

image Animasyon panelinde (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelinde (CS6) şunlardan birini yapın:

image

Ana kare seçmek için ana kare simgesini tıklatın.

image

image

Birden fazla ana kare seçmek için Shift tuşunu basılı tutarak ana kareleri tıklatın veya ana kareler etrafında seçim çerçevesi sürükleyin. Katman özelliği için tüm ana kareleri seçmek için kronometre simgesinin yanındaki katman özelliği adını tıklatın.


Anahtar kareleri taşıma

1. Animasyon panelinde (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelinde (CS6) bir veya daha fazla anahtar kare seçin.

2. Seçili ana kare simgelerini istediğiniz zamana sürükleyin. (Birden fazla ana kare seçtiğinizde, kareler grup halinde hareket eder ve aynı zaman aralığını korur.)

image Birden fazla ana karenin boşluğunu arttırmak veya azaltmak için seçimdeki ilk kareyi Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak sürükleyin. Sürükleme esnasında seçimin diğer ucundaki ana kare olduğu yerde kalarak animasyonunu hızını azaltır veya arttırır.


Anahtar kareleri kopyalama ve yapıştırma

Bir özelliğin (Konum gibi) ana karelerini başka bir katmandaki aynı özelliğe kopyalayabilirsiniz. Yapıştırdığınız ana kareler geçerli saat göstergesinden kopyalanan uzaklığı yansıtır.

Aynı anda yalnızca tek katmandan ana kare kopyalayabilirsiniz. Ana kareleri başka bir katmana yapıştırdığınızda hedef katmandaki ilgili özellikte görüntülenirler. En eski ana kare geçerli zamanda görüntülenirken diğer ana kareler de göreli sırada bunu izler. Yapıştırmadan sonra ana kareler seçili kalır; böylece bunları hemen zaman çizelgesine taşıyabilirsiniz.

Not: Aynı anda birden fazla özellik arasında ana kare kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

1. Animasyon panelinde (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelinde (CS6), kopyalamak istediğiniz anahtar kareleri içeren katman özelliğini görüntüleyin.

2. Bir veya birden çok ana kare seçin.

3. Seçili ana kareyi sağ tıklayıp Ana Kareleri Kopyala'yı seçin.

4. Hedef karenin bulunduğu Animasyon panelinde geçerli saat göstergesini ana karelerin görüntülenmesini istediğiniz noktaya taşıyın.

5. Hedef katmanı seçin.

6. Animasyon paneli menüsünü açın ve Ana Kareleri Yapıştır'ı seçin.


Anahtar kareleri silme

image Animasyon panelinde (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelinde (CS6) bir veya birden fazla anahtar kare seçin ve şunlardan birini yapın:

image

Seçili anahtar kareyi sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS) ve bağlam menüsünden Anahtar Kareleri Sil'i seçin.

image

Panel menüsünden Anahtar Kareleri Sil'i seçin.


image

Elle çizilmiş animasyonlar oluşturma

Başa dön


Kare kare elde çizilmiş animasyonlar oluşturmak istediğinizde belgenize boş video katmanı ekleyin. Video katmanının üzerine boş video katmanı ekleyip boş video katmanının opaklığının ayarlanması alttaki video katmanının içeriğini görmenizi sağlar. Boş video katmanında boyayarak veya çizerek video katmanı içeriğine rotoscope uygulayabilirsiniz. Ayrıca bkz. Video katmanlarında kareleri boyama.


620

Not: Bağımsız birçok öğeye animasyon uyguluyorsanız farklı boş video katmanlarında ayrı içerik oluşturun.

1. Yeni bir belge oluşturun.

2. Boş video katmanı ekleyin

3. Katmana içeriği ekleyin veya boyayın.

image

4. (İsteğe bağlı) Animasyon panelinde (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelinde (CS6) soğan zarı modunu etkinleştirin: (Photoshop Extended CS5) Soğan zarı oluşturmayı etkinleştirmek için Soğan Zarlarını Değiştir düğmesini image tıklatın.

image

(CS6 ve Photoshop Extended CS5) Panel menüsünden Soğan Zarlarını Etkinleştir'i seçin.

