< Önceki | İçerik | Sonraki >

Fırçalar oluşturma ve bunları değiştirme


image

Fırça paneline genel bakış Görüntüden fırça ucu oluşturma

Fırça oluşturma ve boyama seçeneklerini ayarlama Standart fırça ucu şekli seçenekleri

Kıl fırça ucu şekli seçenekleri Aşınabilir uç seçenekleri | CC, CS6 Pistole ucu seçenekleri | CC, CS6 Fırça pozu seçenekleri | CC, CS6 Diğer fırça seçenekleri

Fırça saçılmaları

Fırçayı temizle seçenekleri


Boyayı görüntülere çeşitli biçimde uygulayan fırçalar oluşturabilirsiniz. Mevcut hazır ayar fırçası, fırça ucu şekli seçer veya görüntünün bir bölümünden benzersiz fırça ucu oluşturursunuz. Boyanın nasıl uygulandığını belirtmek için Fırça panelinden seçenekleri belirlersiniz.


image

Fırça paneline genel bakış

Başa dön


Fırça panelinde, Fırça Hazır Ayarları panelinden hazır ayarlı fırçaları seçebilir, bununla birlikte mevcut fırçalar üzerinde değişiklik yapabilir ve yeni fırçalar tasarlayabilirsiniz. Fırça panelinde, boyanın bir görüntüye nasıl uygulanacağını belirleyen fırça ucu seçenekleri bulunur.

Panelin altındaki fırça darbesi önizlemesi, boya konturlarının geçerli fırça seçenekleriyle nasıl görüneceğini gösterir.


image

Fırça Ucu Şekli seçenekleri görüntülenen Fırça paneli

A. Kilitli B. Kilitlenmemiş C. Seçili fırça ucu D. Fırça ayarları E. Fırça darbesi önizlemesi F. açılır menü G. Fırça ucu şekilleri (Fırça Ucu Şekli seçeneği belirlendiğinde kullanılabilir) H. Fırça seçenekleri


Fırça panelini ve fırça seçeneklerini görüntüleme

1. Pencere > Fırça'yı seçin. Ya da, herhangi bir boyama, silme, tonlama veya odak aracını seçip seçenekler çubuğunun sol tarafında bulunan panel düğmesini image tıklatın.

2. Panelin solundan bir seçenek kümesi belirleyin. Panelin sağında kümenin kullanılabilir seçenekleri görüntülenir.

image Seçenekleri görüntülemeden bunları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için seçenek kümesinin solundaki onay kutusunu tıklatın.


image


508

Görüntüden fırça ucu oluşturma

Başa dön


1. Herhangi bir seçim aracını kullanarak, özel bir fırça şeklinde kullanmak istediğiniz alanı seçin. Fırça şekli en fazla 2500 piksele 2500 piksel boyutunda olabilir.

Boyarken, örneklenmiş fırçaların sertliğini ayarlayamazsınız. Keskin kenarlı bir fırça yaratmak için Geçiş Yumuşatma'yı sıfır piksele ayarlayın. Yumuşak kenarlı bir fırça yaratmak için Geçiş Yumuşatma ayarını yükseltin.

Not: Bir renkli görüntü seçerseniz, fırça ucu görüntüsü gri tonlamaya dönüşür. Görüntüye uygulanan katman maskesi fırça ucunun tanımını değiştirmez.

2. Düzen > Fırça Hazır Ayarı Tanımla'yı seçin.

3. Fırçaya ad verin ve Tamam'ı tıklatın.


image

Fırça oluşturma ve boyama seçeneklerini ayarlama

1. Herhangi bir boyama, silme, tonlama veya odak aracı seçin. Ardından Pencere > Fırça seçimini yapın.

2. Mevcut bir hazır ayarı seçmek için Fırça panelinde bir fırça ucu şekli seçin veya Fırça Hazır Ayarları seçeneğini tıklatın.


3. Fırça Panelinin solundaki Fırça Ucu Şeklini seçin ve seçenekleri belirleyin.

image

4. Diğer fırça seçeneklerini ayarlamak için aşağıdaki konuları inceleyin: Fırçalara dinamik öğeler ekleme

Başa dön

image

Bir konturdaki dağılımı belirleme


image

Dokulu fırçalar oluşturma


image

Bir fırçanın dinamik olarak nasıl değiştiğini belirleme


image

Bir grafik tableti ile çizim veya boyama yapma

5. Fırça ucu şekli niteliklerini kilitlemek için (başka bir fırça hazır ayarı seçerseniz bunları saklamak için), kilidi aç simgesini image tıklatın. Fırça ucunun kilidini açmak için kilit simgesini image tıklatın.

