< Önceki | İçerik | Sonraki >

Metin oluşturma


image

Tür katmanları hakkında Yazı girme

Nokta yazısı girme Paragraf yazısı girme

Lorem-ipsum yer tutucunu metnini yapıştırma (CS6)

Yazı sınırlama kutusunu yeniden boyutlandırma veya dönüştürme Nokta yazısıyla paragraf yazısı arasında dönüştürme yapma

Not: Ayrıntılı talimatlar için aşağıdaki bağlantıları tıklatın. Soru sormak, özellik istemek veya sorunları bildirmek için feedback.photoshop.com adresini ziyaret edin.

Adobe Photoshop uygulamasında Metin, vektör tabanlı metin ana hatlarından, yani bir yazı tipindeki harfleri, sayıları ve sembolleri tanımlayan matematiksel şekillerden oluşur. Birçok yazı tipi birden çok formattadır; en sık kullanılan formatlar Type 1 (PostScript fontları da denir), TrueType, OpenType, New CID ve korumasız CID (sadece Japonca) formatlarıdır.

Photoshop uygulaması, vektör tabanlı yazı anahatlarını korur ve yazıyı ölçeklendirdiğinizde ve yeniden boyutlandırdığınızda, PDF veya EPS dosyası kaydettiğinizde veya görüntüyü PostScript yazıcıda yazdırdığınızda bunları kullanır. Dolayısıyla, yazıdaki hatların kenarları düzgün ve çözünürlükten bağımsız olur.

image Photoshop veya Photoshop Elements'ın daha eski sürümlerinde oluşturulmuş bitmap metin katmanlarını içe aktarırsanız, vektör türüne dönüştürmek için Metin > Tüm Metin Katmanlarını Güncelle öğesini seçin. (CS5'te bu komut Katman > Yazım menüsünde bulunur.)


image

Adobe'nin önerdikleri Paylaşmak istediğiniz bir eğitim mi var?Type 101 (Yazım 101)

Andy Anderson

image

Photoshop, esas olarak bir görüntü düzenleme uygulamasıdır ancak metin de kullanır. Infinite Skills yazarı Andy Anderson, size metni yaratıcı şekilde kullanmanın temellerini gösterecektir.


image

Tür katmanları hakkında

Başa dön


Önemli: Çok Kanal, Bitmap veya Dizinlenmiş Renk modundaki görüntüler için yazı katmanları oluşturulmaz, çünkü bu modlarda katman desteği yoktur. Bu modlarda yazı, rasterleştirilmiş metin olarak arka planda görüntülenir.

Metin oluşturduğunuzda, Katmanlar paneline yeni bir metin katmanı eklenir. Yazı katmanı oluşturduktan sonra, yazıyı düzenleyip katman komutları ekleyebilirsiniz.

Ancak, rasterleştirme gerektiren bir yazı katmanı üzerinde değişiklik yaptığınızda, Photoshop uygulaması vektör tabanlı yazı anahatlarını piksellere dönüştürür. Rasterleştirilen yazı vektör anahatlarını kaybeder ve yazı olarak düzenlenemez hale gelir. Bkz. Metin düzenleme.

image

Yazı katmanında şu değişiklikleri yaptığınızda yazının düzenlenebilme özelliği kaybolmaz: Yazının yönlendirmesini değiştirdiğinizde.

image

Kenar yumuşatma uyguladığınızda.

image

image

Nokta yazısıyla paragraf yazısı arasında dönüştürme yaptığınızda. Yazıdan çalışma yolu oluşturduğunuzda.

image

image

Perspektif ve Deforme Et dışında Düzen menüsündeki dönüştürme komutlarını uyguladığınızda. Not: Yazı katmanının bir bölümünü dönüştürmek için önce yazı katmanını rasterleştirmeniz gerekir. Katman stillerini kullandığınızda.

image

Doldurma kısayolları kullandığınızda (bkz. Boyama tuşları).

image

Çeşitli şekillere uyması için yazıyı çarpıttığınızda.


image588

Yazı girme

Başa dön


Yazım oluşturmanın üç yolu vardır: noktada, paragrafta ve yolda.

image

Nokta yazısı, görüntüde tıklattığınız yerden başlayan yatay veya dikey bir metin satırıdır. Bir noktadan başlayarak metin girmek, görüntünüze birkaç sözcük eklemek için yararlı bir yoldur.

image

Paragraf yazısı, yatay veya dikey olarak karakterlerin akışını denetlemek için sınırlar kullanır. Bu şekilde metin girmek, sözgelimi broşürlerde, bir veya birden çok paragraf oluşturmak istediğinizde yararlıdır.


image

Nokta yazısı olarak (üstte) ve sınırlama kutusu içinde (altta) girilmiş yazı


image

Yolda yazı açık veya kapalı bir yolun kenarı boyunca akar. Metni yatay olarak girdiğinizde karakterler, satır taban çizgisine dikey olan yol üzerinde görüntülenir. Metni dikey olarak girdiğinizde karakterler, satır taban çizgisine paralel olan yol üzerinde görüntülenir. Her iki durumda da metin, noktaların yola eklendiği yönde akar.

Paragraf sınırlarına veya yolun uzunluğuna sığabilecekten fazla metin girerseniz, sınırlayıcı kutunun köşesindeki tutamacın veya yolun sonundaki bağlantı noktasının yerine, artı sembolü (+) içeren küçük bir kutu veya daire belirir.

Görüntü bir yazı aracıyla tıklatıldığında, yazı aracı düzenleme moduna girer. Araç düzenleme modunda olduğunda, karakterler girebilir ve düzenleyebilir, ayrıca çeşitli menülerdeki başka bazı komutları da uygulayabilirsiniz; ancak, bazı işlemler, önce yazı katmanındaki değişiklikleri kesinleştirmenizi gerektirir. Bir yazı aracının düzenleme modunda olup olmadığını saptamak için, seçenekler çubuğuna bakın: Kesinleştir düğmesini image ve İptal düğmesini image görüyorsanız, yazı aracı düzenleme modundadır.


image

Nokta yazısı girme

Başa dön


Nokta yazısı girdiğinizde, her yazı satırı birbirinden bağımsızdır; siz düzenledikçe satır genişler ve daralır, ama sonraki satıra atlamaz. Girdiğiniz yazı, yeni yazı katmanında görüntülenir.

1. Yatay Yazı aracını image veya Dikey Yazı aracını image seçin.

2. Yazı için ekleme noktası oluşturmak üzere görüntüyü tıklatın. I şeklindeki işaretçinin üzerindeki küçük çizgi, yazının satır taban çizgisini (yazının üzerine oturduğu hayali çizgiyi) gösterir. Dikey yazıda, satır taban çizgisi, karakterlerin merkez eksenini gösterir.

3. Seçenekler çubuğunda, Karakter panelinde veya Paragraf panelinde ek yazı seçeneklerini belirleyin.

4. Karakterleri girin. Yeni satır başlatmak için, Enter tuşuna (Windows) veya Return tuşuna (Mac OS) basın.

Not: Nokta yazıyı düzenleme modundayken de dönüştürebilirsiniz. Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutun. Yazının çevresinde bir sınırlama kutusu belirir. Bir tutamağından tutarak yazıyı ölçekleyebilir veya eğriltebilirsiniz. Ayrıca, sınırlama kutusunu döndürebilirsiniz.

image

5. Yazıyı girmeniz veya düzenlemeniz bittiğinde, aşağıdakilerden birini yapın: Seçenekler çubuğundaki Kesinleştir düğmesini image tıklatın.

image

Sayısal tuş takımındaki Enter tuşuna basın.

image

Ctrl+Enter (Windows) veya Command+Return (Mac OS) tuşlarına basın.

image

Araç kutusundan herhangi bir araç seçin; Katmanlar, Kanallar, Yollar, Eylemler, Geçmiş veya Stiller panelini tıklatın; veya kullanılabilir herhangi bir menü komutunu seçin.


image

Paragraf yazısı girme

Başa dön


Paragraf yazısı girdiğinizde, yazının satırları, sınırlama kutusunun boyutlarına sığacak şekilde alt satıra sarılır. Birden çok paragraf girebilir ve bir paragraf bloklama seçeneği belirleyebilirsiniz.

Sınırlama kutusunu yeniden boyutlandırarak, yazının ayarlanan dikdörtgen içinde yeniden akıtılmasını sağlayabilirsiniz. Sınırlama kutusunu yazıyı girdiğiniz sırada da yazı katmanını oluşturduktan sonra da ayarlayabilirsiniz. Sınırlama kutusunu ayrıca, yazıyı döndürmek, ölçeklendirmek ve


589

eğriltmek için de kullanabilirsiniz.

1. Yatay Yazı aracını image veya Dikey Yazı aracını image seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Yazı için sınırlama kutusu tanımlamak üzere çapraz olarak sürükleyin.

image

Paragraf Metin Boyutu iletişim kutusunu görüntülemek için, tıklatırken veya sürüklerken Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun. Genişlik ve Yükseklik değerlerini girip Tamam'ı tıklatın.

3. Seçenekler çubuğunda, Karakter panelinde, Paragraf panelinde veya Katman > Yazı alt menüsünde ek yazı seçeneklerini belirleyin.

image

4. Karakterleri girin. Yeni paragraf başlatmak için, Enter tuşuna (Windows) veya Return tuşuna (Mac OS) basın. Sınırlama kutusuna sağabilecekten fazla metin girerseniz, sınırlama kutusunda taşma simgesi belirir.

5. İstiyorsanız, sınırlama kutusunu yeniden boyutlandırın, döndürün veya eğriltin.

image

6. Aşağıdakilerden birini yaparak yazı katmanını kesinleştirin: Seçenekler çubuğundaki Kesinleştir düğmesini image tıklatın.

image

Sayısal tuş takımındaki Enter tuşuna basın.

image

Ctrl+Enter (Windows) veya Command+Return (Mac OS) tuşlarına basın.

image

Araç kutusundan herhangi bir araç seçin; Katmanlar, Kanallar, Yollar, Eylemler, Geçmiş veya Stiller panelini tıklatın; veya kullanılabilir herhangi bir menü komutunu seçin.

Girdiğiniz yazı, yeni yazı katmanında görüntülenir.


image

Lorem-ipsum yer tutucunu metnini yapıştırma (CS6)

Lorem-ipsum yer tutucu metni, bir metin bloğunu mizanpaj amaçlarıyla hızlı bir şekilde doldurmanıza olanak sağlar.

1. Bir yazım aracı seçin ve imleci varolan metin satırına veya kutusuna eklemek için tıklatın.

2. Yazım > Lorem Ipsum Yapıştır seçeneğini belirleyin.


Yazı sınırlama kutusunu yeniden boyutlandırma veya dönüştürme

Başa dön


image

Başa dön

image

Paragraf yazısının sınırlama kutusu tutamaçlarını görüntüleyin. Yazı aracı image etkinken, Katmanlar panelinde yazı katmanını seçin ve görüntüdeki yazı akışını tıklatın.

Not: Nokta yazıyı düzenleme modundayken dönüştürebilirsiniz. Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutun; yazının çevresinde bir sınırlama kutusu belirir.

image

Sınırlama kutusunu yeniden boyutlandırmak için, işaretçiyi bir tutamaç üzerine getirin; işaretçi çift başlı ok image haline geldiğinde sürükleyin. Sınırlama kutusunun oranlarını korumak için, sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun.

image

Sınırlama kutusunu döndürmek için, işaretçiyi sınırlama kenarlığının dışına getirin; işaretçi çift başlı eğri ok image haline geldiğinde sürükleyin. Sürüklerken Shift tuşunu basılı tutarsanız, döndürme işlemi 15° artış aralıklarıyla gerçekleştirilir. Dönüş merkezini değiştirmek için, merkez noktayı Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutarak yeni bir konuma sürükleyin. Merkez nokta, sınırlama kutusunun dışında olabilir.

image

Sınırlama kutusunu eğriltmek için, orta tutamaçlardan birini Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutarak sürükleyin. İşaretçi ok başı image haline gelir.


image

Sınırlama kutusunu kullanarak yazıyı eğriltme


image

Sınırlama kutusunu yeniden boyutlandırırken yazıyı ölçeklendirmek için, köşe tutamaçlarından birini Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutarak sürükleyin.

image

Sınırlama kutusunu merkez noktadan başlayarak yeniden boyutlandırmak için, köşe tutamaçlarından birini Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak sürükleyin.


image


590

Nokta yazısıyla paragraf yazısı arasında dönüştürme yapma

Başa dön


Karakterlerin sınırlama kutusu içindeki akışını ayarlamak için nokta yazısını paragraf yazısına dönüştürebilirsiniz. Ya da metnin her satırını bağımsız olarak akıtmak için paragraf yazısını nokta yazısına dönüştürebilirsiniz. Paragraf yazısından nokta yazısına dönüştürme yaparken, yazının (son satır dışında) her satırının sonuna birer satırbaşı karakteri eklenir.

1. Katmanlar panelinde bulunan yazı katmanını seçin.

2. Yazım > Nokta Metnine Dönüştür'ü veya Yazım > Paragraf Metnine Dönüştür'ü seçin. (CS5'te bu komutlar Katman > Yazım menüsünde bulunur.)

Not: Paragraf yazısını nokta yazısına dönüştürdüğünüzde, sınırlama kutusunun dışına taşan tüm karakterler silinir. Metnin bazı kısımlarını kaybetmemek için, dönüştürmeden önce, sınırlama kutusunu metnin tamamı sığacak şekilde ayarlayın.


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


591