< Önceki | İçerik | Sonraki >

Şekil çizme


image

Şekil katmanında şekil oluşturma

Şekil katmanları oluşturma, düzenleme ve bunlarla çalışma Bir katmanda birden çok şekil çizme

Teker şekli çizme Özel şekil çizme

Bir şekli veya yolu özel şekil olarak kaydetme Rasterleştirilmiş şekil oluşturma

Şekil aracı seçenekleri Şekilleri düzenleme

image Şekil araçları düğmeler, gezinme çubukları ve web sayfalarında kullanılan diğer öğeleri oluşturmak için kolay bir yol sağlar. Photoshop'taki tüm çizim özelliklerine genel bakış için bkz. Çizim hakkında.


image

Şekil katmanında şekil oluşturma

Başa dön


1. Bir şekil aracı veya Kalem aracı seçin. Photoshop CC'de veya CS6'da seçenekler çubuğundaki menüden Şekil'in seçilmiş olduğundan emin olun. CS5'de Şekil Katmanları düğmesinin image seçili olduğundan emin olun.

2. Şeklin rengini seçmek için, seçenekler çubuğundaki renk örneğini tıklatın, sonra Renk Seçici'den bir renk seçin.

3. (İsteğe bağlı) Seçenekler çubuğunda araç seçeneklerini ayarlayın. Her araca ilişkin ek seçenekleri görüntülemek için, şekil düğmelerinin yanındaki ters oku tıklatın. (Bkz. Şekil aracı seçenekleri .)


4. (İsteğe bağlı) Şekle stil uygulamak için, seçenekler çubuğundaki Stil açılır menüsünden bir hazır ayar stili seçin. (Bkz. Hazır ayar stilleri uygulama.)

5. Şekil çizmek için, işaretçiyi görüntünüzün içinde sürükleyin:

image

Dikdörtgeni veya yuvarlak köşeli dikdörtgeni kareyle sınırlamak, elipsi daireyle sınırlamak veya çizgi açısını 45 derecenin katlarıyla sınırlamak için, sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun.

image

Merkezden dışarıya doğru çizmek için, işaretçiyi şeklin merkezinin olmasını istediğiniz yere getirin, Alt tuşuna (Windows) veya Option tuşuna (Mac OS) basın, sonra şekil istediğiniz boyuta gelinceye kadar çapraz olarak herhangi bir köşesine veya kenarına sürükleyin.


image

Köşeden (solda) veya merkezden (sağda) çizme


Not: Merkezden dışarıya doğru çizmek, Illustrator uygulamasındaki Yıldız aracının ve Illustrator ile Photoshop uygulamalarındaki Çokgen aracının varsayılan davranışıdır.


image

Şekil katmanları oluşturma, düzenleme ve bunlarla çalışma

Başa dön


Photoshop ekip üyesi Jeanne Rubbo, bir dizi bilgilendirici videoda nasıl şekil katmanları oluşturacağınızı, düzenleyeceğinizi ve bunlarla nasıl çalışacağınızı gösterir. Şunların nasıl yapıldığını öğrenin:

image

Bir şekil katmanı oluşturma

image

image

Edit the stroke and fill of a shape layer (Bir katman maskesinin konturunu ve dolgusunu düzenleme) Edit multiple shape layers (Birden fazla şekil katmanını düzenleme)

image

image

Drag shape paths between layers (Katmanlar arasında şekil yollarını sürükleme) Combine shapes (Şekilleri birleştirme)

image

image

Work with subpaths (Alt yollarla çalışma) Order subpaths (Alt yolları sıralama)


502

image

Align subpaths (Alt yolları hizalama)


Daha fazla bilgi için bkz. Çizim ve yazım araçları galerisi.


image

Bir katmanda birden çok şekil çizme

Başa dön


Bir katmanda ayrı ayrı şekiller çizebilirsiniz ya da bir katmandaki etkin şekil üzerinde değişiklik yapmak için Ekle, Çıkart, Kesiştir veya Dışarıda Bırak seçeneklerini kullanabilirsiniz.

1. Şekil eklemek istediğiniz katmanı seçin.

2. Bir çizim aracı seçin ve araca özgü seçenekleri belirleyin (bkz. Şekil aracı seçenekleri ).

3. Seçenekler çubuğunda aşağıdakilerden birini seçin:

Şekil Alanına Ekle

Yeni alanı varolan şekillere veya yola ekler.


Şekil Alanından Çıkart Şekil Alanlarını Kesiştir

Çakışan alanı varolan şekillerden veya yoldan kaldırır.


Alanı, yeni alanla varolan şekiller veya yol arasındaki kesişmeyle sınırlar.

Çakışan Şekil Alanlarını Dışarıda Bırak

Birleştirilmiş yeni ve varolan alanlardaki çakışan alanı dışarıda bırakır.

4. Görüntünün içinde çizin. Seçenekler çubuğundaki bir araç çubuğunu tıklatarak, çizim araçları arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.


image

Teker şekli çizme

Başa dön


Varolan bir şeklin içini kesip çıkartarak, altındaki katmanların görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu yordam, kalın halka şeklinin nasıl oluşturulacağını göstermektedir; ancak, özelleştirilmiş şekiller dahil olmak üzere, şekil araçlarının her bileşimiyle aynı tekniği kullanabilirsiniz.


1. Araç kutusunda Elips aracını image seçin. Diğer şekil araçlarının biri veya Çizgi aracı image tarafından gizlenmiş olabilir.

2. Çalışma alanının üst kısmındaki seçenekler çubuğunda, Şekil Katmanı düğmesini image seçin.

3. Şekli çizmek için, işaretçiyi belge penceresi içinde sürükleyin. Elipsi daireyle sınırlamak için, sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun.


4. Seçenekler çubuğunda, Şekil Alanından Çıkart düğmesini image seçin.

5. Kesilip çıkartılacak parçayı oluşturmak için, işaretçiyi yeni şeklin içinde sürükleyin. Fareyi bıraktığınızda, kesilen kısımdan, yeni şeklin altındaki katman görünür.

6. Şekillerden birini yeniden konumlandırmak için, araç kutusundaki Yol Seçimi aracını image tıklatın (Doğrudan Seçim aracı image tarafından gizlenmiş olabilir) ve yolu seçin. Şekli yeni konumuna sürükleyin veya her defasında bir piksel kaydırmak için klavyedeki ok tuşlarını kullanın.

image

Birden çok yol seçmek için, Shift tuşunu basılı tutup tıklatın.


image

Özel şekil çizme

Başa dön


Özel Şekil açılır panelindeki şekilleri kullanarak, özel şekiller çizebilir ya da bir şekli veya yolu özel şekil olarak kullanılmak üzere kaydedebilirsiniz.


1. Özel Şekil aracını image seçin. (Araç görünmüyorsa, araç kutusunun alt bölümündeki Dikdörtgen aracını tutun.)

2. Seçenekler çubuğundaki Özel Şekil açılır panelinden bir şekil seçin.

İstediğiniz şekli panelde bulamazsanız, panelin sağ üst köşesindeki oku tıklatın ve farklı bir şekil kategorisi seçin. Etkin şekillerin değiştirilip değiştirilmeyeceği sorulduğunda, sadece yeni kategorideki şekilleri görmek için Değiştir'i ya da yeni kategoriyi zaten görüntülenmekte olan şekillere eklemek için Ekle'yi tıklatın.

3. Şekli çizmek için, işaretçiyi görüntünün içinde sürükleyin.


image

Bir şekli veya yolu özel şekil olarak kaydetme

1. Yollar panelinde bir yol (ya bir şekil katmanı için vektörel maske, ya çalışma yolu, ya da kaydedilmiş bir yol) seçin.

2. Düzen > Özel Şekil Tanımla öğelerini seçin ve Şekil Adı iletişim kutusunda yeni özel şekil için bir ad girin. Yeni şekil, seçenekler çubuğundaki Şekil açılır panelinde görünür.

3. Yeni özel şekli yeni bir kitaplığın parçası olarak kaydetmek için, açılır panel menüsünden Şekilleri Kaydet'i seçin. Daha fazla bilgi için bkz. Hazır Ayar Yöneticisiyle çalışma.


503

Başa dön


image

Başa dön

Rasterleştirilmiş şekil oluşturma

Rasterleştirilmiş bir şekil oluşturduğunuzda, bir şekil çizmiş ve içini ön plan rengiyle doldurmuş olursunuz. Rasterleştirilmiş bir şekli vektör nesnesi olarak düzenleyemezsiniz. Raster şekilleri, seçili ön plan rengi kullanılarak oluşturulur.

1. Bir katman seçin. Vektör tabanlı bir katmanda (örneğin bir yazı katmanında) rasterleştirilmiş bir şekil oluşturamazsınız.

2. Bir şekil aracı seçin ve seçenekler çubuğundaki Pikselleri Doldur düğmesini image tıklatın.

3. Seçenekler çubuğunda aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:

Mod Şeklin, görüntüdeki varolan pikselleri nasıl etkileyeceğini denetler. (Bkz. Karıştırma modları.)


Opaklık Şeklin, altındaki pikselleri ne ölçüde kapatacağını veya göstereceğini belirler. % 1 opaklıktaki bir şekil hemen hemen saydam görünür, % 100 opaklıktaki bir şekilse tamamen opak görünür.


Kenar Yumuşatılmışı Kenar piksellerini düzgünleştirir ve çevrelerindeki piksellerle karıştırır.


