Photoshop Magazin
 


Türk Resim Sanatı Tarihi Semineri

22 Jun 2010 - 22 Jun 2010
 
Türk Resim Sanatı Tarihi Semineri


Seminerde Türk resminin kaynakları ve dinamikleri, dünya sanatındaki yeri, ilk örneklerinden günümüze gelişimi ve tarihsel okuma biçimleri etraflıca ele alınırken sanatın yeni ve çağdaş oluşumları ile günümüz sanatı işleniyor. Aynı zamanda batı sanatı ile karşılaştırmalı örneklerin de ele alınacağı seminer, katılımcıların disiplinlerarası okumalarla Türk resminin kültürel ve ekonomik gelişimini anlamalarına ve sosyo-kültürel analizlerle yeni bakış açıları geliştirmelerine aracı oluyor.

Seminer Tarihleri: 22 Haziran, 30 Haziran, 7 Temmuz, 14 Temmuz, 21 Temmuz
Saat: 11.00 – 13.00
Peşin: 400 TL (Kredi Kartı ile 3 taksit: 420 TL
İstanbul Modern Üyelerine özel peşin: 340 TL (Kredi kartına 3 taksit: 355 TL)

Program:
I. II. ve III. Hafta Konuları
Batılılaşma dönemi ve Osmanlı’da resme yaklaşım; azınlık, Levanten ve yabancı sanatçıların konumu; askeri okullarda resim eğitiminin başlaması, derslerin içeriği, ilk kuşak ressamlar üzerine yeni görüşler; İkinci Kuşağın ünlü ustaları (Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi, Süleyman Seyyid ve diğerleri); Üçüncü Kuşağın Ünlü Ustaları (Hoca Ali Rıza, Hüseyin Zekâi Paşa ve diğerleri); Türk Primitif Ressamları ve Fotoğraf sorunu; Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kuruluşu, ders programı, ilk öğrencileri; 1914, Çallı (ya da II. Meşrutiyet) Kuşağı Ressamları, Empresyonizm sorunu; Portre ve Nü çalışmaların yerleşmesi; kızlara sanat eğitimi: İnas Sanayi-i Nefise Mektebi; Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi; çağdaşlaşma yolunda köklü çözümler, resimde Cumhuriyet’in ilk on yılı.
Eğitmen: Ahmet Kamil Gören

IV. Hafta Konuları
Modernleşme yolunda bir ilk adım: D Grubu, Cumhuriyet heykeli ve anıt sorunu, 1950’ler ve soyut dilin sanata taşınması, 1970’ler ve figür sorunu, 1980’ler ve yeni arayışlar.
Eğitmen: Burcu Pelvanoğlu

V. Hafta Konuları
1990’lar, Bienaller, büyük sergiler, disiplinlerarası yaklaşımlar, son yirmi yılda görsel sanatın gelişim dinamiği
Eğitmen: Nermin Saybaşılı

Tüm Etkinlikler

 


facebook grubumuza katl