< Önceki | İçerik | Sonraki >

Video ve animasyon önizleme


image

Kare animasyonu önizlemesi görüntüleme

Önizlemesi görüntülenecek zaman çizelgesi alanını ayarlama

Video veya zaman çizelgesi animasyonları önizlemesi görüntüleme Belgenizin video monitöründe önizlemesini görüntüleme


image

Kare animasyonu önizlemesi görüntüleme

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Animasyon panelinde (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelinde (CS6) Oynat düğmesini image tıklatın.

Başa dön

image

Animasyonu oynatmak ve duraklatmak için ara çubuğunu kullanın.

Animasyon belge penceresinde görüntülenir. Oynatma Seçenekleri iletişim kutusunda başka bir yineleme değeri belirtilmedikçe animasyon tanımsız olarak yinelenir.

2. Animasyonu durdurmak için Durdur düğmesini image tıklatın.

3. Animasyonu geri sarmak için İlk Kareyi Seçer düğmesini image tıklatın.

Not: Animasyona ve zamanlamaya ait daha kesin önizleme görmek için animasyon önizlemesini web tarayıcısında görüntüleyin. Photoshop'ta, Web ve Aygıtlar İçin Kaydet (Photoshop Extended CS5) veya Web İçin Kaydet (CS6) iletişim kutusunu açın ve Önizlemeyi Tarayıcıda Görüntüle düğmesini tıklatın. Animasyonu durdurmak veya yeniden oynatmak için tarayıcının Durdur ve Yeniden Yükle komutlarını kullanın.


image

Önizlemesi görüntülenecek zaman çizelgesi alanını ayarlama

Başa dön


1. Dışa aktarmak veya önizlemesini görüntülemek istediğiniz zaman çizelgesi süresini ayarlamak için, Animasyon panelinde (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelinde (CS6) şunlardan birini yapın:

image

Çalışma alanı çubuğunun uçlarından birini sürükleyin.


image

Çalışma alanının ucunu sürükleme (Photoshop Extended CS5)


image

Çalışma alanı çubuğunu önizlemesini görüntülemek istediğiniz bölümün üstüne sürükleyin.

image

(Photoshop Extended CS5) Geçerli saat göstergesini istediğiniz zamana veya kareye taşıyın. Panel menüsünden Çalışma Alanı Başlangıcını Ayarla veya Çalışma Alanı Bitişini Ayarla'yı seçin.

image

(CS6) Geçerli saat göstergesini istediğiniz zamana veya kareye taşıyın. Panel menüsünden, Çalışma Alanı > Oynatma Kafasında Başlangıcı Ayarla veya Çalışma Alanı > Oynatma Kafasında Bitişi Ayarla seçeneğini belirleyin.

2. (Photoshop Extended CS5'te isteğe bağlı) Çalışma alanında olmayan zaman çizelgesi parçalarını kaldırmak için panel menüsünden Belge Süresini Çalışma Alanı Boyutunda Kes'i seçin.


image

Video veya zaman çizelgesi animasyonları önizlemesi görüntüleme

Başa dön


Video veya animasyonunuzun önizlemesi belge penceresinde görüntülenebilir. Photoshop, düzenleme oturumunuz sırasında video veya animasyonun önizlemesini görüntülemek için RAM kullanır. Önizleme karelerini oynattığınızda veya sürüklediğinizde gelecek sefer oynatıldıklarında hızlı kayıttan oynatma için otomatik olarak önbelleğe alınırlar. Önbelleğe alınmış kareler, Animasyon panelinin (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelinin (CS6) çalışma alanındaki yeşil çubuk ile gösterilir. Önbelleğe alınan kare sayısı Photoshop için kullanılabilir RAM miktarına bağlıdır.


