< Önceki | İçerik | Sonraki >

Nesneleri dönüştürme


image

Bir uzmandan: Serbest Dönüştürme komutu Dönüşüm uygulama

Dönüştürülecek bir öğe seçme

Dönüştürme için referans noktası ayarlama ya da taşıma

Ölçekleme, döndürme, eğriltme, deforme etme, perspektif uygulama veya çarpıtma Kesin ayarlarla çevirme ya da döndürme

Dönüştürmeyi tekrarlama

Öğeyi, dönüştürme sırasında çoğaltma Serbest dönüştürme

Öğeyi çarpıtma Kukla Çarpıtma


image

Dönüşüm uygulama

Başa dön


Dönüştürme işlemi bir görüntüyü ölçekler, döndürür, eğriltir, uzatır ya da çarpıtır. Seçime, tüm katmana, birden çok katmana ya da katman maskesine dönüşüm uygulayabilirsiniz. Ayrıca bir yola, vektör şekline, vektörel maskeye, seçim kenarlığına ya da alfa kanalına da dönüşüm uygulayabilirsiniz. Pikselleri değiştirdiğinizde dönüştürme görüntü kalitesini etkiler. Raster görüntülere bozucu olmayan dönüştürmeler uygulamak için Akıllı Nesneler'i kullanın. (Bkz. Akıllı Nesneler hakkında.) Vektör şeklini ya da yolu dönüştürmede hiçbir zaman bozulma oluşmaz çünkü yalnızca nesneyi üreten matematik hesaplamaları değiştirmiş olursunuz.

Dönüştürme yapmak için önce dönüştürecek bir nesne seçin ve sonra bir dönüştürme komutu seçin. Gerekiyorsa dönüştürmeyi uygulamadan önce referans noktasını ayarlayın. Kümülatif dönüştürmeyi uygulamadan önce arka arkaya birçok değişiklik gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin Ölçek'i seçebilir ve ölçeklemek için bir tutamacı sürükleyebilir ve sonra Deforme Et'i seçebilir ve deforme etmek için bir tutamacı sürükleyebilirsiniz. Sonra her iki dönüştürmeyi de uygulamak için Enter ya da Return tuşuna basın.

Photoshop, dönüştürme sırasında eklenen ya da silinen piksellerin renk değerlerini hesaplamak için Tercihler iletişim kutusunun Genel alanında seçilen enterpolasyon yöntemini kullanır. Bu enterpolasyon ayarı dönüştürmenin hızını ve kalitesini doğrudan etkiler. Varsayılan ayar olan bikübik enterpolasyon en yavaşıdır ancak en iyi sonuçları verir.

Not: Sıvılaştır filtresini kullanarak raster görüntüleri de çarpıtabilir ve deforme edebilirsiniz.


image

Görüntüyü dönüştürme

A. Orijinal Görüntü B. Çevrilmiş katman C. Döndürülmüş seçim kenarlığı D. Ölçeklenen nesnenin parçası


Dönüştür alt menü komutları


454

Ölçeklendir

Öğeyi, dönüştürmelerin çevresinde gerçekleştirildiği sabit nokta olan referans noktasına göre büyütür ya da küçültür. Yatay, dikey ya

da hem yatay hem de dikey ölçekleme yapabilirsiniz.


Döndür Öğeyi referans noktasının etrafında döndürür. Varsayılan olarak bu nokta nesnenin merkezindedir ancak başka bir konuma taşıyabilirsiniz.

Eğrilt Öğeyi dikey ya da yatay olarak eğer.


Deforme Et Öğeyi tüm yönlerde uzatır.


Perspektif Öğeye tek noktalı perspektif uygular.


Çarpıt Öğenin şeklini değiştirir.


180 derece döndür, saat yönünde 90 derece döndür, saatin tersi yönde 90 derece döndür

saatin tersi yönde döndürür.


Öğeyi belirtilen derecede saat yönüne veya


Çevir


Öğeyi dikey ya da yatay olarak çevirir.


image

Dönüştürülecek bir nesne seçin

Başa dön


image

Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Tüm bir katmanı dönüştürmek için katmanı etkinleştirin ve hiçbir şeyin seçili olmadığından emin olun.

