< Önceki | İçerik | Sonraki >

Şekilleri değiştirme | CC, CS6


image

Dikdörtgenleri ve yuvarlak köşeli dikdörtgenleri değiştirme Şekil kontur seçeneklerini belirleme


image

Dikdörtgenleri ve yuvarlak köşeli dikdörtgenleri değiştirme

Başa dön


Bir dikdörtgenin boyutlarını ve yerleşimini ayarlayabilirsiniz. Photoshop CC'de, yuvarlak köşeli dikdörtgen şekilleri çizildikten sonra bunların köşe yarıçapını da değiştirebilirsiniz. Her köşe bağımsız olarak ayarlanabilir ve ayarlar aynı anda birden fazla katman üzerindeki dikdörtgenlerde yapılabilir.

Not: Birden fazla dikdörtgen seçerseniz en üstteki dikdörtgenin değerleri Özellikler panelinde görüntülenir. Girdiğiniz değerler seçilen tüm dikdörtgenlere uygulanır.


1. Bir veya birden fazla dikdörtgen ya da yuvarlak köşeli dikdörtgen seçmek için Yol Seçim Aracı'nı kullanın.


2. Dikdörtgenin boyutlarını değiştirmek için Özellikler panelindeki veya seçenekler çubuğundaki G veya Y metin kutularına değerleri girin.

Genişlik ve yükseklik oranını sınırlamak istemiyorsanız, genişlik ve yükseklik arasındaki bağlantıyı kaldırmak için seçenekler çubuğundaki bağlantı simgesini tıklatın.


3. Dikdörtgenin yerleşimini değiştirmek için aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

image

image

Taşıma aracını kullanarak katmanın içeriğini taşıyın. Yol Seçim aracını kullanarak dikdörtgeni sürükleyin.

image

Özellikler panelinde, piksel koordinatlarını X ve Y metin kutularına yazın.


4. Köşe yarıçapını değiştirmek için Özellikler panelinde aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

image

Köşe yarıçaplarını ayrı ayrı ayarlamak için metin kutularına değerleri girin.

image

Tüm köşeleri aynı yarıçapa ayarlamak için Yarıçap metin kutusuna bir değer girin.

image Ayrıca bir yarıçap değeri girmek için Özellikler panelinde, işaretçiyi bir köşe simgesinin üzerine yerleştirebilir ve sola veya sağa kaydırabilirsiniz.


image

Şekil kontur seçeneklerini belirleme


1. Yolunu değiştirmek istediğiniz şekli seçmek için Yol Seçim aracını kullanın.

Başa dön


2. Özellikler panelinde veya araç seçenekleri çubuğunda Şekil Kontur Türünü Ayarla menü simgesini tıklatarak Kontur Seçenekleri panelini açın.

image

3. Kontur Seçenekleri panelinde aşağıdakilerden herhangi birini yapın: İstediğiniz kontur türünü seçin.

image

image

Hizala simgesini tıklatın ve konturun yoluna bağlı olarak konumunu belirtmek için bir seçenek belirleyin. Uçlar simgesini tıklatın ve yolun her iki ucunun görünümünü belirtmek için bir başlık stili seçin:

Bitişik başlık Uç noktalarla bitişen (uç noktalarda duran) köşeli uçlar oluşturur.

Yuvarlak başlık Uç noktaların ilerisine kontur genişliğinin yarısı kadar uzanan yarı dairesel uçlar oluşturur.

Yansıyan başlık Uç noktaların ilerisine kontur genişliğinin yarısı kadar uzanan köşeli uçlar oluşturur. Bu seçenek kontur kalınlığının yol çevresinde tüm yönlerde eşit bir şekilde genişlemesini sağlar.

Not: Yol açılmazsa uçların görünmeyeceğini unutmayın. Ayrıca, kalın konturlarda uç stillerini görmek daha kolaydır.

image

Konturun köşe noktalarında görünümü için Köşe simgesini tıklatın:

Gönye birleşmesi Gönyenin uzunluğu gönye sınırları dahilinde olduğunda uç noktanın ilerisine uzayan noktalı köşeler oluşturur.

Yuvarlak birleşmesi Uç noktaların ilerisine kontur genişliğinin yarısı kadar uzanan yuvarlak köşeler oluşturur.


498

Eğim birleşmesi Uç noktalarla bitişen köşeli köşeler oluşturur.

Not: Uçlar gibi gönyeler de daha kalın kontur ağırlıklarında daha kolay bir şekilde görülür.


Kontur ayarlarını kaydetme

Kontur Seçenekleri panelinde şekil konturu seçeneklerini belirledikten sonra yeni oluşturulan kontur türünü yeniden kullanmak üzere kaydedebilirsiniz.


image

Kontur Seçenekleri panelinin sağ üst köşesindeki dişli çark simgesini tıklatın ve Konturu Kaydet'i seçin.


Şekil kontur ayarlarını kopyalama ve yapıştırma

Şekil kontur seçeneklerini belirledikten sonra ayarları kopyalayıp yapıştırarak diğer bir şekle uygulayabilirsiniz.


1. Kontur Seçenekleri panelinin sağ üst köşesindeki dişli çark simgesini tıklatın ve Kontur Ayrıntılarını Kopyala'yı seçin.


2. Değiştirmek istediğiniz şekli seçin.


3. Özellikler panelinde veya araç seçenekleri çubuğunda Şekil Kontur Türünü Ayarla menü simgesini tıklatarak Kontur Seçenekleri panelini açın.


4. Kontur Seçenekleri panelinin sağ üst köşesindeki dişli çark simgesini tıklatın ve Kontur Ayrıntılarını Yapıştır'ı seçin.


Daha fazla bilgi için:

image

Vector Shapes tutorial (Vektör Şekilleri eğitimi)


image


image Twitter™ and Facebook posts are not covered under the terms of Creative Commons. Yasal Uyarılar | Çevrimiçi Gizlilik İlkeleri


499