6. Fırçayı daha sonra kullanmak üzere kaydetmek için Fırça paneli menüsünden Yeni Fırça Hazır Ayarı'nı seçin.

Not: Yeni fırçanızı kalıcı olarak kaydetmek veya diğer kullanıcılara dağıtmak için, fırçayı fırçalar kümesinin bir parçası olarak kaydetmelisiniz. Fırça Hazır Ayarları panel menüsünden Fırçaları Kaydet'i seçin ve ardından yeni bir kümeye kaydedin veya mevcut kümelerden birinin üzerine yazın. Fırçaları bir kümeye kaydetmeden Fırça Hazır Ayarları panelinde sıfırlar veya değiştirirseniz, yeni fırçanızı kaybedebilirsiniz.


image

Standart fırça ucu şekli seçenekleri

Standart fırça uçları için Fırça panelinde aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

Başa dön


Boyut Fırçanın boyutunu kontrol eder. Piksel cinsinden bir değer girin veya kaydırıcıyı sürükleyin.


image

Farklı çap değerleriyle fırça darbeleri


Örnek Boyutunu Kullan Fırçayı orijinal çapına sıfırlar. Bu seçenek yalnızca fırça ucu şekli, görüntüdeki pikselleri örnekleyerek oluşturulduysa kullanılabilir.

X Ekseninde Çevir

Fırça ucunun yönünü x ekseninde değiştirir.


image


509

Fırça ucunu kendi x ekseninde çevirme.

A.Fırça ucu kendi varsayılan konumunda B. X Ekseninde Çevir seçili C.X Ekseninde Çevir ve Y Ekseninde Çevir seçili


Y Ekseninde Çevir

Fırça ucunun yönünü y ekseninde değiştirir.


image

Fırça ucunu kendi y ekseninde çevirme.

A.Fırça ucu kendi varsayılan konumunda B. Y Ekseninde Çevir seçili C.Y Ekseninde Çevir ve X Ekseninde Çevir seçili


Açı Eliptik veya örneklenmiş fırçanın uzun eksenin yatay yönden döndürüleceği açıyı belirtir. Derece cinsinden bir değer yazın veya önizleme kutusunda yatay ekseni sürükleyin.


image

Açılı fırçalar keskiyle biçimlendirilmiş kontur oluşturur.


Yuvarlaklık Fırçanın kısa ve uzun eksenleri arasındaki oranı belirler. Bir yüzde değeri girin veya önizleme kutusunda noktaları sürükleyin. %100 değeri, dairesel fırçayı; %0 değeri doğrusal fırçayı; orta değerler eliptik fırçayı belirtir.


image

Fırça ucu şeklini sıkıştırmak için yuvarlaklığı ayarlama


Sertlik Fırçanın sert merkezini kontrol eder. Fırça çapının yüzdesi olan bir değer girmek için bir sayı yazın veya kaydırıcıyı kullanın. Örneklenen fırçaların sertliğini değiştiremezsiniz.


image

Farklı sertlik değerleriyle fırça darbeleri


Aralık Darbedeki fırça işaretleri arasındaki mesafeyi kontrol eder. Aralığı değiştirmek için fırça çapının yüzdesi olan bir değer girmek amacıyla bir sayı yazın veya kaydırıcıyı kullanın. Bu seçeneğin seçimi kaldırıldığında, imlecin hızı aralığı belirler.


image

Aralığı artırma fırçanın atlamasına neden olur


image Hazır ayar fırçası kullanırken fırça genişliğini azaltmak için [ tuşuna; genişliği artırmak için ] tuşuna basın. Sert yuvarlak, yumuşak yuvarlak ve kaligrafi fırçalarda fırça sertliğini azaltmak için Shift+[ tuşuna; fırça sertliğini artırmak için Shift+] tuşuna basın.


510


Kıl fırça ucu şekli seçenekleri

image

Kıl uçları ile ilgili bir video için bkz. www.adobe.com/go/lrvid5009_ps_tr


image

Başa dön


Kıl uçları, oldukça gerçekçi ve doğal görünümlü konturlar oluşturarak, kesin kıl özellikleri belirtmenize izin verir. Fırça panelinde aşağıdaki fırça ucu şekli seçeneklerini ayarlayın:


Şekil Kılların genel düzenlemesini belirler.


Kıllar


Genel kıl yoğunluğunu kontrol eder.


Uzunluk


Kıl uzunluğunu değiştirir.


Kalınlık Ayrı ayrı kılların genişliğini kontrol eder.


Sıklık Kıl esnekliğini kontrol eder. Düşük ayarlarda fırça şekli kolayca bozulur.

image Fare kullanırken kontur oluşturmayı değiştirmek için, sıklık ayarını yapın.


Aralık Darbedeki fırça işaretleri arasındaki mesafeyi kontrol eder. Aralığı değiştirmek için bir sayı yazın veya uç çapının yüzdesini girmek amacıyla kaydırıcıyı kullanın. Bu seçim kaldırıldığında, imlecin hızı aralığı belirler.

Açı Fare ile boyarken fırça ucu açısını belirler.


Fırça önizlemesi


image

Yukarıdaki ayarlarda yapılan değişiklikleri yansıtan fırça ucunu ve geçerli basınç ile kontur açısını gösterir. Fırçayı farklı

açılardan görmek için önizleme penceresini tıklatın.

Not: Kıl Fırça önizlemeleri OpenGL gerektirir. (Bkz. OpenGL'yi etkinleştirme ve GPU ayarlarını en iyileştirme.)


image

Aşınabilir uç seçenekleri | CC, CS6

Aşınabilir uçlu fırçalar, kurşun kalemler ve mum boyalar ile benzer özellikler gösterir; siz çizdikçe doğal olarak aşınır. Görüntünün sol üst köşesindeki Canlı Fırça Ucu Önizlemesi ile aşınma oranını görebilirsiniz.

Başa dön


Boyut Fırçanın boyutunu kontrol eder. Piksel cinsinden bir değer girin veya kaydırıcıyı sürükleyin.


Yumuşaklık Aşınma oranını kontrol eder. Yüzde olarak bir değer girin veya sürgüyü sürükleyin.


Şekil Ucun şeklini kontrol eder. Çeşitli uç seçeneklerinden birini belirleyin.


Ucu Sivrileştir Ucu orijinal keskinliğine döndürür.


Aralık Darbedeki fırça işaretleri arasındaki mesafeyi kontrol eder. Aralığı değiştirmek için bir sayı yazın veya uç çapının yüzdesini girmek amacıyla kaydırıcıyı kullanın. Bu seçim kaldırıldığında, imlecin hızı aralığı belirler.

Fırça önizlemesi


image

Yukarıdaki ayarlarda yapılan değişiklikleri yansıtan fırça ucunu ve geçerli basınç ile kontur açısını gösterir. Fırçayı farklı

açılardan görmek için önizleme penceresini tıklatın.


image

Pistole ucu seçenekleri | CC, CS6

Başa dön


Pistole uçları, 3B bir konik sprey ile sprey kutularıyla aynı işlemi gerçekleştirir. Stilus ile kalem basıncını değiştirerek püskürtülmüş konturların yayılışını değiştirebilirsiniz.


Boyut Fırçanın boyutunu kontrol eder. Piksel cinsinden bir değer girin veya kaydırıcıyı sürükleyin.


Sertlik Fırçanın sert merkezini kontrol eder.


Deformasyon Püskürtme boyaya uygulanacak deformasyonu kontrol eder.


Parçacıklılık Boya damlalarının ne kadar grensi göründüğünü kontrol eder.


Sıçrama Boyutu Sıçrama Miktarı


Boya damlacıklarının boyutunu kontrol eder. Boya damlacıklarının sayısını kontrol eder.

Aralık Eylem uygulamalarının arasındaki mesafeyi kontrol eder. Bu seçim kaldırılırsa imlecin hızı aralığı belirler.


Fırça önizlemesi


image

Yukarıdaki ayarlarda yapılan değişiklikleri yansıtan fırça ucunu ve geçerli basınç ile kontur açısını gösterir. Fırçayı farklı


511

açılardan görmek için önizleme penceresini tıklatın.


image

Fırça pozu seçenekleri | CC, CS6

Fırça pozu seçenekleri, stilusa benzer efektler elde etmenize ve fırça açısı ile konumunu kontrol etmenize olanak tanır.

Başa dön


Eğme X Eğme Y

Bir fırçanın soldan sağa eğme açısını belirler. Bir fırçanın önden arkaya eğme açısını belirler.

Dönüş Kılların dönüş açısını belirler.


Basınç Fırçanın tuvale uyguladığı basıncı belirler.

Statik bir fırça pozunu korumak için Geçersiz Kılma seçeneklerini etkinleştirin.


image

Diğer fırça seçenekleri

Başa dön


Parazit Bağımsız fırça uçlarına daha fazla rastgelelik ekler. Bu seçenek en fazla yumuşak fırça uçlarına (gri değerler içeren fırça uçları) uygulandığında etkindir.

Islak Kenarlar Sulu boya efekti oluşturarak boyanın, fırça darbesi kenarları boyunca oluşturulmasına neden olur.


Pistole/Oluşturma Geleneksel pistole tekniklerinin benzetimini yaparak görüntüye dereceli tonlar uygular. Fırça panelindeki Pistole seçeneği, seçenekler çubuğundaki Pistole seçeneğinin karşılığıdır.

Düzgünleştirme

Fırça darbelerinde daha düzgün eğriler oluşturur. Bu seçenek en fazla, stilus ile hızlıca boyadığınızda verimlidir; bununla birlikte,

darbe oluşturulması sırasında kısa süre beklemeye neden olabilir.


Dokuyu Koru Aynı desen ve ölçeği, dokusu olan tüm fırça hazır ayarlarına uygular. Birden fazla, dokulu fırça uçlarıyla boyarken tutarlı tuval dokusunun benzetimini yapmak için bu seçeneği belirleyin.


image

Fırça saçılmaları

Fırça saçılması, darbedeki işaretlerin sayısını ve yerleşimini belirler.


image

Saçılma olmadan (sol) ve saçılma olan (sağ) fırça darbeleri

Başa dön


Saçılma ve Kontrol Darbedeki fırça işaretlerinin nasıl dağıtılacağını belirler. Her İki Eksen seçili olduğunda, fırça işaretleri radyan yönde dağıtılır. Her İki Eksen seçili olmadığında, fırça işaretleri fırça yolunda dikey olarak dağıtılır.

Saçılmanın maksimum yüzdesini belirlemek için bir değer girin. Fırça işaretlerinin saçılma değişimini nasıl kontrol edeceğinizi belirlemek için Kontrol açılır menüsünden bir seçenek belirleyin:

Kapalı Soldur

Fırça işaretlerinin saçılma değişimi üzerinde kontrol olmadığını belirtir.


Fırça işaretlerinin saçılmasını, belirtilen adım sayısında maksimum saçılmadan saçılma yok arasında soldurur.

Kalem Basıncı, Kalem Eğimi, Stilus Tekeri, Dönüş Kalem basıncını, kalem eğimini, kalem parmak tekerinin konumunu veya kalemin dönüşünü temel alarak, fırça işaretlerinin saçılmasını değiştirir.

Sayım

Her aralıkta uygulanacak fırça işaretinin sayısını belirtir.

Not: Aralık veya saçılma değerlerini artırmadan sayıyı artırırsanız, boyama performansı azalabilir.Sayı Değişimi ve Kontrolü


Her aralıkta uygulanacak fırça işareti sayısının nasıl değişeceğini belirtir. Her aralıkta uygulanacak maksimum fırça

işareti yüzdesini belirlemek için bir değer girin. Fırça işaretlerinin sayı değişimini nasıl kontrol edeceğinizi belirlemek için Kontrol açılır menüsünden bir seçenek belirleyin:

Kapalı Soldur

Fırça işaretlerinin sayı değişimi üzerinde kontrol olmadığını belirtir.


Fırça işaretlerinin sayısını, belirtilen adım sayısında Sayı değerinden 1'e kadar soldurur.


512

Kalem Basıncı, Kalem Eğimi, Stilus Tekeri, Dönüş Kalem basıncını, kalem eğimini, kalem parmak tekerinin konumunu veya kalemin dönüşünü temel alarak, fırça işaretlerinin sayısını değiştirir.


image

Fırçayı temizle seçenekleri

Fırça hazır ayarı için değiştirdiğiniz tüm seçenekleri (fırça şekli ayarları dışında) bir seferde temizleyebilirsiniz.

image

Fırça paneli menüsünden Fırça Denetimlerini Temizle'yi seçin.

Başa dönimage


image Twitter™ and Facebook posts are not covered under the terms of Creative Commons.


Yasal Uyarılar | Çevrimiçi Gizlilik İlkeleri


513