5. Geçerli saat göstergesini sonraki kareye taşıma (Photoshop Extended)

6. Önceki karedeki içerikten çok az farklı konumda katmana içerik ekleyin veya boyayın.

image Katman > Video Katmanları'nı, ardından da uygun komutu seçerek boş video karesi ekleyebilir, kare çoğaltabilir veya boş video katmanından kare silebilirsiniz.

Elle çizilmiş daha fazla kare oluşturduğunuzda animasyon önizlemesini görüntülemek için geçerli saat göstergesini sürükleyebilir ya da oynatma kontrollerini kullanabilirsiniz.


image

Boş video karelerini ekleme, silme veya çoğaltma

Başa dön


Boş video karesi boş video katmanına eklenebilir veya buradan kaldırılabilir. Boş video katmanında bulunan varolan (boyanmış) kareleri de çoğaltabilirsiniz.

1. Animasyon panelinde (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelinde (CS6), boş video katmanını seçin ve ardından geçerli saat göstergesini istediğiniz kareye getirin.

2. Katman > Video Katmanları'nı ve ardından aşağıdakilerden birini seçin:

Boş Kare Ekle Geçerli sürede seçili boş video katmanına boş video karesi ekler.

Kareyi Sil Geçerli sürede seçili boş video katmanından video karesi siler.

Kareyi Çoğalt Geçerli sürede seçili boş video katmanından video karesi kopyası ekler.


image

Soğan zarı ayarlarını belirtme

Başa dön


Soğan zarı modu geçerli karede çizilen içeriği ve çevre karelerde çizilen içeriği görüntüler. Bu ek kareler, geçerli kareden ayrılmaları için belirttiğiniz opaklıkta görüntülenirler. Kontur konumları ve diğer düzenlemelerle ilgili referans noktaları verdiğinden soğan zarı modu kare kare animasyon çizimi için yararlıdır.

Soğan zarı ayarları Soğan Zarları etkin olduğunda önceki ve sonraki karelerin nasıl görüneceğini belirler. (Bkz. Animasyon paneline genel bakış.)

1. Animasyon paneli menüsünü (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelini (CS6) açın ve Soğan Zarı Ayarları'nı seçin.

2. Aşağıdakiyle ilgili seçenekleri belirtin:

soğan Zarı Sayımı Geride ve ileride kaç kare görüntüleneceğini belirtir. Metin kutularına Çerçeveler Öncesinde (gerideki kareler) ve Çerçeveler Sonrasında (ilerideki kareler) değerlerini girin.

Kare Aralığı Görüntülenen kareler arasındaki kare sayısını belirtir. Örneğin, 1 değeri bitişik kareleri, 2 değeri de iki ayrı kare olan konturları görüntüler.

Maks Opaklık Geçerli zamanın hemen öncesi ve sonrasında kareler için opaklık yüzdesini ayarlar.

Min Opaklık Soğan zarı kareler kümesinin öncesi ve sonrasında son kare için opaklık yüzdesini ayarlar.

Karışım Modu Karelerin çakıştığı alanların görünümünü ayarlar.


621


image

Soğan zarı oluşturma

A. Ardında tek kare olan geçerli kare B. Önünde ve ardında tek kare olan geçerli kare C. Önünde tek kare olan geçerli kare


image

Çok katmanlı animasyon açma

Başa dön


Önceki Photoshop sürümünde çok katmanlı Photoshop (PSD) dosyaları olarak kaydedilmiş animasyonları açabilirsiniz. Katmanlar, Animasyon panelinde (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelinde (CS6) alt katman ilk kare olacak şekilde, kendi yığma düzenlerinde yerleştirilir.

1. Dosya > Aç'ı seçin ve açılacak Photoshop dosyasını seçin.

2. Katmanlar panelinde animasyon için istediğiniz katmanları, ardından da Animasyon paneli menüsünden Katmanlardan Kareler Oluştur'u seçin.

Animasyonu düzenleyebilir, hareketli GIF olarak kaydetmek için Web ve Aygıtlar İçin Kaydet (Photoshop Extended CS5) veya Web İçin Kaydet (CS6) komutunu kullanabilir veya animasyonu QuickTime filmi olarak kaydetmek için Video Görüntüsü Oluştur komutunu kullanabilirsiniz.

Daha fazla Yardım konusu

Şekil arasını doldurmalardan animasyon oluşturma


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


622