Photoshop Magazin

Düğme oluşturma

Başlamadan önce

Düğmelerle çalışmaya başlanırken aşağıdakilerin temellerini anlamak önemlidirFlash Pro:

 • Flash Pro’de düğme oluşturmanın bir çok farklı yolu vardır.

 • Düğme davranışının iki kısmı vardır. lki düğmenin kendisinin çevrilmeye veya tıklatılmaya nasıl tepki verdiğidir. İkincisi düğme tıklatıldığında Flash Pro dosyada ne olduğudur.

 • Birçok düğme farklı Yukarı, Aşağı ve Üzerine durumları ile tasarlanır. Bu durumlar imleç düğmenin üzerindeyken ve düğme tıklatıldığında düğmenin farklı görünmesini sağlar.

 • Flash Pro uygulamasındaki düğmeler işlem gerçekleştirmek için her zaman ActionScript’e gereksinim duyar. Birçok ortak düğme kullanımı için önceden yazılmış ActionScript 3.0 kodu, Kod Parçacıkları panelinde bulunabilir. Bkz. Kod parçacıkları ile etkileşim ekleme.

 • ActionScript’in 2.0 ve 3.0 olarak iki sürümü vardır. Bu sürümler birbirleri ile uyumlu değildir. Herhangi tek bir Flash Pro dosyadaki tüm düğmelerle kullanmak için, sürümlerden yalnızca birini seçin.

 • Düğmelerinizin ActionScript kodu, düğmelerinizle aynı karelerde bulunmalıdır.

 • Flash uygulamasında Zaman Çizelgesi nasıl çalışılacağı hakkında iyi bir temel bilgiye sahip olduğunuzdan emin olun. Bu bilgiler, Zaman Çizelgesi'nin birden fazla karesinde görünmesini istediğiniz düğmelerin oluşturulması için önemlidir. Bkz. Zaman çizelgeleriyle çalışma.

 • Bir düğmenin işlevselliğini sınamak için, Kontrol Et > Filmi Test Et > Test Et komutunu kullanın. Bir düğme sembolünün durumlarını Kontrol Et > Basit Düğmeleri Etkinleştir’i seçerek Sahne Alanı'nda önizleyebilirsiniz. Bu komut, bir düğme sembolünün durumlarını Kontrol Et > Filmi Test Et > Test Et’i kullanmanıza gerek kalmadan görmenizi sağlar.

Düğme oluşturma yöntemleri

Flash Pro’de, düğme oluşturmanın her biri farklı durumlarda avantaj ve dezavantaj içeren çeşitli farklı yöntemleri vardır. En yaygın yöntemler arasında olan bu yöntemler şöyledir:

 • Düğme sembolünü kullanma

  Düğme sembolleri; düğme için görsel olarak farklı Yukarı, Aşağı, Üzerine durumlarını kolayca oluşturmanızı sağlayan özelleştirilmiş dahili bir zaman çizelgesi içerir. Düğme sembolleri aynı zamanda fare imlecine yanıt olarak durumlarını otomatik olarak değiştirirler. Eğer başka tür bir sembol kullanırsanız farklı düğme durumları oluşturmak için ActionScript kullanmanız gerekir.

 • Film Klibi sembolünü kullanma

  Film klibi sembolü kullanma, düğme görünümünde ek esneklik sağlar çünkü film klipleri animasyon dahil neredeyse her tür içeriği içerir. Film klipleri otomatik Yukarı, Aşağı ve Üzerine durumları sağlamaz.

 • ActionScript 3.0 Düğme bileşenini kullanma

  Bu bileşen, durum değişimlerini etkinleştiren ve standart düğme veya değiştirme düğmesi olarak kullanılmasına olanak tanıyan önceden yazılmış ActionScript 3.0’ı içerir. Bu bileşenle çalışmak için Adobe ActionScript 3.0 Bileşenlerini Kullanma bölümündeki Düğme Bileşenlerini Kullanma konusuna bakın. Yaygın düğme bileşeni görevleri örnekleri için adresindeki AS3 Button Component Quick Start (AS3 Düğme Bileşeni Hızlı Başlangıç) bölümüne bakın.

  Bir düğme bileşeni kullanılması, düğmeyi başka bileşenlere bağlamanıza, bir uygulamada veri paylaşmanıza ve görüntülemenize olanak sağlar. Düğme bileşenlerinin ayrıca erişilebilirlik desteği gibi yerleşik özellikleri vardır ve bu bileşenler özelleştirilebilir. Düğme bileşenleri Button, RadioButton ve CheckBox öğelerini içerir.

 • ActionScript 2.0 Düğme bileşenini kullanma

  Bu bileşen, durum değişimlerini etkinleştiren ve standart düğme veya değiştirme düğmesi olarak kullanılmasına olanak tanıyan önceden yazılmış ActionScript 2.0’ı içerir. Bu bileşenle çalışma hakkındaki detaylar için, bkz. Button component (Düğme bileşeni).

