< Önceki | İçerik | Sonraki >

Görüntüleri, şekilleri ve yolları çarpıtma


image

Öğeyi çarpıtın Kukla Çarpıtma


image

Öğeyi çarpıtın

Başa dön


Çarpıt komutu görüntülerin, şekillerin ya da yolların ve benzerlerinin şekillerini değiştirmek için kontrol noktalarını sürüklemenizi sağlar. Ayrıca seçenekler çubuğunda Çarpıtma Stili açılır menüsündeki bir şekli kullanarak da çarpıtma yapabilirsiniz. Çarpıtma Stili açılış menüsündeki şekiller de değiştirilebilir; kontrol noktalarını sürükleyin.

Öğeyi deforme etmek için kontrol noktalarını kullanırken Görünüm > Ekstralar'ı seçmek çarpıtma kafesini ve kontrol noktalarını gösterir ya da gizler.


image

Çarpıtmayı Kullanma

A. Çarpıtılacak şekli seçme B. Seçenekler çubuğundaki Çarpıtma Stili açılır menüsünden bir çarpıtma seçme C. Birkaç çarpıtma seçeneği kullanıldıktan sonraki sonuç


1. Çarpıtmak istediğiniz öğeyi seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Düzen > Dönüştür > Çarpıt'ı seçin.

image

Farklı bir dönüştürme komutu seçerseniz ya da Serbest Dönüştürme komutunu seçerseniz, seçenekler çubuğundaki Serbest Dönüştürme ve Çarpıtma Modları Arasında Geçiş Yap düğmesini image tıklatın.

3. Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yapın:

image

Belli bir şekli kullanarak çarpıtmak için seçenekler çubuğundaki Çarpıt açılır menüsünden bir çarpıtma stili seçin.


image

Kafesi çarpıtmak için kontrol noktasını sürükleme


image

Şekli değiştirmek için kontrol noktalarını, sınırlayıcı kutunun ya da kafesin bir parçasını ya da kafesin içindeki bir alanı sürükleyin. Eğriyi ayarlarken kontrol noktası tutamaçlarını kullanın. Bu bir vektör grafikteki kavisli parçadaki tutamaçları ayarlamaya benzer.

image


481

image

Son tutamaç ayarlamasını geri almak için Düzen > Geri Al'ı seçin.


image

Çarpıtmanın şeklini değiştirme

A. Orijinal çarpıtma kafesi B. Tutamaçları, kafes parçalarını ve kafesin içindeki alanları ayarlama


image

Çarpıtma menüsünden seçtiğiniz bir çarpıtma stilinin yönünü değiştirmek için seçenekler çubuğundaki Çarpıtma Yönünü Değiştir image düğmesini tıklatın.

image

Referans noktasını değiştirmek için seçenekler çubuğunda Referans noktası konumlandırıcıda image bir kareyi tıklatın.

image

Çarpıtma miktarını sayısal değerler kullanarak belirtmek için seçenekler çubuğundaki Eğ (eğmeyi ayarla), X (yatay deformasyonu ayarla) ve Y (dikey deformasyonu ayarla) metin kutularına değerleri girin. Çarpıtma Stili açılır menüsünden Hiçbiri ya da Özel'i seçerseniz sayısal değer giremezsiniz.

4. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

image

Enter (Windows) ya da Return (Mac OS) tuşuna basın ya da seçenekler çubuğundaki Onay düğmesini image tıklatın. Dönüştürmeyi iptal etmek için Esc tuşuna basın ya da seçenekler çubuğundaki İptal düğmesini image tıklatın.

