< Önceki | İçerik | Sonraki >

Seçimleri, katmanları ve yolları doldurma ve konturlama


image

Boya Kovası aracıyla doldurma

Bir seçimi veya katmanı renkle doldurma İçerik duyarlı, desen veya geçmiş dolguları Çalışma tuvalini doldurma

Seçimi veya katmanı renkle konturlama Daire veya kare çizme

Seçimin, yolun veya katmanın içini renk veya desenle doldurabilirsiniz. Seçimi veya yolu çevrelemek için renk de ekleyebilirsiniz, buna konturlama denir.


image

Boya Kovası aracıyla doldurma

Başa dön


Boya Kovası aracı, tıklattığınız piksellerle renk değeri açısından benzer olan bitişik pikselleri doldurur.

Not: Boya Kovası aracı, Bitmap modundaki görüntülerle kullanılamaz.

1. Ön plan rengi seçin. (Bkz. Araç kutusunda renk seçme.)

2. Boya Kovası aracını image seçin.

Not: Boya Kovası aracı araç çubuğundaki Degrade aracı ile birlikte gruplanmıştır. Boya Kovası aracını bulamıyorsanız, araca erişmek için Degrade aracını tıklatın ve basılı tutun.

3. Seçimin ön plan rengiyle mi yoksa desenle mi doldurulacağını belirtin.

4. Boyama için bir karışım modu ve opaklık belirleyin. (Bkz. Karıştırma modları.)

5. Dolgu için toleransı girin.

Tolerans, benzer renkteki piksellerin (tıklattığınız piksel) nasıl doldurulacağını tanımlar. Değerler 0 - 255 arasında olabilir. Düşük tolerans, tıklattığınız piksele çok benzer renk değeri aralığındaki pikselleri doldurur. Yüksek tolerans, daha geniş aralıktaki pikselleri doldurur.

6. Doldurulan seçimin kenarlarını düzgünleştirmek için Kenarı Yumuşatılmış'ı seçin.

7. Yalnızca tıklattığınız piksele bitişik olan pikselleri doldurmak için Bitişik seçeneğini tıklatın; görüntüdeki tüm benzer pikselleri doldurmak için Bitişik öğesini seçilmemiş durumda bırakın.

8. Pikselleri görünür tüm katmanlardan birleştirilmiş renk verilerine göre doldurmak için Tüm Katmanlar'ı seçin.

9. Doldurmak istediğiniz görüntü bölümünü tıklatın. Belirtilen tolerans içindeki belirtilen tüm pikseller ön plan rengiyle veya desenle doldurulur.

Katmanda çalışıyorsanız ve saydam alanları doldurmak istemiyorsanız, katmanın saydamlığının Katmanlar panelinde kilitlendiğinden emin olun. (Bkz. Katmanları kilitleme.)


image

Bir seçimi veya katmanı renkle doldurma

Başa dön


1. Ön plan veya arka plan rengi seçin. (Bkz. Araç kutusunda renk seçme.)

2. Doldurmak istediğiniz alanı seçin. Tüm katmanı doldurmak için Katmanlar panelinde katmanı seçin.

3. Seçimi veya katmanı doldurmak için Düzen > Doldur öğelerini seçin. Veya yolu doldurmak için yolu seçin ve Yollar paneli menüsünden Yolu Doldur'u seçin.

4. Doldur iletişim kutusunda Kullan için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin veya özel bir desen seçin:

Ön plan Rengi, Arka Plan Rengi, Siyah, %50 Gri veya Beyaz Seçimi belirtilen renkle doldurur.

Not: Siyah seçeneğini kullanarak CMYK görüntüsünü doldurursanız, Photoshop tüm kanalları %100 siyahla doldurur. Bu, yazıcının izin verdiğinden daha fazla mürekkep kullanılmasıyla sonuçlanabilir. CMYK görüntüsünü doldururken en iyi sonuçları elde etmek için ön plan rengi kabul edilebilir bir siyaha ayarlanmış olarak Ön Plan seçeneğini kullanın.

Renk Renk Seçici'nden seçtiğiniz renkle doldurur.

5. Boyama için bir karışım modu ve opaklık belirleyin. (Bkz. Karıştırma modları.)

6. Katmanda çalışıyorsanız ve yalnızca pikselleri içeren alanları doldurmak istiyorsanız, Saydamlığı Koru seçeneğini belirleyin.

7. Dolguyu uygulamak için Tamam düğmesini tıklatın.

image Ön plan rengi dolgusunu yalnızca piksel içeren alanlara uygulamak için Alt+Shift+Geri Al (Windows) veya Option+Shift+Delete (Mac OS) tuşlarına basın. Bu, katmanın saydamlığını korur. Arka plan rengi dolgusunu yalnızca piksel içeren alanlara uygulamak için Ctrl+Shift+Geri Al (Windows) veya Command+Shift+Delete (Mac OS) tuşlarına basın.


image


523

İçerik duyarlı, desen veya geçmiş dolguları


image

Adobe'nin önerdikleri Paylaşmak istediğiniz bir eğitim mi var?

Başa dönimage

Video eğitimi: Content-aware fill (İçeriğe uygun dolgu)

Chris Orwig

Görüntü öğelerini sorunsuz bir şekilde değiştirin.


image

Scripted Patterns in CS6 (CS6'da Komut Dosyaları Yazılmış Desenler)

Dave Cross

Kolaylıkla geometrik desen dolguları oluşturun.


1. Doldurmak istediğiniz görüntü bölümünü seçin.

2. Düzen > Doldur'u seçin.

image Arka Plan katmanında, Dolgu iletişim kutusuna hızlı bir şekilde erişmek için Delete veya Geri tuşuna basın.

3. Kullan menüsünden aşağıdakilerden birini seçin:

İçeriğe Uygun Seçimin tamamını yakındaki benzer görüntü içeriği ile doldurur. En iyi sonuçlar için, çoğaltmak istediğiniz alana doğru biraz taşan bir seçim oluşturun. (Hızlı bir kement veya işaretleme seçimi genellikle yeterlidir.)

image İçeriğe uygun dolgular, rastgele bir şekilde benzer bir görüntü içeriğini yapay olarak oluşturur. Orijinal sonuçları beğenmezseniz, Düzen >

Geri Al'ı seçin ve başka bir İçeriğe uygun dolgu oluşturun.

Desen Desen örneğinin yanındaki ters çevrilen oku tıklatın ve açılır panelden bir desen seçin. Açılır panel menüsünü kullanarak ek desenleri yükleyebilirsiniz. Desenler kitaplığının adını seçin veya desenleri yükle seçeneğini belirleyin ve Kullanmak İstediğiniz desenleri içeren klasöre gidin.

(CS6) Ayrıca çeşitli geometrik dolgu desenleri oluşturmak için dahil olan beş Komut Dosyası Yazılmış Desenden birini uygulayabilirsiniz. Dolgu iletişim kutusunun altında Komut Dosyası Yazılmış Desenler'i seçin ve ardından Komut dosyası açılır menüsünden bir dolgu deseni seçin.

Not: Desen soluksa, seçim yapmadan önce bir desen kitaplığı yüklemelisiniz. (Bkz. Desen kitaplıklarını ve hazır ayarlarını yönetme.)

Geçmiş Geçmiş panelinde seçili alanı kaynak durumuna veya anlık görüntü ayarına geri yükler.


image

İçeriğe uygun dolgu

A. Çoğaltmak istediğiniz alana doğru biraz taşan bir seçim oluşturma B. Seçimi İçeriğe uygun dolguyla tamamen doldurma


image

Çalışma tuvalini doldurma

Çalışma tuvali, görüntü alanını çevreler. Tuvali belirli bir görüntüyle daha iyi kontrast oluşturan başka bir renkle doldurabilirsiniz. image Çalışma tuvalini sağ tıklatın ve Gri, Siyah ya da Özel'i seçin. (Özel rengi belirlemek için Özel Rengi Seç öğesini seçin.)


Seçimi veya katmanı renkle konturlama

Başa dön


image

Başa dön


Seçimin, yolun veya katmanın çevresini renkli bir kenarlıkla boyamak için Kontur komutunu kullanabilirsiniz. Bu yöntemle bir kenarlık oluşturduğunuzda, geçerli katmanın rasterleştirilmiş bölümü olur.

image Kaplamalar gibi kapatılıp açılabilen ve daha yumuşak kenarlı köşe veya kenarlar oluşturma amacıyla kenarı yumuşatılmış şekil veya katman kenarlıkları oluşturmak için Kontur komutu yerine Kontur katman efektini kullanın. Bkz. Katman efektleri ve stiller.

1. Ön plan rengi seçin.

2. Kontur uygulamak istediğiniz alanı veya katmanı seçin.

3. Düzen > Kontur'u seçin.

4. Kontur iletişim kutusunda, keskin kenarlı kenarlığın genişliğini belirleyin.


524

5. Konum için, kenarlığın seçimin veya katmanın sınırlarının içine, dışına veya merkezine mi yerleştirileceğini belirtin.

Not: Katman içeriği tüm görüntüyü dolduruyorsa, katmanın dışına uygulanan kontur görünür olmaz.

6. Opaklık ve karıştırma modu belirleme. (Bkz. Karıştırma modları.)

7. Katmanda çalışıyorsanız ve yalnızca pikselleri içeren alanları kontur uygulamak istiyorsanız, Saydamlığı Koru seçeneğini belirleyin. (Bkz. Katmanları kilitleme.)


image

Daire veya kare çizme

Başa dön


Eliptik veya dörtgen seçim aracını kullanarak daire veya kare seçebilir ve ardından seçim çerçevesine çizgi (kontur olarak adlandırılır) ekleyebilirsiniz. Seçimi konturlama, nesnenin çevresine kenarlık veya çerçeve eklemenin hızlı yoludur. Seçim araçlarıyla oluşturduğunuz tüm seçimleri kontur uygulayabilirsiniz.

1. Katmanlar panelinde, daire veya kare için yeni katman oluşturmak üzere Yeni Katman düğmesini image tıklatın. Daire veya kareyi kendi katmanın izole etme bunlarla çalışmayı kolaylaştırır.

2. Araç kutusunda Oval Seçim aracını image veya Dörtgen Seçim aracını image seçin.

3. Şekil oluşturmak için belge penceresinde sürükleyin. Şekli daire veya kareyle sınırlamak için sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun.

4. Düzen > Kontur'u seçin.

5. Kontur iletişim kutusunda Genişlik için bir değer yazın ve ardından Adobe Renk Seçici'yi görüntülemek üzere renk örneğini tıklatın.

6. Adobe Renk Seçici'de renk tayfı çubuğundaki üçgen kaydırıcıları kullanarak istediğiniz renk aralığını bulun ve ardından renk alanında istediğiniz rengi tıklatın. Seçtiğiniz renk, renk örneğinin üst yarısında görüntülenir. Orijinal renk alt yarıda görüntülenmeye devam eder. Tamam'ı tıklatın.

7. Dış, İç veya Merkez seçeneklerini belirleyerek seçim çerçevesine göre konturun konumunu ayarlayın. Diğer ayarları istediğiniz biçimde belirleyin ve tamam'ı tıklatın. Photoshop, ayarladığınız rengi ve kontur ayarlarını kullanarak çizgiyi konturlar.

Daha fazla Yardım konusu


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


525