Düğme sembolüyle düğme oluşturma

Düğme sembolleri aslında dört karelik etkileşimli film klibinin özel bir türüdür. Bir sembol için düğme türü seçtiğinizde, Flash Pro dört karelik bir Zaman Çizelgesi oluşturur. İlk üç kare düğmenin üç olası durumunu göstermektedir; Yukarı, Üzeri, Aşağı, dördüncü kare düğmenin etkin alanını tanımlar. Düğme sembolü zaman çizelgesi, normal bir zaman çizelgesi gibi doğrusal şekilde oynatma yapmaz; işaretçi hareketi ve eylemlerine ilgili kareye atlayarak tepki verir.

Bir düğmeyi etkileşimli yapmak için düğme sembolünün bir örneğini Sahne Alanı üzerine yerleştirip örneğe eylemler atayın. Eylemleri FLA dosyasının kök zaman çizelgesine atmanız gerekir. Düğme bir film klibinin içerisindeyse eylemleri film klibi zaman çizelgesine ekleyebilirsiniz. Eylemleri düğme sembolünün zaman çizelgesine eklemeyin.

Bir düğmenin Zaman Çizelgesi'ndeki her karenin belirli bir işlevi vardır:

 • İlk kare Yukarı durumudur, işaretçinin düğmenin üzerinde olmadığı zamanlardaki düğmeyi temsil eder.

 • İkinci kare Üzeri durumudur, işaretçi düğmenin üzerinde olduğundaki düğme görünümünü temsil eder.

 • Üçüncü kare Aşağı durumudur, düğmenin tıklatılırken sahip olduğu görünümü temsil eder.

 • Dördüncü kare Vuruş durumudur, fare tıklatmasına yanıt veren fiziksel alanı tanımlar. SWF dosyası Flash Player'da oynadığında bu alan görünmezdir.

Bir düğme sembolü oluşturmak için:

 1. Sahne Alanı'nda hiçbir öğenin seçili olmadığından emin olmak için Düzen > Tüm Seçimleri Kaldır'ı seçin veya Sahne Alanı'nın boş bir alanına tıklayın.

 2. Ekle > Yeni Sembol'ü seçin veya Control+F8 (Windows) veya Command+F8 (Macintosh) tuşlarına basın.

 3. Yeni Oluştur iletişim kutusuna, yeni düğme sembolü için bir ad girin. Sembol Türü için Düğme seçeneğini belirleyin.

  Flash Pro sembol düzenleme moduna geçer. Zaman Çizelgesi, Yukarı, Üzeri, Aşağı ve Vuruş olarak etiketlenen dört ardışık kareyi görüntülemek amacıyla değişir. İlk kare, Yukarı, boş bir ana karedir.

 4. Düğmenin Yukarı durumu görüntüsünü oluşturmak için Zaman Çizelgesi'nde Yukarı karesini seçin. Daha sonra çizim araçlarını kullanın, bir grafiği içe aktarın veya Sahne Alanı üzerine başka bir sembolün bir örneğini yerleştirin.

  Düğmenin içinde grafik semboller veya film klibi sembolleri kullanabilirsiniz ancak başka bir düğme sembolü kullanamazsınız.

 5. Zaman Çizelgesinde, Yukarı Karesine tıklayın ve daha sonra Ekle > Zaman Çizelgesi > Anahtar Kare'yi seçin.

  Flash Pro, önünde giden Yukarı karesinin içeriklerini çoğaltan bir ana kare ekler.

 6. Yukarı karesi hala seçiliyken, Yukarı durumunda istediğiniz görüntüyü oluşturmak için Sahnedeki düğme imgesini değiştirin veya düzeltin.

 7. 5. ve 6. adımları Aşağı karesi ve Vuruş karesi için tekrarlayın.

  Vuruş karesini düzenlemek isteğe bağlıdır. Vuruş karesi içerikleri, oynatma sırasında Sahne Alanı'nda görünür değildir. Ancak sizin eklediğiniz grafikler, tıklatıldığında yanıt veren düğmenin fiziksel alanını tanımlar. Bu davranış düğmenin grafik öğeleri devamlılık içermediğinde faydalıdır; bu durum kullanıcının düğmeyi tıklatmasını zorlaştırabilir.

  Vuruş karesinin grafiği, Yukarı, Aşağı ve Üzeri karelerinin tüm grafik öğelerini kapsayacak kadar geniş bir düz alan olmalıdır. Ayrıca, görünen düğmeden daha büyük de olabilir. Bir Vuruş karesi belirtmezseniz, Yukarı durumunun görüntüsü Vuruş karesi olarak kullanılır.

