< Önceki | İçerik | Sonraki >

Renkleri eşleştirme, değiştirme ve karıştırma


image

Renkleri eşleştirme Renkleri değiştirme Renkleri seçerek karıştırma


image

Renkleri eşleştirme

Başa dön


Farklı görüntülerdeki rengi eşleştirme

Rengi Uydur komutu birden çok görüntü, birden çok katman veya birden çok seçim arasında renkleri eşleştirir. Ayrıca, ışıklılığı değiştirerek, renk aralığını değiştirerek ve renk tonlarını nötrleştirerek görüntüdeki renkleri ayarlamanıza da olanak tanır. Rengi Uydur komutu yalnızca RGB modunda çalışır.

image Rengi Uydur komutunu kullandığınızda, işaretçi Damlalık aracına dönüşür. Bilgi panelinde renk pikseli değerlerini görmek için görüntüyü ayarlarken Damlalık aracını kullanın. Bu panel, Rengi Uydur komutunu kullanırken renk değerlerindeki değişikliklerle ilgili olarak size geri bildirim sağlar. Bkz. Görüntüdeki renk değerlerini gösterme.

Rengi Uydur komutu bir görüntüdeki (kaynak görüntü) renkleri başka bir görüntüdeki (hedef görüntü) renklerle eşleştirir. Farklı fotoğraflardaki renkleri tutarlı hale getirmeye çalıştığınızda veya bir görüntüdeki bazı renklerin (cilt renkleri gibi) başka bir görüntüdeki renklerle eşleştirilmesi gerektiğinde, Rengi Uydur komutu kullanışlı bir komuttur.

Rengi Uydur komutu, iki görüntü arasında renkleri eşleştirmeye ek olarak aynı görüntünün farklı katmanları arasında da rengi eşleştirebilir.


İki görüntü arasında rengi eşleştirme

1. (İsteğe bağlı) Kaynak ve hedef görüntülerde bir seçim yapın.

Seçim yapmazsanız, Rengi Uydur komutu görüntüler arasında bir bütün olarak görüntü istatistiklerini eşleştirir.

2. Etkin olarak değişmesini istediğiniz görüntüyü seçin ve sonra Görüntü > Ayarlamalar > Rengi Uydur komutunu seçin.

Rengi Uydur komutunu hedef görüntüde belirli bir katmana uyguluyorsanız, Rengi Uydur komutunu seçerken söz konusu katmanın etkin olmasına dikkat edin.

3. Rengi Uydur iletişim kutusunun Görüntü İstatistikleri alanındaki Kaynak menüsünde, hedef görüntüde renklerini eşleştireceğiniz kaynak görüntüyü seçin. Renk ayarlamasını hesaplarken başka bir görüntüye referansta bulunmak istemiyorsanız Yok'u seçin. Yok seçiliyken hedef görüntü ile kaynak görüntü aynı olur.

Gerekirse, Katman menüsünü kullanarak kaynak görüntüden renklerini eşleştirmek istediğiniz katmanı seçin. Kaynak görüntüdeki tüm katmanlardan renkleri eşleştirmek için Katman menüsünde Birleştirilmiş'i de seçebilirsiniz.

4. Görüntüde seçim yaptıysanız, aşağıdakilerden birini veya birden çoğunu yapın:

image

Ayarlamayı hedef görüntünün tamamına uyguluyorsanız, Hedef Görüntü alanında Ayarları Uygularken Seçimi Yoksay'ı seçin. Bu seçenek hedef görüntüdeki seçimi yoksayar ve ayarlamayı hedef görüntünün tamamına uygular.

image

Kaynak görüntüde seçim yaptıysanız ve ayarlamayı hesaplarken seçimdeki renkleri kullanmak istiyorsanız, Görüntü İstatistikleri alanında Renkleri Hesaplamak için Kaynaktaki Seçimi Kullan'ı seçin. Kaynak görüntüdeki seçimi yoksaymak ve ayarlamayı hesaplarken kaynak görüntünün tamamındaki renkleri kullanmak için bu seçeneğin seçimini kaldırın.

image

Hedef görüntüde seçim yaptıysanız ve ayarlamayı hesaplarken seçimdeki renkleri kullanmak istiyorsanız, Görüntü İstatistikleri alanında Ayarı Hesaplamak için Hedefteki Seçimi Kullan'ı seçin. Hedef görüntüdeki seçimi yoksaymak ve ayarlamayı hesaplarken hedef görüntünün tamamındaki renkleri kullanmak için bu seçeneğin seçimini kaldırın.

5. Hedef görüntüden bir renk tonunu otomatik olarak kaldırmak için Nötrleştir seçeneğini belirtin. Siz ayarlamaları yaparken görüntünüzün güncelleştirilmesi için Önizleme seçeneğinin seçili olmasına dikkat edin.

6. Hedef görüntüde parlaklığı artırmak veya azaltmak için, Işıklılık sürgüsünü hareket ettirin. Alternatif olarak Işıklılık kutusuna değer de girebilirsiniz. Maksimum değer 200, minimum değer 1 ve varsayılan değer 100'dür.

7. Hedef görüntüde renk doygunluğunu ayarlamak için Renk Yoğunluğu sürgüsünü ayarlayın. Alternatif olarak Renk Yoğunluğu kutusuna değer de girebilirsiniz. Maksimum değer 200, minimum değer 1 (gri tonlamalı bir görüntü üretir) ve varsayılan değer 100'dür.

8. Görüntüye uygulanan ayarlama miktarını denetlemek için Soldur sürgüsünü hareket ettirin. Sürgünün sağa kaydırılması ayarlamayı azaltır.

9. Tamam'ı tıklatın.


Aynı görüntüdeki iki katmanın renklerini eşleştirme


352

1. (İsteğe bağlı) Eşleştirmek istediğiniz katmanda seçim yapın. Bir katmandaki renk bölgesini (örneğin, yüz cildinin tonları) başka katmandaki bir bölgeyle eşleştirmek için bu yöntemi kullanın.

Seçim yapmazsanız, Rengi Uydur komutu kaynak katmanın tamamındaki renkleri eşleştirir.

2. Hedef olmasını istediğiniz (renk ayarlamasının uygulanacağı) katmanın etkin olmasına dikkat edin ve Görüntü > Ayarlamalar > Rengi Uydur komutunu seçin.

3. Rengi Uydur iletişim kutusunun Görüntü İstatistikleri alanında yer alan Kaynak menüsündeki görüntünün hedef görüntüyle aynı olduğundan emin olun.

4. Katman menüsünü kullanarak renklerini eşleştirmek istediğiniz katmanı seçin. Tüm katmanlardan renkleri eşleştirmek için Katman menüsünde Birleştirilmiş'i de seçebilirsiniz.

5. Görüntüde seçim yaptıysanız, aşağıdakilerden birini veya birden çoğunu yapın:

image

Ayarlamayı hedef katmanın tamamına uyguluyorsanız, Hedef Görüntü alanında Ayarları Uygularken Seçimi Yoksay'ı seçin. Bu seçenek hedef katmandaki seçimi yoksayar ve ayarlamayı hedef katmanın tamamına uygular.

image

Kaynak görüntüde seçim yaptıysanız ve ayarlamayı hesaplarken seçimdeki rengi kullanmak istiyorsanız, Görüntü İstatistikleri alanında Renkleri Hesaplamak için Kaynaktaki Seçimi Kullan'ı seçin. Kaynak katmandaki seçimi yoksaymak ve ayarlamayı hesaplarken kaynak katmanın tamamındaki renkleri kullanmak için bu seçeneğin seçimini kaldırın.

image

Ayarlamayı hesaplarken yalnızca hedef katmanın seçili alanındaki renkleri kullanmak istiyorsanız, Görüntü İstatistikleri alanında Ayarı Hesaplamak için Hedefteki Seçimi Kullan'ı seçin. Seçimi yoksaymak ve ayarlamayı hesaplarken hedef katmanın tamamındaki renkleri kullanmak için bu seçeneğin seçimini kaldırın.

6. Hedef katmandan bir renk tonunu otomatik olarak kaldırmak için Nötrleştir seçeneğini belirtin. Siz ayarlamaları yaparken görüntünüzün güncelleştirilmesi için Önizleme seçeneğinin seçili olmasına dikkat edin.

7. Hedef katmanda parlaklığı artırmak veya azaltmak için, Işıklılık sürgüsünü hareket ettirin. Alternatif olarak Işıklılık kutusuna değer de girebilirsiniz. Maksimum değer 200, minimum değer 1 ve varsayılan değer 100'dür.

8. Hedef katmandaki renk pikseli değerlerinin aralığını ayarlamak için, Renk Yoğunluğu sürgüsünü ayarlayın. Alternatif olarak Renk Yoğunluğu kutusuna değer de girebilirsiniz. Maksimum değer 200, minimum değer 1 (gri tonlamalı bir görüntü üretir) ve varsayılan değer 100'dür.

9. Görüntüye uygulanan ayarlama miktarını denetlemek için Soldur sürgüsünü ayarlayın. Sürgünün sağa kaydırılması ayarlama miktarını azaltır.

10. Tamam'ı tıklatın.


Rengi Uydur komutunun ayarlarını kaydetme ve uygulama

image

Rengi Uydur iletişim kutusunun Görüntü İstatistikleri alanında İstatistikleri Kaydet düğmesini tıklatın. Ayarlara ad verin ve bunları kaydedin.

image

Rengi Uydur iletişim kutusunun Görüntü İstatistikleri alanında İstatistikleri Yükle düğmesini tıklatın. Kaydedilmiş ayarlar dosyasını bulun ve yükleyin.


image

Renkleri değiştirme

Başa dön


Görüntüdeki nesnelerin rengini değiştirme

image

Photoshop, nesnelerin rengini değiştirmenize olanak veren çeşitli teknikler sağlar. Harika esneklik ve sonuçlar için seçili nesnelere Ton/Doygunluk ayarı uygulayın. Daha az esnekliğe ulaşılsa da seçeneklerin uygun şekilde gruplanması için Renk Değiştir iletişim kutusunu kullanın. Daha hızlı ancak daha az kesinlik sağlayan bir sonuç için Renk Değiştirme aracını deneyin.


Adobe'nin önerdikleri Paylaşmak istediğiniz bir eğitim mi var?image

Video eğitimi: Comparing color replacement techniques (Renk değiştirme tekniklerini karşılaştırma)

Dave Cross

İkna edici renk değişimleri için iki yaklaşıma bakın.


image

Video eğitimi: Precisely select and replace colors (Renkleri kesin olarak seçme ve değiştirme)

Deke McClelland

Belirli bir renk aralığını hedefleyin ve ince ayar yapın.Seçili nesnelere Ton/Doygunluk ayarı uygulayın

Çoğu durumda, bu esnek teknik renkleri en iyi şekilde değiştirir. Maskeler ve ayarlama katmanları zararsız olduğundan, daha sonra sonuçlara tamamen özgür biçimde ince ayar yapabilirsiniz. Benzersiz bir Renklendir seçeneği göreceli yerine mutlak renk değişiklikleri yapar (orijinal renklerden renk tonu vermekten kaçınarak).

1. Değiştirmek istediğiniz nesneyi seçin. Hızlı Seçim Aracı image çoğu zaman iyi sonuç verir. Ek teknikler için bkz. Renk aralığı seçme ve Seçim kenarlarını inceltme.

2. Ayarlar panelinde Ton/Doygunluk simgesini tıklatın.


353

Seçim, ayar katmanında maske haline gelir.

3. Nesnenin rengini değiştirmek için Ayarlar panelinde (CS5) veya Özellikler panelinde (CS6) Ton ve Doygunluk ayarlarını değiştirin. Orijinal renk yeni renge renk tonu verirse, Renklendir'i seçip ayarları yeniden belirleyin. (Bkz. Ton ve doygunluğu ayarlama.)

image Kontrastı korumak için Açıklık ayarını sıfırda bırakın. Hem kontrastı hem de doygunluğu korumak için ayarlama katmanı için Ton

karıştırma modunu seçin.

4. Gerekirse etkilenen alanı maskenin üzerini beyaz veya siyahla boyayarak genişletin veya daraltın. (Bkz. Katman maskesini düzenleme.) Daha fazla bilgi için bkz. Ayarlamalar paneline genel bakış.


Renk Değiştir iletişim kutusunu kullanma

Renk Değiştir iletişim kutusu, rengi değiştirmek için renk aralığı seçme araçlarını HSL sürgüleri ile birleştirir. Değiştirme rengini Renk Seçici öğesinde de seçebilirsiniz.

image

Renk Değiştir, Ton/Doygunluk ayarından Renklendir seçeneğini içermez. Bu, rengi tamamen değiştirmek için gerekebilir. Belirli nesneleri değiştirmek için ayarlama katmanı tekniğini daha kolay bulabilirsiniz. Ancak Renk Değiştir komutu global renk değişimleri için iyidir (özellikle yazdırma için gamut dışı renkleri değiştirirken).


Adobe'nin önerdikleri Paylaşmak istediğiniz bir eğitim mi var?image

Kitap alıntısı: Using the Replace Color command (Renk Değiştir komutunu kullanma)

Elaine Weinmann ve Peter Lourekas Photoshop Visual QuickStart Guide (Photoshop Görsel Hızlı Başlangıç Kılavuzu) içindeki örneklerle öğrenin.


1. Görüntü > Ayarlamalar > Renk Değiştir'i seçin.

2. (İsteğe Bağlı) Görüntüde benzer, bitişik renkler seçecekseniz, daha doğru bir maske oluşturmak için Yerel Renk Kümelerini seçin.

3. Bir önizleme seçeneği belirleyin:

Seçim Maskeyi önizleme kutusunda gösterir. Maskeli alanlar siyah ve maskesiz alanlar da beyazdır. Kısmen maskeli alanlar (yarı saydam bir maskeyle kaplı alanlar) opaklıklarına bağlı olarak grinin değişen düzeylerinde gösterilir.

Görüntü Görüntüyü önizleme kutusunda gösterir. Büyütülmüş bir görüntüyle veya sınırlı ekran alanıyla çalışırken bu seçenek kullanışlı olur.

4. Değiştirmek istediğiniz renkleri seçmek için, Damlalık aracını image kullanarak görüntüyü veya önizleme kutusunu tıklatın ve maskenin ortaya çıkardığı alanları seçin.

5. Seçimi iyileştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:

image

Alan eklemek için Shift tuşuna basıp tıklatın veya Örneğe Ekle Damlalık aracını image kullanın.

image

Alanları kaldırmak için Alt tuşuna basıp tıklatın (Windows), Option tuşuna basıp tıklatın (Mac OS) veya Örnekten Çıkart Damlalık aracını image kullanın.

image

Renk Seçici'yi açmak için Seçim Rengi renk örneğini tıklatın. Değiştirilmesini istediğiniz rengi hedeflemek için Renk Seçici'yi kullanın. Renk Seçici'de renk seçtiğinizde, önizleme kutusundaki maske güncelleştirilir.

6. İlgili renklerin seçime eklenme derecesini kontrol etmek için Belirsizlik kaydırıcısını sürükleyin veya bir Belirsizlik değeri girin.

7. Aşağıdakilerden birini yaparak bir Değiştirme rengi seçin:

image

Ton, Doygunluk ve Açıklık sürgülerini sürükleyin (veya metin kutularına değer girin).

image

Sonuç renk örneğini çift tıklatın ve yerine geçecek rengi seçmek için Renk Seçici'yi kullanın.

Önemli: Saf gri, siyah veya beyazı bir renkle değiştiremezsiniz. Ancak, Açıklık ayarını değiştirebilirsiniz. (Ton ve Doygunluk ayarları varolan renk ile ilişkilidir bu yüzden etkisiz olurlar.)

8. (İsteğe bağlı) Daha sonra öteki görüntüler için yükleyeceğiniz ayarları kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.

image Renk Değiştir komutu ile soluklaştırma ya da yakma hakkındaki bir video için bkz. www.adobe.com/go/lrvid4119_ps_tr. (Renk Değiştirme ile ilgili bölüm 5:30 işaretinde başlar.)


Renk Değiştirme aracını seçin.

Renk Değiştirme aracı hedef rengin üzerini bir değiştirme rengi ile boyar. Bu araç hızlı düzenlemeler için uygun olsa da çoğu zaman, özellikle koyu renkler ve siyah için tatmin edici sonuçlar vermez. Araç seçeneklerini denedikten sonra iyi sonuçlar elde etmezseniz bkz. Seçili nesnelere Ton/Doygunluk ayarı uygulayın.

Renk Değiştirme aracı Bitmap, Dizinlenmiş ya da Çok Kanallı renk modunda kullanılamaz.


354


image

Adobe'nin önerdikleri Paylaşmak istediğiniz bir eğitim mi var?image

Kitap alıntısı: Using the Color Replacement tool (Renk Değiştirme aracını kullanma)

Elaine Weinmann ve Peter Lourekas İşlemi adım adım gözden geçirin.


1. Renk Değiştirme image aracını seçin. (Araç görünür değilse, Fırça aracına basılı tutarak o araca ulaşabilirsiniz)

2. Seçenekler çubuğunda bir fırça ucu seçin. Genelde karıştırma modunu Renk seçeneğine ayarlı tutmanız gerekir.

3. Örnekleme seçeneği için aşağıdakilerden birini seçin:

Sürekli image Siz sürüklerken renkleri sürekli olarak örnekler.

Bir kez image Yalnızca ilk tıklattığınız rengi içeren alanlardaki hedef rengi değiştirir.

Arka Plan Renk Örneği image Yalnızca geçerli arka plan rengini içeren alanları değiştirir.

4. Sınırlar menüsünden aşağıdakilerden birini seçin:

Ayrık Örneklenen rengi işaretçinin altında geçtiği her yerde değiştirir.

Bitişik İşaretçinin tam altındaki renkle bitişik olan renkleri değiştirir.

Kenarları Bul Örneklenen rengi içeren bitişik alanları değiştirerek şekil kenarlarının keskinliğini daha iyi korur.

5. Tolerans için, tıklattığınız pikselle çok benzer renkleri değiştirmek için düşük bir yüzde seçin ya da daha çok renk değiştirmek için yüzde değerini yükseltin.

6. Düzeltilen alanlarda düz bir kenar üretmek için Kenarı Yumuşatılmış'ı seçin.

7. İstenmeyen rengi değiştirmek için bir ön plan rengi seçin. (Bkz. Araç kutusunda renk seçme.)

8. Görüntüde değiştirmek istediğiniz rengi tıklatın.

9. Hedeflenen rengi değiştirmek için görüntünün içinde tıklatın.

image

Değiştirilmiş renklerin renk aralığı çok az ise, seçenekler çubuğunda Tolerans ayarını değiştirin.


image

Renkleri seçerek karıştırma

Başa dön


Seçmeli renk ayarlamaları yapma

Seçmeli renk düzeltmesi, görüntüdeki birincil renk bileşenlerinden her birinde bulunan proses renklerin miktarını değiştirmek üzere yüksek teknolojiye sahip tarayıcılar ve renk ayrımı programları tarafından kullanılan bir tekniktir. Birincil renklerden herhangi birindeki proses rengin miktarını seçmeli olarak, diğer birincil renkleri etkilemeden değiştirebilirsiniz. Örneğin, seçmeli renk düzeltmesini kullanarak görüntüdeki yeşil bileşeninin içerdiği siyanı önemli ölçüde azaltırken mavi bileşenindeki siyanı değiştirmeden bırakabilirsiniz.

Seçmeli Renk görüntüyü düzeltmek için CMYK renkleri kullanıyor olsa bile, bunu RGB görüntülerinde de kullanabilirsiniz.

1. Kanallar panelinde bileşik kanalın seçili olmasına dikkat edin. Seçmeli Renk ayarı yalnızca bileşik kanalı görüntülediğinizde kullanılabilir.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Ayarlar panelinde Seçmeli Renk simgesini image tıklatın.

image

Katman > Yeni Ayarlama Katmanı > Seçmeli Renk'i seçin. Yeni Katman iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın.

image

(CS5) Ayarlar panelinde bir Seçmeli Renk hazır ayarını tıklatın.

Not: Aynı zamanda Görüntü > Ayarlamalar > Seçmeli Renk seçeneğini de belirleyebilirsiniz. Ancak bu yöntemin görüntü katmanına doğrudan ayarlamalar yaptığını ve görüntü bilgilerini attığını aklınızda bulundurun.

3. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

CS6'da, Özellikler panelindeki Renkler menüsünden ayarlamak istediğiniz rengi seçin. Kaydetmiş olduğunuz bir Hazır Ayarı da seçebilirsiniz.

image

image

CS5'te, Ayarlamalar panelindeki Renkler menüsünden ayarlamak istediğiniz rengi seçin. (CS6) Özellikler panelinde, Hazır Ayar menüsünden bir Seçmeli Renk hazır ayarı seçin.

4. Özellikler panelinde (CS6) bir yöntem seçin veya Ayarlamalar paneli menüsünden (CS5) bir yöntem seçin:

Göreli Siyan, macenta, sarı veya siyahın varolan miktarını, bunun toplam içindeki yüzdesine göre değiştirir. Örneğin, %50 macenta olan bir pikselle başlayıp %10 eklerseniz, macentaya %5 eklenir (%50'nin %10'u = %5) ve toplam %55 macenta olur. (Bu seçenek, hiçbir renk bileşeni içermeyen saf aynasal beyazı ayarlayamaz.)


355

Mutlak Rengi mutlak değerlere göre ayarlar. Örneğin, %50 macenta olan bir pikselle başlayıp %10 eklerseniz, macenta mürekkep toplam

%60 olarak ayarlanır.

Not: Ayarlamada, bir rengin Renkler menüsündeki seçeneklerden birine yakınlık derecesi temel alınır. Örneğin, %50 macenta beyaz ile saf macentanın tam ortasındadır ve iki renk için tanımlanan düzeltmelerin orantılı bir karmasını alır.

5. Seçili renkteki bileşenleri artırmak veya azaltmak için sürgüleri sürükleyin.

Seçmeli Renk ayarlamaları için yaptığınız ayarları kaydedebilir ve diğer görüntülerde yeniden kullanabilirsiniz.

Daha fazla Yardım konusu


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


356