< Önceki | İçerik | Sonraki >

Camera Raw'da keskinleştirme ve parazit azaltma


image

Fotoğrafları keskinleştirme Paraziti azaltma


image

Fotoğrafları keskinleştirme

Başa dön


Ayrıntı sekmesindeki keskinleştirme denetimleri görüntüde kenar tanımını ayarlar. Ayarlama Fırçası aracı ve Dereceli Filtre aracı, yerel keskinleştirme uygulandığında Yarıçap, Ayrıntı ve Maskeleme değerlerini kullanır.

Keskinleştirmenin tüm görüntülere mi yoksa yalnızca önizlemelere mi uygulandığını belirlemek için Camera Raw tercihlerindeki Kesinleştirme Uygulanacak Öğe seçeneğini kullanın.

image Camera Raw içinden tercihleri açmak için araç çubuğundaki Tercihler İletişim Kutusunu Aç düğmesini tıklatın.

1. Önizleme görüntüsünü en az %100 yakınlaştırın.

2. Ayrıntı sekmesinde aşağıdaki kontrollerden herhangi birini düzeltin:

Miktar

Kenar tanımını ayarlar. Keskinleştirmeyi artırmak için Miktar değerini artırın. Sıfır (0) değeri keskinleştirmeyi kapatır. Genellikle, temiz

görüntüler için Miktar değerini daha düşük bir değere ayarlayın. Ayarlama, belirlediğiniz eşiği temel alarak çevredeki piksellerden farklı pikselleri bulan ve piksellerin miktarını belirlediğiniz oranda artıran bir Keskinliği Azaltma Maskesi türevidir. Camera Raw eklentisi Camera Raw görüntü dosyasını açarken fotoğraf makinesinin modeli, ISO ve pozlama telafisini esas alarak kullanılacak eşiği hesaplar.


Yarıçap Keskinleştirmenin uygulandığı ayrıntıların boyutunu ayarlar. İnce ayrıntılı fotoğraflar için genellikle daha düşük ayar gerekir. Daha büyük ayrıntılı fotoğraflar daha geniş bir yarıçap kullanabilir. Çok geniş yarıçapın kullanılması çoğunlukla doğal görünmeyen sonuçlar verir.


Ayrıntı

Görüntüde ne kadar yüksek frekanslı bilginin keskinleştirileceğini ve ne kadar keskinleştirme işleminin kenarları etkileyeceğini

ayarlar. Düşük ayarlar öncelikle bulanıklaştırmayı kaldırmak için kenarları keskinleştirir. Yüksek ayarlar görüntüdeki dokuların daha belirgin olması için yararlıdır.


Maskeleme Kenar maskesini kontrol eder. Sıfır (0) ayarıyla görüntüdeki her şey aynı miktarda keskinlik alır. 100 ayarıyla keskinleştirme çoğunlukla en sert kenarların yakınındaki alanlarla sınırlandırılmıştır. Maskelenen alanlar (siyah) karşısında keskinleştirilen alanları (beyaz) görmek için sürgüyü sürüklerken Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun.


3. (İsteğe Bağlı) En yeni keskinleştirme algoritmalarını görüntülere uygulamak için görüntü önizlemesinin sağ alt köşesindeki Geçerli İşleme Güncelleştir (2012) düğmesini image tıklatın.


image

Paraziti azaltma

Başa dön


Ayrıntı sekmesinin Parazit Azaltma kısmı, görüntü kalitesini bozan, görünen yabancı kalıntılar olan görüntü parazitini azaltmak için denetimlere sahiptir. Görüntü paraziti, görüntünün grensi görünmesine neden olan ışıklılık (gri tonlama) parazitini ve görüntüde renkli kalıntılar olarak görünen kroma (renk) parazitini içerir. Yüksek ISO hızları veya daha az karmaşık dijital fotoğraf makineleri ile çekilen fotoğraflar kayda değer oranda parazit içerebilir.

Not: Parazit azaltma ayarlamalarını yaparken, parazit azaltmanın önizlemesini görmek için ilk olarak önizleme görüntüsünü en az %100 yakınlaştırın.


image

Renk ve Renk Ayrıntısı sürgülerinin ayarlanması kroma parazitini azaltır ve renk ayrıntılarını korur (sağ alt).


435

Not: Işıklılık Ayrıntısı, Işıklılık Kontrastı ve Renk Ayrıntısı sürgüleri gri olarak görünüyorsa, görüntünün sağ alt köşesindeki Geçerli İşleme Güncelleştir (2012) düğmesini image tıklatın.


Işıklılık Işıklılık parazitini azaltır.


Işıklılık Ayrıntısı


Işıklılık paraziti eşiğini kontrol eder. Parazitli fotoğraflar için kullanışlıdır. Daha yüksek değerler daha fazla ayrıntıyı korur, ancak

daha parazitli sonuçlar oluşturabilir. Daha düşük değerler, daha temiz sonuçlar oluşturur, ancak bazı ayrıntıları da kaldırır.


Işıklılık Kontrastı Işıklılık kontrastını kontrol eder. Parazitli fotoğraflar için kullanışlıdır. Daha yüksek değerler kontrastı korur, ancak parazitli lekeler veya benekler oluşturabilir. Daha düşük değerler, daha düzgün sonuçlar oluşturur, ancak daha az kontrasta sahip olabilir.

Renk

Renk parazitini azaltır.


Renk Ayrıntısı


Renk paraziti eşiğini kontrol eder. Daha yüksek değerler ince, ayrıntılı renk kenarlarını korur, ancak renk lekelerine neden olabilir.

Daha düşük değerler renk lekelerini kaldırır, ancak renklerin yayılmasına neden olabilir. Camera Raw'da parazit azaltmayla ilgili video eğitimleri için aşağıdakilere bakın:

image

Matt Kloskowski tarafından sağlanan Better noise reduction in Photoshop® CS5 (Photoshop® CS5'te daha iyi parazit giderme) videosu

image

Russell Brown tarafından sağlanan Lens correction and noise reduction with Adobe® Camera Raw (Adobe® Camera Raw ile mercek düzeltme ve parazit azaltma) videosu

image

Justin Seeley tarafından sağlanan Photoshop CS5 - Camera Raw 6.0 videosuimage


image Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


436