Not: Arka plan katmanını dönüştüremezsiniz. Bunu dönüştürmek için önce normal bir katman haline getirmelisiniz.


image

Katmanın bir parçasını dönüştürmek için Katmanlar panelinde katmanı seçin ve sonra katmanda görüntünün parçasını seçin.


image

Birden çok katmanı dönüştürmek için Katmanlar panelinde şunlardan birini yapın: katmanları birbirine bağlayın ya da birden çok katman seçmek için Ctrl tuşunu (Windows) ya da Command tuşunu (Mac OS) basılı tutarak birden çok katmanı tıklatın. Katmanlar panelinde bitişik katmanları seçmek için Shift tuşu basılıyken tıklatabilirsiniz. (Bkz. Katmanları seçme, gruplama ve bağlama.)

image

Katman maskesini ya da vektörel maskeyi dönüştürmek için maskenin bağlantısını kaldırın ve Katmanlar panelinde maske minik resmini seçin.

image

Yolu ya da vektör şeklini dönüştürmek için, yolun tamamını seçmek üzere Yol Seçim aracını image kullanın ya da yolun bir parçasını seçmek için Doğrudan Seçim aracını image kullanın. Yolda bir ya da daha çok nokta seçerseniz yalnızca noktalara bağlı yol parçaları dönüştürülür. (Bkz. Yol seçme.)

image

Seçim kenarlığını dönüştürmek için seçim yapın ya da yükleyin. Daha sonra Seç > Seçimi Dönüştür'ü seçin.


image

Alfa kanalını dönüştürmek için Kanallar panelinde o kanalı seçin.


image

Dönüştürme için referans noktası ayarlama ya da taşıma

Başa dön


Tüm dönüştürmeler referans noktası olarak adlandırılan sabit bir noktanın etrafında gerçekleştirilir. Varsayılan olarak bu nokta dönüştürdüğünüz nesnenin merkezindedir. Ancak referans noktasını değiştirebilir ya da seçenekler çubuğundaki referans noktası konumlandırıcıyı kullanarak merkez noktayı farklı bir konuma taşıyabilirsiniz.

1. Dönüştürme komutu seçin. Görüntüde bir sınırlayıcı kutu belirir.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Seçenekler çubuğunda, referans noktası konumlandırıcıda image bir kareyi tıklatın. Her kare sınırlayıcı kutudaki bir noktayı temsil eder. Örneğin referans noktasını sınırlayıcı kutunun sol üst köşesine taşımak için referans noktası konumlandırıcıda sol üstteki kareyi tıklatın.

image

Görüntüde beliren dönüştürme sınırlayıcı kutusunda referans noktasını image sürükleyin. Referans noktası dönüştürmek istediğiniz öğenin dışında olabilir.


image

Ölçekleme, döndürme, eğriltme, deforme etme, perspektif uygulama ya da çarpıtma

Başa dön


1. Dönüştürmek istediğiniz öğeyi seçin.

2. Düzen > Dönüştür > Ölçekle, Döndür, Eğrilt, Deforme Et, Perspektif ya da Çarpıt'ı seçin.

Not: Şekli ya da yolun tamamını dönüştürüyorsanız Dönüştür menüsü Yol Dönüştür menüsü olarak değişir. Birden çok yol parçasını dönüştürüyorsanız (yolun tamamını değil) Dönüştür menüsü Noktaları Dönüştür menüsü olarak değişir.

3. (İsteğe bağlı) Seçenekler çubuğunda, referans noktası konumlandırıcıda image bir kareyi tıklatın.

4. Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yapın:

image

Ölçekle'yi seçerseniz sınırlayıcı kutuda bir tutamacı sürükleyin. Oranları koruyarak ölçeklendirmek için bir köşe tutamacını sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun. İşaretçi tutamacın üzerine getirildiğinde çift oka dönüşür.


455

image

Döndür'ü seçerseniz, işaretçiyi sınırlayıcı kutunun dışına çıkarın (kavisli, çift taraflı bir oka dönüşür) ve sonra sürükleyin. Dönüşü 15 derecelik artışlarla sınırlamak için Shift tuşunu basılı tutun.

image

Eğrilt'i seçerseniz sınırlayıcı kutuyu eğriltmek için kutudaki bir kenar tutamacını sürükleyin.


image

Deforme Et'i seçerseniz sınırlayıcı kutuyu uzatmak için kutudaki bir köşe tutamacını sürükleyin.


image

Perspektif'i seçerseniz sınırlayıcı kutuya perspektif uygulamak için bir köşe tutamacını sürükleyin.


image

Çarpıt'ı seçerseniz, seçenekler çubuğunda Çarpıtma Stili açılır menüsünden bir çarpıtma seçin ya da özel bir çarpıtma gerçekleştirmek için sınırlayıcı kutunun ve kafesin şeklini değiştirmek üzere kontrol noktalarını, bir çizgiyi ya da kafesin içindeki bir alanı sürükleyin.

image

Tüm dönüştürme tipleri için seçenekler çubuğuna bir değer girin. Örneğin bir öğeyi döndürmek için döndürme image metin kutusuna dereceyi girin.

5. (İsteğe bağlı) İsterseniz, Düzen > Dönüştür alt menüsünden bir komut seçerek farklı bir dönüştürme tipine geçiş yapın.

Not: Bitmap görüntüsünü dönüştürürken (bir şekil ya da yolla karşılaştırıldığında), her dönüştürme onaylayışınızda görüntü keskinliğini biraz kaybeder, bu nedenle kümülatif dönüştürme uygulamadan önce birden çok komut gerçekleştirmek, her dönüştürmeyi ayrı ayrı uygulamaya göre tercih edilir.

6. (İsteğe bağlı) Görüntüyü çarpıtmak istiyorsanız, seçenekler çubuğundaki Serbest Dönüştürme ve Çarpıtma Modu Arasında Geçiş Yap düğmesini image tıklatın.

7. Bitirdiğinizde aşağıdakilerden birini yapın:

image

Enter (Windows) ya da Return (Mac OS) tuşuna basın, seçenekler çubuğunda Onay düğmesini image tıklatın ya da dönüştürme seçim çerçevesinin içinde çift tıklatın.

image

Dönüştürmeyi iptal etmek için Esc tuşuna basın ya da seçenekler çubuğundaki İptal düğmesini image tıklatın.


image

Kesin ayarlarla çevirme ya da döndürme


1. Dönüştürmek istediğiniz öğeyi seçin.


2. Düzen > Dönüştür'ü seçin ve alt menüden aşağıdaki komutlardan birini seçin:

Başa dön


image

image

Seçenekler çubuğunda dereceleri belirtmek için döndür Yarım tur döndürmek için 180 döndür

image

Saat yönünde çeyrek tur döndürmek için 90 Saat Yönünde Döndür

image

image

Saatin tersi yönde çeyrek tur döndürmek için 90 Saat Tersi Yönde Döndür Dikey eksen boyunca yatak olarak çevirmek için Yatay Çevir

image

Yatay eksen boyunca dikey olarak çevirmek için Dikey Çevir

Not: Şekli ya da yolun tamamını dönüştürüyorsanız Dönüştür komutu Yol Dönüştür komutu olarak değişir. Birden çok yol parçasını dönüştürüyorsanız (yolun tamamını değil) Dönüştür komutu Noktaları Dönüştür komutu olarak değişir.


image

Dönüştürmeyi yineleme

Başa dön


image

Düzen > Dönüştür > Tekrar, Düzen > Yol Dönüştür > Tekrar ya da Düzen > Noktaları Dönüştür > Tekrar'ı seçin.


image

Öğeyi dönüştürürken çoğaltın

Başa dön


image

Alt (Windows) ya da Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun ve seçimi sürükleyin.


image

Serbest dönüştürün

Başa dön


Serbest Dönüştürme komutu, dönüştürmeleri (döndürme, ölçekleme, eğriltme, deforme etme ve perspektif) tek bir kesintisiz işlemle yapmanızı sağlar. Ayrıca bir çarpıtma dönüştürmesi de uygulayabilirsiniz. Farklı komutları seçmek yerine dönüştürme türleri arasında geçiş yapmak için klavyenizde bir tuşu basılı tutmanız yeterlidir.

Not: Şekli ya da yolun tamamını dönüştürüyorsanız Dönüştür komutu Yol Dönüştür komutu olarak değişir. Birden çok yol parçasını dönüştürüyorsanız (yolun tamamını değil) Dönüştür komutu Noktaları Dönüştür komutu olarak değişir.

1. Dönüştürmek istediğiniz öğeyi seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:


456

image

Düzen > Serbest Dönüştürme'yi seçin.

image

Seçim, piksel tabanlı katman ya da seçim kenarlığı dönüştürüyorsanız Taşıma aracını image seçin. Sonra seçenekler çubuğunda Dönüştürme Kontrollerini Göster'i seçin.

image

Vektör şeklini ya da yolu dönüştürüyorsanız Yol Seçim aracını image seçin. Sonra seçenekler çubuğunda Dönüştürme Kontrollerini Göster'i seçin.

3. Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yapın:

image

Seçim çerçevesini ölçeklemek için bir tutamacı sürükleyin. Oranları koruyarak ölçeklendirmek için bir köşe tutamacını sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun.

image

Sayısal olarak ölçeklemek için seçenekler çubuğunda Genişlik ve Yükseklik metin kutularına yüzde değerleri girin. En boy oranını korumak için Bağlı simgesini image tıklatın.

image

Sürükleyerek döndürmek için, işaretçiyi sınırlayıcı kutunun dışına çıkarın (kavisli, çift taraflı bir oka dönüşür) ve sonra sürükleyin. Dönüşü

15 derecelik artışlarla sınırlamak için Shift tuşunu basılı tutun.


image

Sayısal olarak döndürmek için seçenekler çubuğunda dönüş metin kutusuna image derece değerini girin.


image

Sınırlayıcı kenarlığın merkez noktasına göre deforme etmek için Alt tuşunu (Windows) ya da Option tuşunu (Mac OS) basılı tutarak bir tutamacı sürükleyin.

image

Serbestçe deforme etmek için Ctrl (Windows) ya da Command (Mac OS) tuşu basılıyken bir tutamacı sürükleyin.


image

Eğriltmek için Ctrl+Shift (Windows) ya da Command+Shift (Mac OS) tuşlarını basılı tutarken bir kenar tutamacını sürükleyin. Kenar tutamaçlarından birinin üstüne getirildiğinde işaretçi küçük çift oklu beyaz bir ok ucuna dönüşür.

image

Sayısal olarak eğriltmek için seçenekler çubuğundaki H (yatay eğriltme) ve V (dikey eğriltme) metin kutularına derece değerlerini girin.


image

Perspektif uygulamak için Ctrl+Alt+Shift tuşlarına (Windows) ya da Command+Option+Shift tuşlarına (Mac OS) basarken bir köşe tutamacını sürükleyin. İşaretçi bir köşe tutamacının üzerine getirildiğinde gri renkli bir ok ucuna dönüşür.

image

Çarpıtmak için seçenekler çubuğunda Serbest Dönüştürme ve Çarpıtma Modları Arasında Geçiş Yap düğmesini image tıklatın. Öğenin şeklini değiştirmek için kontrol noktalarını sürükleyin ya da seçenekler çubuğunda Çarpıt açılır menüsünden bir çarpıtma stili seçin. Çarpıt açılır menüsünde seçimlerinizi yaptıktan sonra çarpıtmanın şeklini ayarlamak için bir kare tutamaç kullanılabilir olacaktır.

image

Referans noktasını değiştirmek için seçenekler çubuğunda referans noktası konumlandırıcıda image bir kareyi tıklatın.

image

Öğe taşımak amacıyla referansın yeni konumu için seçenekler çubuğunda X (yatay konum) ve Y (dikey konum) metin kutularına değer girin. Yeni konumu geçerli konuma göre belirtmek için Göreli Konumlandırma düğmesini image tıklatın.

image

Son tutamaç ayarlamasını geri almak için Düzen > Geri Al'ı seçin.

4. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Enter (Windows) ya da Return (Mac OS) tuşuna basın, seçenekler çubuğunda Onay düğmesini image tıklatın ya da dönüştürme seçim çerçevesinin içinde çift tıklatın.

image

Dönüştürmeyi iptal etmek için Esc tuşuna basın ya da seçenekler çubuğundaki İptal düğmesini image tıklatın.

Not: Bitmap görüntüsünü dönüştürürken (bir şekil ya da yolla karşılaştırıldığında), her dönüştürme onaylayışınızda görüntü keskinliğini biraz kaybeder, bu nedenle kümülatif dönüştürme uygulamadan önce birden çok komut gerçekleştirmek, her dönüştürmeyi ayrı ayrı uygulamaya göre tercih edilir.


image

Öğeyi çarpıtma

Başa dön


Çarpıt komutu görüntülerin, şekillerin ya da yolların ve benzerlerinin şekillerini değiştirmek için kontrol noktalarını sürüklemenizi sağlar. Ayrıca seçenekler çubuğunda Çarpıtma Stili açılır menüsündeki bir şekli kullanarak da çarpıtma yapabilirsiniz. Çarpıtma Stili açılış menüsündeki şekiller de değiştirilebilir; kontrol noktalarını sürükleyin.

Öğeyi deforme etmek için kontrol noktalarını kullanırken Görünüm > Ekstralar'ı seçmek çarpıtma kafesini ve kontrol noktalarını gösterir ya da gizler.


457


image

Çarpıtmayı Kullanma

A. Çarpıtılacak şekli seçme B. Seçenekler çubuğundaki Çarpıtma Stili açılır menüsünden bir çarpıtma seçme C. Çeşitli çarpıtma seçeneklerinin kullanıldığı sonuç


1. Çarpıtmak istediğiniz öğeyi seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Düzen > Dönüştür > Çarpıt'ı seçin.

image

Farklı bir dönüştürme komutu seçerseniz ya da Serbest Dönüştürme komutunu seçerseniz, seçenekler çubuğundaki Serbest Dönüştürme ve Çarpıtma Modları Arasında Geçiş Yap düğmesini image tıklatın.

3. Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yapın:

image

Belli bir şekli kullanarak çarpıtmak için seçenekler çubuğundaki Çarpıt açılır menüsünden bir çarpıtma stili seçin.


image

Kafesi çarpıtmak için kontrol noktasını sürükleme


image

Şekli değiştirmek için kontrol noktalarını, sınırlayıcı kutunun ya da kafesin bir parçasını ya da kafesin içindeki bir alanı sürükleyin. Eğriyi ayarlarken kontrol noktası tutamaçlarını kullanın. Bu bir vektör grafikteki kavisli parçadaki tutamaçları ayarlamaya benzer.

image

Son tutamaç ayarlamasını geri almak için Düzen > Geri Al'ı seçin.


image

Çarpıtmanın şeklini değiştirme

A. Orijinal çarpıtma ağı B. Tutamaçları, ağ parçalarını ve ağ içindeki alanları ayarlama


image

Çarpıtma menüsünden seçtiğiniz bir çarpıtma stilinin yönünü değiştirmek için seçenekler çubuğundaki Çarpıtma Yönünü Değiştir image düğmesini tıklatın.

image

Referans noktasını değiştirmek için seçenekler çubuğunda Referans noktası konumlandırıcıda image bir kareyi tıklatın.


image

Çarpıtma miktarını sayısal değerler kullanarak belirtmek için seçenekler çubuğundaki Eğ (eğmeyi ayarla), X (yatay deformasyonu ayarla)


458

ve Y (dikey deformasyonu ayarla) metin kutularına değerleri girin. Çarpıtma Stili açılır menüsünden Hiçbiri ya da Özel'i seçerseniz sayısal değer giremezsiniz.

4. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

image

Enter (Windows) ya da Return (Mac OS) tuşuna basın ya da seçenekler çubuğundaki Onay düğmesini image tıklatın. Dönüştürmeyi iptal etmek için Esc tuşuna basın ya da seçenekler çubuğundaki İptal düğmesini image tıklatın.

Not: Bitmap görüntüsünü çarpıtırken (bir şekil ya da yolla karşılaştırıldığında), her dönüştürme onaylayışınızda görüntü keskinliğini biraz kaybeder,

bu nedenle kümülatif dönüştürme uygulamadan önce birden çok komut gerçekleştirmek, her dönüştürmeyi ayrı ayrı uygulamaya göre tercih edilir.


image

Kukla Çarpıtma

Başa dön


Kukla Çarpıtma, bazı alanları dokunulmamış bırakırken, belirli görüntü alanlarını şiddetli bir biçimde bozmanıza izin veren görsel bir ağ sağlar. Uygulamalar ince görüntü rötuşlarından (saç şekillendirme gibi) tamamen değiştirmeye (kolları ve bacakları yeniden konumlandırma gibi) kadar uzanır.

Görüntü katmanlarına ek olarak Kukla Çarpıt'ı katman ve vektör maskelerine uygulayabilirsiniz. Görüntüleri zararsız şekilde deforme etmek için Akıllı Nesneler'i kullanın. (Bkz. Akıllı Nesneler oluşturma.)


1. Katmanlar panelinde, dönüştürmek istediğiniz katmanı veya maskeyi seçin.


2. Düzen > Kukla Çarpıt'ı seçin.


3. Seçenekler çubuğunda aşağıdaki ağ ayarlarını ayarlayın:


Mod Ağın genel elastikliğini belirler.

image Geniş açılı görüntüleri ve doku eşlemlerini eğmek için iyi olan oldukça elastik bir ağ için Deforme Et seçeneğini seçin.


Yoğunluk Ağ noktalarının aralığını belirler. Daha Fazla Nokta, kesinliği arttırır ancak daha fazla işlenme zamanı gerektirir; Daha Az Nokta tam tersini yapar.


Genişletme Ağın dış kenarını genişletir veya daraltır.


Ağı Göster

Yalnızca ayarlama raptiyelerini göstererek dönüşümlerinizin daha açık bir önizlemesini sağlamak için seçimini kaldırın.

image

Ayar raptiyelerini geçici olarak gizlemek için H tuşuna basın.4. Görüntü penceresinde, dönüştürmek istediğiniz ve yerine sabitlemek istediğiniz alanlara raptiye eklemek için tıklatın.image

Kukla ağında bir raptiye hareket ettirme. Bitişik raptiyeler yakın alanları bütün tutar.


5. Raptiyelerin yerini değiştirmek veya kaldırmak için aşağıdakilerden birini yapın:


image

Ağı çarpıtmak için raptiyeleri sürükleyin.

image

Başka bir ağ ile gizlediğiniz ağı göstermek için, seçenekler çubuğunda Raptiye Derinliği düğmeleriniimage tıklatın.

image

Seçili raptiyeleri kaldırmak için Sil'e basın. Diğer ayrı raptiyeleri kaldırmak için imleci doğrudan bu raptiyelerin üzerine yerleştirin, Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşuna basın ve makas simgesi image görüntülendiğinde tıklatın.

image

Seçenekler çubuğunda Tüm Raptiyeleri Kaldır düğmesini image tıklatın.


image


459

image

Birden fazla raptiye seçmek için Shift tuşunu basılı tutarken bunları tıklatın veya bağlam menüsünden Tüm Raptiyeleri Seç öğesini seçin.


6. Ağı bir raptiyenin etrafında döndürmek için seçin ve ardından aşağıdakilerden birini yapın:


image

Ağı sabit derece döndürmek için, Alt tuşuna (Windows) veya Option tuşuna (Mac OS) basın ve imleci, raptiyelerin tam üzerine gelmeyecek biçimde yakınına konumlandırın. Bir daire görüntülendiğinde, ağı görsel olarak döndürmek için sürükleyin.

image Döndürme derecesi seçenekler çubuğunda görüntülenir.


image

Seçili Mod seçeneğini temel alarak otomatik olarak ağı döndürmek için, seçenekler çubuğundaki Döndür menüsünden Otomatik öğesini seçin.


7. Dönüştürmeniz tamamlandığında Enter veya Return tuşuna basın.image

Ağı seçili bir raptiyenin etrafında döndürmek için Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşuna basın.


image


image Twitter™ and Facebook posts are not covered under the terms of Creative Commons.


Yasal Uyarılar | Çevrimiçi Gizlilik İlkeleri


460