Video veya zaman çizelgesi animasyonu önizlemesi görüntüleme


609

image Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Zaman çizelgesinde geçerli zaman göstergesini sürükleyin.

image

Animasyon panelinin (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelinin (CS6) altındaki oynatma düğmelerini kullanın.

image

Kayıttan oynatmayı oynatmak ve durdurmak için ara çubuğuna basın.

image Web için oluşturulan animasyona ait daha kesin önizleme görmek için animasyon önizlemesini web tarayıcısında görüntüleyin. Animasyonu durdurmak veya yeniden oynatmak için tarayıcının Durdur ve Yeniden Yükle komutlarını kullanın. Web ve Aygıtlar İçin Kaydet (Photoshop Extended CS5) veya Web İçin Kaydet (CS6) iletişim kutusunu açın ve Önizlemeyi Tarayıcıda Görüntüle düğmesini tıklatın.


Video katmanları için sesi önizleme

Video katmanları için ses önizlemeyi etkinleştirdiğinizde, Photoshop bu sesi QuickTime Filmi formatında dışa aktarılan dosyalara ekler. (Bkz. Video dosyalarını veya görüntü sıralarını dışa aktarma.)

Animasyon panelinde (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi panelinde (CS6) şunlardan birini yapın:

image

Belirli bir video katmanı için ses önizlemeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için o katmanın hoparlör simgesini image tıklatın.

image

Tüm belge için ses izlemeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, panelin alt kısmındaki oynatma düğmelerinin sağındaki hoparlör simgesini tıklatın.


Kare atlamayı etkinleştirme

Photoshop önbelleğe alınmamış kareleri gerçek zamanlı oynatma elde etmek için atlayabilir.

image Animasyon paneli (Photoshop Extended CS5) veya Zaman Çizelgesi paneli (CS6) zaman çizelgesi animasyon modundayken, panel menüsünden Kare Atlamaya İzin Ver seçeneğini belirleyin.


image

Belgenizin video monitöründe önizlemesini görüntüleme

Başa dön


Video Önizlemesi eklentisi, video monitörü gibi bir görüntüleme aygıtındaki FireWire (IEEE 1394) aracılığıyla animasyon zaman çizelgesinde (ya da Photoshop'ta açık herhangi bir görüntü) belirtilen geçerli karenin önizlemesini görüntülemenizi sağlar. Görüntülerin düzgün görüntülenmesi için boyut oranını da ayarlayabilirsiniz.

Not: 64 bit işletim sistemlerinde Video Önizleme eklentisine erişebilmek için Photoshop'un 32 bit sürümünü kullanmanız gerekir.

Video Önizlemesi eklentisi RGB, gri tonlama ve dizine alınmış görüntüleri destekler. (Eklenti 16 bpc görüntüleri 8 bpc görüntülere dönüştürür.) Video Önizlemesi eklentisi alfa kanalları desteklemez. Saydamlık siyah görüntülenir.

Not: Video Önizlemesi eklentisi görüntüleme aygıtını kilitlemez. Photoshop bilgisayarınızın arka planında olduğunda ve başka bir uygulama önplana taşındığında önizleme kapanır ve aygıt kilidi açılır; böylece diğer uygulamalar önizleme amacıyla bunu kullanabilir.

1. FireWire (IEEE 1394) aracılığıyla bilgisayarınıza video monitörü gibi bir görüntüleme aygıtı bağlayın).

2. Photoshop'ta açık belgeyle aşağıdakilerden birini yapın:

image

Aygıtta belgenizin görüntülenmesi için çıkış seçeneklerini ayarlamak istemiyorsanız Dosya > Dışa Aktar > Aygıta Video Önizlemesini Gönder'i seçin. Bu yordamdaki diğer adımları atlayabilirsiniz.

image

Aygıtta belgeyi görüntülemeden önce çıkış seçeneklerini ayarlamak için Dosya > Dışa Aktar > Video Önizlemesi'ni seçin.

Video Önizlemesi iletişim kutusu açılır. Belgenizin piksel boyut oranı görüntüleme aygıtının boyut oranı ayarlarıyla eşleşmiyorsa bir uyarır görürsünüz.

Not: Aygıta Video Önizlemesini Gönder komutu Video Önizlemesi iletişim kutusundaki önceki ayarları kullanır.