4. Araca özgü ek seçenekleri ayarlayın. Bkz. Şekil aracı seçenekleri.

5. Şekli çizin.


image

Şekil aracı seçenekleri

Başa dön


Her şekil aracı aşağıdaki seçeneklerin benzersiz bir alt kümesini sağlar. Bu seçeneklere erişmek için, seçenekler çubuğunda şekil düğmeleri satırının sağ tarafındaki oku tıklatın.


image

Seçenekler çubuğunda şekil aracı seçeneklerine erişme (Çizgi seçenekleri gösterilirken)


Ok Ucu Başlangıcı Ve Sonu Bir çizgiye ok başları ekler. Çizgi aracını seçin, sonra çizginin başına ok başı eklemek için Başlangıç'ı seçin; çizginin sonuna ok başı eklemek için Son'u seçin. Her iki uca da ok eklemek için her iki seçeneği de seçin. Açılır iletişim kutusunda şekil

seçenekleri belirir. Genişlik ve Uzunluk için değerler girin ve ok başının oranlarını çizgi kalınlığının yüzdesi cinsinden belirtin (Genişlik için % 10 - % 1000, Uzunluk için % 10 - % 5000). Ok başının içbükeyliği için bir değer girin (–%50 - +%50). İçbükeylik değeri, ok başının çizgiyle birleştirdiği yerdeki en geniş kısmının eğimini belirler.

Not: Vektör seçim ve çizim araçlarını kullanarak ok ucunu doğrudan da düzenleyebilirsiniz.Daire


Elipsi daireye sınırlar.


Tanımlanmış Oranlar Oluşturulduğu oranlara dayalı olarak bir özel şekil çizer.


Tanımlanmış Boyut Oluşturulduğu boyuta dayalı olarak bir özel şekil çizer.


Sabit Boyut Genişlik ve Yükseklik metin kutularına girdiğiniz değerlere dayalı olarak, sabit bir dikdörtgen, yuvarlak köşeli dikdörtgen, elips veya özel şekil çizer.

Merkezden

Merkezden hareketle bir dikdörtgen, yuvarlak köşeli dikdörtgen, elips veya özel şekil çizer.


Yanlardan Girinti


Yıldız şeklinde çokgen çizer. Yıldızın sivri uçlarının kapladığı kısmın toplam yarıçap içindeki oranını belirlemek için metin

kutusuna bir yüzde değeri girin. % 50'lik bir ayar, yıldızın toplam yarıçapının yarısı uzunluğunda köşeler oluşturur; daha büyük değerler, daha sivri, ince köşeler oluşturur; daha küçük değerler, daha dolgun köşeler oluşturur.

Orantılı

çizer.

Genişlik ve Yükseklik metin kutularına girdiğiniz değerlere dayalı olarak, orantılı bir dikdörtgen, yuvarlak köşeli dikdörtgen veya elips şekil


Yarıçap Yuvarlak köşeli dikdörtgenlerde köşenin yarıçapını belirler. Çokgenlerde, çokgenin merkezinden dış köşelere kadar olan mesafeyi belirler.


Kenarlar Çokgendeki kenar sayısını belirler.


Düzgün Köşeler veya Düzgün Girintiler


Düzgün köşeli veya girintili bir çokgen çizer.


Piksellere Yasla Dikdörtgenin veya yuvarlak köşeli dikdörtgenin kenarlarını piksel sınırlarına yaslar.


504

Kare

Bir dikdörtgeni veya yuvarlak köşeli dikdörtgeni kareyle sınırlar.


Sınırlanmamış Bir dikdörtgenin, yuvarlak köşeli dikdörtgenin, elipsin veya özel şeklin genişliğini ve yüksekliğini sürükleyerek belirlemenize olanak verir.

Kalınlık Çizgi aracının piksel olarak genişliğini belirler.

image Diğer şekil araçlarının kontur genişliğini değiştirmek için Katman > Katman Stili > Kontur öğesini seçin. (Bkz. Özel bir katman stili uygulama veya bunu düzenleme.)


image

Şekilleri düzenleme

Başa dön


Bir şekil, vektör maskesiyle bağlantılı bir dolgu katmanıdır. Şeklin dolgu katmanını düzenleyerek dolgunun rengini, degradesini veya desenini kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Ayrıca şeklin vektör maskesini düzenleyerek şeklin anahatlarını değiştirebilir ve katmana bir stil uygulayabilirsiniz.

image

Bir şeklin rengini değiştirmek için, Katmanlar panelinden şekil katmanının minik resmini çift tıklattıktan sonra Renk Seçici'yi kullanarak farklı bir renk seçin.

image

Şekli bir desenle veya degradeyle doldurmak için Katmanlar panelindeki şekil katmanını seçin, Katman > Katman Stili > Degrade Kaplaması öğelerini seçin.

image

Kontur genişliğini değiştirmek için Katman panelindeki şekil katmanını seçin ve ardından Katman >Katman Stili > Kontur öğesini seçin.

image

Bir şeklin anahatlarını değiştirmek için, Katmanlar panelinde veya Yollar panelinde şeklin katmanının vektörel maske minik resmini tıklatın. Ardından Doğrudan Seçim ve kalem araçlarını kullanarak şekli değiştirin.

image

Bir şekli boyutunu veya oranlarını değiştirmeden taşımak için Taşı aracını kullanın.


Daha fazla bilgi için bkz. Yol bileşenlerini ayarlama ve Serbest dönüştürme.image


image Twitter™ and Facebook posts are not covered under the terms of Creative Commons. Yasal Uyarılar | Çevrimiçi Gizlilik İlkeleri


505