KONULARIN BULUNDUĞU YER:

InDesignInCopy

Photoshop Magazin

Girintileri ayarlama

Girintiler metni çerçevenin sol ve sağ kenarlarından içeriye doğru taşır. Paragrafın ilk satırına girinti uygulamak için boşluk ya da sekme değil genellikle ilk satır girintisini kullanın.

İlk satır girintisi sol kenar boşluğu girintisine göre konumlandırılır. Örneğin bir paragrafın sol kenarı bir pika girintilendirilirse ilk satır girintisini bir pika olarak ayarlamak paragrafın ilk satırını çerçevenin ya da girintinin sol kenarından iki pika girintili yapar.

Sekmeler iletişim kutusunu, Paragraf panelini ya da Kontrol panelini kullanarak girintileri ayarlayabilirsiniz. Ayrıca madde işaretli ya da numaralı listeler oluştururken de girintileri ayarlayabilirsiniz.

Bob Bringhurst, çeşitli sekme ve girinti efektleri hakkında Tabs and Indents Gallery (Sekme ve Girinti Galerisi) başlıklı bir makale sunmaktadır.

Sekmeler iletişim kutusunu kullanarak girinti ayarlama

 1. Girinti oluşturmak istediğiniz paragrafı Yazma aracını  kullanarak tıklatın.
 2. Sekmeler iletişim kutusunu görüntülemek için Yazım > Sekmeler'i seçin.
 3. Sekmeler iletişim kutusundaki girinti işaretleyicilerinden  birine aşağıdakilerden birini yapın:
  • Metnin ilk satırını girintili yapmak için üstteki işaretleyiciyi sürükleyin. Her iki işaretleyiciyi de taşımak ve paragrafın tümünü girintili yapmak için alttaki işaretleyiciyi sürükleyin.

   İlk satır girintisi (sol) ve girinti yok (sağ)
  • Metnin ilk satırını girintili yapmak için üstteki işaretleyiciyi seçin ve X için bir değer yazın. Her iki işaretleyiciyi de taşımak ve paragrafın tümünü girintili yapmak için alttaki işaretleyiciyi seçin ve X için bir değer yazın.

Sekmeler iletişim kutusu hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sekmeler iletişim kutusuna genel bakış.

Paragraf panelini ya da Kontrol panelini kullanarak girintileri ayarlama

 1. Girinti oluşturmak istediğiniz paragrafı Yazma aracını  kullanarak tıklatın.
 2. Paragraf paneli ya da Kontrol panelinde uygun girinti değerlerini ayarlayın. Örneğin aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tüm paragrafı bir pika girintili yapmak için Sol Girinti kutusuna bir değer yazın (örneğin 1p).

  • Paragrafın yalnızca ilk satırını bir pika girintili yapmak için İlk Satır Sol Girintisi kutusuna bir değer yazın (örneğin 1p).

  • Bir pikalık asılı girinti oluşturmak için, sol girinti kutusuna pozitif bir değer (örneğin 1p) ve İlk Satır Girintisi kutusuna negatif bir değer (örneğin -1p) yazın. Bkz. Girintileri ayarlama.

Girintileri sıfırlama

 1. Girintileri sıfır işaretine sıfırlamak istediğiniz paragrafı tıklatın.
 2. Sekmeler iletişim kutusunun menüsünden Girintileri Sıfırla'yı seçin

Asılı girinti oluşturma

Asılı girintide, paragrafın ilk satırı haricindeki tüm satırları girintilendirilir. Asılı girintiler, paragrafın başlangıcına girintili grafikler eklemek istediğinizde özellikle kullanışlıdır.

Girinti yok (sol) ve asılı girinti (sağ)
 1. Girinti oluşturmak istediğiniz paragrafı Yazma aracını  kullanarak tıklatın.
 2. Sekmeler iletişim kutusunda ya da Kontrol panelinde sıfırdan büyük bir sol girinti değeri belirleyin.
 3. Negatif bir ilk satır sol girintisi değeri belirlemek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Kontrol panelinde ilk satır sol girintisi  için negatif bir değer yazın.

  • Sekmeler iletişim kutusunda üstteki işaretleyiciyi sola sürükleyin ya da işaretleyiciyi seçin ve X için negatif bir değer yazın.

Çoğu durumda 2. adımda girdiğiniz değerin negatif eşdeğerini belirlersiniz; örneğin 2 pikalık bir sol girinti belirlerseniz ilk satır sol girintiniz –2 pika olacaktır.

Paragrafın son satırına sağ girinti uygulama

Son Satır Sağ Girintisi seçeneğini bir paragraftaki son satırın sağ tarafına asılı girinti eklemek için kullanabilirsiniz. Bu seçenek özellikle bir satış katalogundaki fiyatları hizalamak için kullanışlıdır.

Son satır sağ girintisi
 1. Paragraflarınızı yazın. Her paragrafın son satırında ekleme noktasını girintilendirilecek metnin öncesine yerleştirin ve Yazım > Özel Karakter Ekle > Diğer > Sağ Girinti Sekmesi'ni seçin.
 2. Paragrafları seçin.
 3. Paragraflar için sağ girinti oluşturmak üzere Paragraf paneli ya da Kontrol panelinin Sağ Girinti alanına bir değer girin (örneğin 2p).
 4. Sekmeyi izleyen metnin sağ girinti değerini kaydırmak için Paragraf panelinin ya da Kontrol panelinin Son Satır Sağ Girintisi alanına negatif bir değer girin (örneğin -2p).

Buraya Girinti Yap'ı kullanma

Buraya Girinti Yap özel karakterini paragraftaki satırları paragrafın sol girinti değerinden bağımsız olarak girintilemek için kullanabilirsiniz. Buraya Girinti Yap özel karakteriyle paragrafın sol girintisi arasında aşağıdaki farklar vardır:

 • Buraya Girinti Yap, görünür bir karakter gibi metin akışının bir parçasıdır. Metin yeniden akıtılırsa girinti de birlikte hareket eder.

 • Buraya Girinti Yap, özel karakterlerini eklediğiniz satırdan sonraki tüm satırları etkiler bu nedenle paragraftaki yalnızca bazı satırları girintili yapabilirsiniz.

 • Yazım > Gizli Karakterleri Göster'i seçerseniz Buraya Girinti Yap karakteri  görünür.

Buraya Girinti Yap özel karakteri
 1. Yazma aracını  kullanarak ekleme noktasını girinti uygulamak istediğiniz yerde tıklatın.
 2. Yazım > Özel Karakter Ekle > Diğer > Burada Girintile'yi seçin.