Önemli: Bitmap görüntüsünü çarpıtırken (bir şekil ya da yolla karşılaştırıldığında), her dönüştürme onaylayışınızda görüntü keskinliğini biraz kaybeder, bu nedenle kümülatif dönüştürme uygulamadan önce birden çok komut gerçekleştirmek, her dönüştürmeyi ayrı ayrı uygulamaya göre tercih edilir.


image

Kukla Çarpıtma

Başa dön


Kukla Çarpıtma, bazı alanları dokunulmamış bırakırken, belirli görüntü alanlarını şiddetli bir biçimde bozmanıza izin veren görsel bir ağ sağlar. Uygulamalar ince görüntü rötuşlarından (saç şekillendirme gibi) tamamen değiştirmeye (kolları ve bacakları yeniden konumlandırma gibi) kadar uzanır.

Görüntü katmanlarına ek olarak Kukla Çarpıt'ı katman ve vektör maskelerine uygulayabilirsiniz. Görüntüleri zararsız şekilde deforme etmek için Akıllı Nesneler'i kullanın. (Bkz. Akıllı Nesneler Oluşturma.)

1. Katmanlar panelinde, dönüştürmek istediğiniz katmanı veya maskeyi seçin.

2. Düzen > Kukla Çarpıt'ı seçin.

3. Seçenekler çubuğunda aşağıdaki ağ ayarlarını ayarlayın:

Mod Ağın genel elastikliğini belirler.

image Geniş açılı görüntüleri ve doku eşlemlerini eğmek için iyi olan oldukça elastik bir ağ için Deforme Et seçeneğini seçin.

Yoğunluk Ağ noktalarının aralığını belirler. Daha Fazla Nokta, kesinliği arttırır ancak daha fazla işlenme zamanı gerektirir; Daha Az Nokta tam tersini yapar.

Genişletme Ağın dış kenarını genişletir veya daraltır.

Ağı Göster Yalnızca ayarlama raptiyelerini göstererek dönüşümlerinizin daha açık bir önizlemesini sağlamak için seçimini kaldırın.

image Ayar raptiyelerini geçici olarak gizlemek için H tuşuna basın.

4. Görüntü penceresinde, dönüştürmek istediğiniz ve yerine sabitlemek istediğiniz alanlara raptiye eklemek için tıklatın.


482


image

Kukla ağında bir raptiye hareket ettirme. Bitişik raptiyeler yakın alanları bütün tutar.


5. Raptiyelerin yerini değiştirmek veya kaldırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

image

Ağı çarpıtmak için raptiyeleri sürükleyin.


image

image

Başka bir ağ ile gizlediğiniz ağı göstermek için, seçenekler çubuğunda Raptiye Derinliği düğmelerini , tıklatın.

image

Seçili raptiyeleri kaldırmak için Sil'e basın. Diğer ayrı raptiyeleri kaldırmak için imleci doğrudan bu raptiyelerin üzerine yerleştirin, Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşuna basın ve makas simgesi image görüntülendiğinde tıklatın.

image

Seçenekler çubuğunda Tüm Raptiyeleri Kaldır düğmesini image tıklatın.

image

Birden fazla raptiye seçmek için bunları Shift tuşuna basarken tıklatın veya bağlam menüsünden Tümünü Seç öğesini seçin.

6. Ağı bir raptiyenin etrafında döndürmek için seçin ve ardından aşağıdakilerden birini yapın:

image

Ağı sabit derece döndürmek için, Alt tuşuna (Windows) veya Option tuşuna (Mac OS) basın ve imleci, raptiyelerin tam üzerine gelmeyecek biçimde yakınına konumlandırın. Bir daire görüntülendiğinde, ağı görsel olarak döndürmek için sürükleyin.

image Döndürme derecesi seçenekler çubuğunda görüntülenir.

image

Seçili Mod seçeneğini temel alarak otomatik olarak ağı döndürmek için, seçenekler çubuğundaki Döndür menüsünden Otomatik öğesini seçin.

7. Dönüştürmeniz tamamlandığında Enter veya Return tuşuna basın.


image

Ağı seçili bir raptiyenin etrafında döndürmek için Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşuna basın.


Daha fazla Yardım konusu


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


483