3. Aygıt Ayarları altında görüntüyü gösterebilecek aygıtla ilgili seçenekleri belirtin:

image

(Mac OS) Çıktı modunu belirtmek için NTSC veya PAL seçeneğini belirleyin. Çıktı modu ve aygıt eşleşmiyorsa (örneğin, çıktı modu için NTSC belirtildiyse ve PAL modunda aygıta bağlıysa) önizlemede siyah yamalar görüntülenir.

image

Görüntüleme aygıtının boyut oranını belirtmek için Boyut Oranı menüsünden Standart (4:3) veya Geniş Ekran'ı (16:9) seçin.

Not: Boyut Oranı ayarı hangi yerleştirme seçeneklerinin kullanılabilir olduğunu saptar.

4. Görüntü Seçenekleri altında, görüntünün görüntüleme aygıtında nasıl görüntüleneceğini saptamak için bir yerleştirme seçeneği belirler.

Orta Görüntünün merkezini ekranın merkezine yerleştirirken video önizleme aygıtının görüntü kenarlarının dışında kalan bölümlerini kırpar.

Posta Kutusu Görüntünün merkezi ekranın merkezinde ve görüntünün sol ve sağ kenarlarında gri şerit olarak 4:3 görüntüyü 16:9 görüntü olarak gösterir. Bu seçenek yalnızca, aygıt boyut oranını Geniş Ekran (16:9) seçerseniz kullanılabilir.

4:3 boyutuna kırp Görüntünün merkezi ekranın merkezinde, video görüntüleme aygıtının görüntü kenarlarının dışında kalan karenin sol ve sağ kenarlarında kırpılmanın neden olduğu deformasyon olmadan 16:9 görüntüyü 4:3 görüntü olarak gösterir. Bu seçenek yalnızca, aygıt boyut oranını Standart (4:3) seçerseniz kullanılabilir.

Mektup Kutusu 16:9 görüntüyü 4:3 ekrana uymak üzere ölçeklendirir. 16:9 görüntü ve 4:3 ekran arasındaki boyut oranı farkı nedeniyle görüntünün altında ve üstünde gri şeritler görüntülenir. Böylece ekran boyut oranı görüntü kırpılmadan veya deforme olmadan korunur. Bu seçenek yalnızca, aygıt boyut oranını Standart (4:3) seçerseniz kullanılabilir.


610

14:9/Posta kutusu boyutuna kırp Görüntünün altında ve üstünde (4:3 ekranda görüntülendiğinde) ya da solunda ve sağında (16:9 ekranda görüntülendiğinde) siyah şeritlerle kırpılmış 14:9 boyut oranında geniş ekran görüntü gösterir. Böylece ekran boyut oranı görüntü deforme olmadan korunur.

5. Belge piksellerinin aygıt ekranına ölçeklendirilip ölçeklendirilmediğini kontrol etmek için Görüntü Boyutu menüsünden bir seçenek belirleyin:

Ölçeklendirme Görüntüye dikey olmayan ölçeklendirme uygular. Görüntü yüksekliği video ekranından fazlaysa görüntü kırpılır.

Çerçeveye Sığacak Biçimde Ölçekle Görüntü yüksekliği ve genişliğini video karesine sığacak biçimde büyütür veya küçültür. Bu seçenekle 16:9 görüntü 4:3 ekranda mektup kutusu olarak, 4:3 görüntü de 16:9 ekranda posta kutusu olarak görüntülenir.

6. Belgenin (kare dışı) piksel boyut oranını kullanarak görüntüyü göstermek için Piksel Boyut Oranını Önizlemeye Uygula onay kutusunu seçin. Görüntünün bilgisayar (kare piksel) monitörünüzde olduğu gibi görüntülenmesi için bu seçeneğin seçimini kaldırın.

Varsayılan olarak, Piksel Boyut Oranını Önizlemeye Uygula onay kutusu görüntünün boyut oranını korumak için seçilidir. Genel olarak, belgeye ait piksel boyut oranı kare olarak varsayılırsa ve görüntünün bilgisayar (kare piksel) monitöründe olduğu gibi görüntülenmesini isterseniz bu seçeneğin seçimini kaldırın.

7. Belgeyi aygıt ekranına dışa aktarmak için Tamam'ı tıklatın. Daha fazla Yardım konusu

image Web tarayıcısında en iyileştirilmiş görüntülerin önizlemesine bakma


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


611