  Sahne alanının farklı bir kısmı tıklatıldığında veya üzerine gelindiğinde yanıt veren bir düğme oluşturabilirsiniz (bağlı olmayan üzerine gelme olarak da bilinir). Vuruş karesi grafiğini, diğer düğme karesi grafiklerinin olduğu konumdan başka bir konuma yerleştirin.

 8. Düğmenin bir durumuna ses atamak için Zaman Çizelgesi'nde söz konusu durumun karesini seçin ve Pencere > Özellikler seçeneğini belirleyin. Ardından Özellik denetçisinde Ses menüsünden bir ses seçin. Yalnızca içe aktarmış olduğunuz sesler Ses menüsünde görünürler.

 9. Bitirdiğinizde, Düzen > Belgeyi Düzenle'yi seçin. Flash, sizi FLA dosyanızın ana zaman çizelgesine geri götürür. Sahnede oluşturduğunuz düğmenin örneğini oluşturmak için, düğme sembolünü Kütüphane panelinden Sahne'ye sürükleyin.

Düğme sembolü eğitimleri ve örnekleri

Bu öğelerin bazıları Flash CS3 veya CS4'ü gösterir ancak hala Flash CS5 için geçerlidir.

Düğme sembollerini etkinleştirme, düzenleme ve test etme

Varsayılan olarak, Flash Pro siz düğme sembolleri oluştururken onları seçmeyi ve onlarla çalışmayı kolaylaştırmak için onları devre dışı tutar. Bir düğme devre dışıyken tıklatılırsa düğme seçilir. Bir düğme etkinken, SWF dosyası oynatılıyormuş gibi, belirttiğiniz fare olaylarına yanıt verir. Etkin düğmeleri yine de seçebilirsiniz. Çalışırken düğme sembollerini devre dışı bırakın ve üzerlerine gelindiğinde veya tıklandıklarındaki grafiksel davranışlarını test etmek için etkinleştirin.

Sahnedeki düğmeleri etkinleştirme ve devre dışı bırakma

 Kontrol Et > Basit Düğmeleri Etkinleştir'i seçin. Düğmelerin etkinleştirildiğini belirtmek için komutun yanında bir onay işareti görünür. Düğmeleri devre dışı bırakmak için komutu yeniden seçin.

Sahnedeki herhangi bir düğme artık durum değişikliğine cevap verir. İşaretçiyi bir düğme üzerinde gezdirdikçe, Flash Pro Üzeri karesini görüntüler; düğmenin etkin alanı içinde tıklattığınızda, Flash Pro Aşağı karesini görüntüler.

Etkin bir düğmeyi seçme, taşıma veya düzenleme

 Şunlardan birini yapın:
 • Düğmenin etrafında bir seçim dikdörtgeni sürüklemek için Seçim aracını kullanın.

 • Düğmeyi taşımak için ok tuşlarını kullanın.

 • Özellik denetçisi görünür değilse, Özellik Denetçisi'ndeki düğmeyi düzenlemek için Pencere > Özellikler seçeneklerini belirleyin. Ayrıca düğmeyi Alt tuşuna basarak (Windows) veya Option tuşuna basarak çift tıklatabilirsiniz (Macintosh).

Düğmeyi test etme

 Şunlardan birini yapın:
 • Kontrol Et > Basit Düğmeleri Etkinleştir'i seçin. Düğmeyi test etmek için fareyi onun üzerine götürün. Bu komut, geliştirme ortamında düğmeleri test etmenizi sağlar.

 • Kütüphane panelinde düğmeyi seçin ve Kütüphane önizleme penceresinde Oynat/Çal düğmesini tıklatın.

 • Kontrol Et > Sahneyi Test Et veya Kontrol Et > Filmi Test Et > Test Et’i seçin. Bu komut Flash Player'da düğmeyi test edebilmenizi sağlar.

  Düğme sembolleri içindeki film klibi örnekleri Flash Pro geliştirme ortamında görünebilir değildir. Görebilmek için Sahne Alanını Test Et veya Filmi Test Et seçeneklerini kullanmalısınız.

Film klibi düğmesi oluşturma

Bir film klibi kullanarak bir düğme oluşturmak, düğmeye daha fazla kare eklemenizi veya karmaşık animasyonlar eklemenizi sağlar. Ancak, film klibi düğmeleri, düğme sembollerinden daha büyük bir dosya boyutuna sahiptirler.

Bu kaynaklar film klibi sembolleriyle düğme oluşturmak için talimatları adım adım sunarlar:

Sorun giderme düğmeleri

Bu kaynaklar, düğmelerde sıkça karşılaşılan sorunların giderilmesi için yararlıdır:

Ek düğme kaynakları

Aşağıdaki teknik notlar, belirli bazı düğme senaryoları ile ilgili talimatları içerir: