< Önceki | İçerik | Sonraki >

Yazı efektleri oluşturma


image

Yol boyunca veya yol içinde metin oluşturma Yazıyı çarpıtma ve düzeltme

Yazıdan çalışma yolu oluşturma Yazıyı şekillere dönüştürme Yazı seçim kenarlığı oluşturma Metne alt gölge ekleme

Yazıyı bir görüntüyle doldurma

Görünümünü değiştirmek için yazı üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, yazıyı çarpıtabilir, şekillere dönüştürebilir veya yazıya alt gölge ekleyebilirsiniz. Yazı efektleri oluşturmanın en kolay yollarından bire, Photoshop uygulamasıyla birlikte gelen Metin Efektleri eylemlerini bir yazı katmanı üzerinde çalıştırmaktır. Bu efektlere, Eylemler paneli menüsünden Metin Efektleri'ni seçerek erişebilirsiniz.


image

Yol boyunca veya yol içinde metin oluşturma


image

Adobe'nin önerdikleri Paylaşmak istediğiniz bir eğitim mi var?

Başa dönimage

Video eğitimi: Create type on a path (Yolda yazım oluşturma)

Infinite Skills - Andy Anderson

Çeşitli yaklaşımlara görsel bir genel bakış.


image

Kitap alıntısı: Create type on a path (Yolda yazım oluşturma)

Adobe Photoshop Classroom in a Book (Bir Kitapta Adobe Photoshop Sınıfı)

İşlemi adım adım gözden geçirin.


Kalem veya şekil aracıyla oluşturulmuş bir çalışma yolunun kenarı boyunca akan bir metin girebilirsiniz. Bir yolu izleyen yazı girdiğinizde yazı, bağlantı noktalarının yola eklendiği yönde akar. Yol üzerine yatay yazı girildiğinde harfler satır taban çizgisine dikey durur. Yol üzerine dikey yazı girildiğinde metin yönlendirmesi satır taban çizgisine paralel olur.

Kapalı bir yolun da içine metin girebilirsiniz. Ancak bu durumda metin her zaman yatay konumlandırılır ve yol sınırına ulaştığı zamanlarda satır sonları oluşur.

image Bir yolu taşırken ya da şeklini değiştirirken, bağlı olan metinler yeni yol konumuna veya şekline uyar.


image

Açık bir yol üzerindeki yatay ve dikey metin.


image

Bir şekil aracıyla oluşturulan kapalı yol üzerindeki yatay ve dikey yol


584

Yol üzerine yazı girme

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Yatay Yazı aracını image veya Dikey Yazı aracını image seçin.

image

Yatay Yazı Maskesi aracını image veya Dikey Yazı Maskesi aracını image seçin.

2. İşaretçiyi, yazı aracının satır taban çizgisi göstergesi image yol üzerinde olacak şekilde konumlandırın ve tıklatın. Tıklattığınızda, yol üzerinde bir ekleme noktası belirir.

image

Yazı aracının satır taban çizgisi göstergesi (solda) ve satır taban çizgisi bir yol üzerinde duran Yazı aracı (sağda)


3. Yazıyı girin. Yatay yazı, satır taban çizgisine dik olarak yolu izler. Dikey yazı, satır taban çizgisine paralel olarak yolu izler.

image Yol üzerindeki yazının dikey hizalaması üzerinde daha fazla denetim olanağı için, Karakter panelindeki Satır Taban Çizgisi Kayması seçeneğini kullanın. Örneğin, yazıyı alçaltmak için, Satır Taban Çizgisi Kayması metin kutusuna negatif bir değer girin.


Yol boyunca metnin yerini değiştirme veya metni çevirme

image

image

Doğrudan Seçim aracını image veya Yol Seçimi aracını image seçin ve yazının üzerine getirin. İşaretçi oklu bir I image şeklini alır. Metni taşımak için, yazıyı tıklatıp yol üzerinde sürükleyin. Yolun üzerinden geçecek şekilde sürüklememeye dikkat edin.

image

Yazıyı yolun öteki tarafına çevirmek için, yazıyı tıklatıp dikine sürükleyerek yolun üzerinden geçirin.


image

Yol üzerindeki yazıyı taşımak veya çevirmek için Doğrudan Seçim aracını veya Yol Seçimi aracını kullanma.

image Yazıyı, yönünü değiştirmeksizin yol üzerinde taşımak için, Karakter panelindeki Satır Çizgisi Kaydırması seçeneğini kullanın. Örneğin, bir dairenin üst kısmı boyunca soldan sağa doğru akan bir yazı oluşturduysanız, Satır Taban Çizgisi Kayması seçeneğine negatif bir sayı girerek, yazının aşağı düşerek dairenin üst kısmının içinden akmasını sağlayabilirsiniz.


Kapalı bir yolun içine metin girme

1. Yatay Yazım aracını image seçin.

2. İşaretçiyi yolun içine getirin.

3. Yazım Aracı çizgili parantez image ile çevrili olduğu zaman, metin girmek için tıklatın.


Yazılı bir yolu taşıma

image

Yol Seçimi aracını image veya Taşıma aracını image seçin, sonra yolu tıklatıp yeni konumuna sürükleyin. Yol Seçimi aracını kullanırsanız, işaretçinin oklu I image şeklini almamasına dikkat edin, yoksa yazıyı yol üzerinde taşırsınız.


Yazılı bir yolun şeklini değiştirme

1. Doğrudan Seçim aracını image seçin.

2. Yoldaki bir bağlantı noktasını tıklatın ve tutamakları kullanarak yolun şeklini değiştirin.


image

Yazıyı çarpıtma ve düzeltme

Başa dön


Özel bir yazı efekti oluşturmak için yazıyı çarpıtabilirsiniz. Örneğin, yazıyı çarpıtarak yay veya dalga şekline getirebilirsiniz. Seçtiğiniz çarpıtma stili, yazı katmanının bir niteliğidir; çarpıtmanın genel şeklini değiştirmek üzere istediğiniz zaman katmanın çarpıtma stilini değiştirebilirsiniz. Çarpıtma seçenekleri size, çarpıtma efektinin yönlendirmesi ve perspektifi üzerinde kesin denetim olanağı verir.


585

Not: Sahte Kalın formatındaki veya anahat verisi içermeyen fontların (sözgelimi bitmap fontlarının) kullanıldığı yazı katmanlarını çarpıtamazsınız.


image

Balık stilinde çarpıtılmış yazı örneği.


Yazıyı çarpıtma

1. Bir yazı katmanı seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Bir yazı aracı seçin ve seçenekler çubuğundaki Çarpıt düğmesini image tıklatın.

image

Yazım > Metni Çarpıt (CS6) veya Katman > Yazım > Metni Çarpıt (CS5) seçeneğini belirleyin.

Not: Yazı katmanındaki metni çarpıtmak için Çarpıt komutunu kullanabilirsiniz. Düzen > Yolu Dönüştür > Çarpıt'ı seçin.

3. Stil açılır menüsünden bir çarpıtma stili seçin.

4. Çarpıtma efektinin yönlendirmesini seçin: Yatay veya Dikey.

image

5. İsterseniz, diğer çarpıtma seçeneklerinin değerlerini belirleyin: Katmana uygulanacak çarpıtma miktarını belirlemek için Eğ

image

Çarpıtmaya perspektif uygulamak için Yatay Deformasyon veya Dikey Deformasyon


Yazının çarpıklığını düzeltme

1. Çarpıtma uygulanmış bir yazı katmanı seçin.

2. Bir yazı aracı seçin ve seçenekler çubuğundaki Çarpıt düğmesini image tıklatın veya Katman > Yazı > Metni Çarpıt'ı seçin.

3. Stil açılır menüsünden Yok'u seçin ve Tamam'ı tıklatın.


image

Yazıdan çalışma yolu oluşturma

Başa dön


Yazı karakterlerini çalışma yoluna çevirip bu karakterler üzerinde vektör şekli olarak çalışabilirsiniz. İş yolu, Yollar panelinde görüntülenen geçici bir yoldur ve bir şeklin anahatlarını tanımlar. Bir yazı katmanından çalışma yolu oluşturduktan sonra, herhangi başka bir yol gibi kaydedebilir ve üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Yoldaki karakterleri metin olarak düzenleyemezsiniz; ancak, orijinal yazı katmanı olduğu gibi kalır ve düzenlenebilir.

image Bir yazım katmanı seçin ve Yazım > Çalışma Yolu Oluştur (CS6) veya Katman > Yazım > Çalışma Yolu Oluştur (CS5) seçeneğini belirleyin.

Not: Anahat verileri içermeyen fontlardan (sözgelimi bitmap fontlarından) çalışma yolu oluşturamazsınız.


image

Yazıyı şekillere dönüştürme

Başa dön


Yazıyı şekillere dönüştürdüğünüzde, yazı katmanının yerini vektör maskeli bir katman alır. Vektör maskesini düzenleyebilir ve katmana stil uygulayabilirsiniz; ancak, katmandaki karakterleri metin olarak düzenleyemezsiniz.

image Bir yazım katmanı seçin ve Yazım > Şekle Dönüştür (CS6) veya Katman > Yazım > Şekle Dönüştür (CS5) seçeneğini belirleyin.

Not: Anahat verileri içermeyen fontlardan (sözgelimi bitmap fontlarından) şekiller oluşturamazsınız.


image

Yazı seçim kenarlığı oluşturma

Başa dön


Yatay Yazı Maske Aracı veya Dikey Yazı Maske aracı kullandığınızda, yazının şeklinde bir seçim oluşturursunuz. Yazı seçimleri etkin katmanda görüntülenir ve diğer seçimler gibi taşınabilir, kopyalanabilir, doldurulabilir, veya konturlanabilir.

1. Seçimin görüntülenmesini istediğiniz katmanı seçin. En iyi sonucu almak için, yazı seçim kenarlığını bir yazı katmanında değil normal bir görüntü katmanında oluşturun. Yazı seçim kenarlığını doldurmak veya konturlamak istiyorsanız, seçim kenarlığını yeni, boş bir katmanda oluşturun.

2. Yatay Yazı Maskesi aracını image veya Dikey Yazı Maskesi aracını image seçin.

3. Ek yazı seçeneklerini belirleyin ve bir noktadan başlayarak veya bir sınırlama kutusuna yazıyı girin.


586

Siz yazıyı girerken, etkin katmanın üzerinde kırmızı bir maske belirir. Kesinleştir düğmesini image tıklattıktan sonra yazı seçim kenarlığı, etkin katmandaki görüntüde belirir.


image

Metne alt gölge ekleme

Başa dön


Bir görüntü içindeki metne derinlik vermek için alt gölge ekleme.

1. Katmanlar panelinde, alt gölge eklemek istediğiniz metni içeren katmanı seçin.

2. Katmanlar panelinin alt kısmındaki Katman Stili düğmesini image tıklatın ve çıkan listeden Alt Gölge'yi seçin.

3. Mümkünse, Katman Stili iletişim kutusunu, katmanı ve alt gölgeyi görebileceğiniz bir yere getirin.

4. Ayarları istediğiniz şekilde yapın. Gölgenin altındaki katmanlarla karışma şekli, opaklığı (altındaki katmanları ne kadar gösterdiği), ışığın açısı ve metinden veya nesneden mesafesi gibi çeşitli özelliklerini değiştirebilirsiniz.

5. Alt gölge istediğiniz gibi olduğunda Tamam'ı tıklatın.

image Başka bir katmanda aynı alt gölge ayarlarını kullanmak için, Katmanlar panelinde Alt Gölge katmanını diğer katmana Alt tuşunu basılı tutarak sürükleyin. Fare düğmesini bıraktığınızda Photoshop, alt gölge niteliklerini katmana uygular.


image

Yazıyı bir görüntüyle doldurma

Başa dön


Katmanlar panelinde metin katmanının üstünde yer alan bir görüntü katmanına kırpma maskesi uygulayarak, metni bir görüntüyle doldurabilirsiniz.

1. Metnin içinde kullanmak istediğiniz görüntüyü içeren dosyayı açın.

2. Araç kutusunda Yatay Yazı aracını image veya Dikey Yazı aracını image seçin.

3. Karakter panelini öne getirmek için Karakter sekmesini tıklatın veya panel açık değilse Pencere > Karakter'i seçin.

4. Karakter panelinde, metnin fontunu ve diğer yazı niteliklerini seçin. Büyük ve kalın harfler en iyi sonucu verir.

5. Tıklatarak ekleme noktasını belge penceresine yerleştirin ve istediğiniz metni yazın. Metin istediğiniz gibi olduğunda, Ctrl+Enter (Windows) veya Command+Return (Mac OS) tuşlarına basın.

6. Katmanlar panelini öne getirmek için Katmanlar sekmesini tıklatın veya panel açık değilse Pencere > Katmanlar'ı seçin.

7. (İsteğe Bağlı) görüntü katmanı arka plan katmanıysa, arka plan katmanından normal katmana dönüştürmek için katmanlar panelinde Görüntü katmanını çift tıklatın.

Not: Arka plan katmanları kilitlidir ve Katmanlar panelinde yerini değiştirmenizi engeller. Kilidini açmak için arka plan katmanlarını normal katmana dönüştürmeniz gerekir.

8. (İsteğe bağlı) Yeni Katman iletişim kutusunda katmanı yeniden adlandırabilirsiniz. İletişim kutusunu kapatmak ve görüntü katmanını dönüştürmek için Tamam'ı tıklatın.

9. Katmanlar panelinde görüntü katmanını sürükleyip metin katmanının hemen üstüne getirin.

10. Görüntü katmanı seçili durumdayken Katman > Kırpma Maskesi Oluştur'u seçin. Görüntü metnin içinde görüntülenir.

11. Taşıma aracını image seçin ve metin içindeki yerleşimini ayarlamak için görüntüyü sürükleyin.

image Görüntü yerine metni taşımak için, Katmanlar panelinde metin katmanını seçin ve Taşıma aracını kullanarak metni taşıyın.

Daha fazla Yardım konusu

Yol parçaları, bileşenleri ve noktaları


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


587